Cuma günü izin alan işçiden 2 gün yıllık izin düşülür mü?

Yazıyı sizin için güncelledik:

Yıllık izin kullanımıyla ilgili bu kadar spesifik bir yazı yazmak istemezdim. Ancak gelen sorulardan görüyorum ki; cuma günü yıllık izne ayrılan işçilerden 1 yerine 2 gün yıllık izin düşülmektedir. Peki, Cuma günü izne ayrılan işçinin 2 günlük izninin kesilmesi doğru mudur? Bir başka deyişle, cuma izin alan işçiden cumartesi kesilir mi?

İş Kanununda yıllık izin süreleri

4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan bir işçinin yıllık izin sürelerinin ne kadar olduğunu daha önce yazmıştık: iscidunyasi.com/isci-yillik-izin-sureleri

Kısaca özetlemek gerekirse; işçi kıdemine göre 14, 20 ya da 26 günlük yıllık izin hakkına sahiptir. Bu günler iş günü olup hafta tatili ya da resmi tatiller, yıllık izinden düşülmemektedir.

Yıllık izin hesabında hafta tatilleri

Cuma gününe gelmeden önce, şunu belirtmeliyim ki; işçinin hafta tatili günleri yıllık izinden düşmemektedir. Örneğin haftada 1 gün hafta tatili hakkı olan işçi, 14 gün izne ayrıldığında, toplam 16 gün izinde olmaktadır.

İşçinin hafta tatilinin bir değil de iki gün olması durumunda işler biraz karışmaktadır. Yani işçi örneğin cumartesi ve Pazar iki gün hafta tatiline sahipse, cumartesi günleri yıllık izinden düşülür mü? Bu sorunun cevabını da daha önce vermiştik:

Zorla ücretsiz izne çıkarılma

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Cuma günü izinleri neden 2 gün olarak sayılır?

cuma günü yıllık izin iki gün düşülmesi

Günümüz uygulamasında birçok işverenin aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Bunu bir örnekle somutlaştıralım.

İşçi haftanın 5 günü çalışıp cumartesi ve pazar günü tatil yapıyor olsun. Bu işçi Cuma günü yıllık izin almak istediğinde, bazı işverenler işçinin bir değil de iki gün düşmektedir.

Bunun sebebi olarak da, işçinin sadece bir gün izin alıp art arda 3 iş günü işe gelmemesi gösterilmektedir. Bu ne kadar doğru?

İşçinin yıllık izne ayrılması halinde hafta tatili ücreti

Öncelikle bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Çünkü zannımca, bu sorunun temel çıkış nedeni hafta tatili hak edilip edilmediği mevzuudur.

Daha önce de açıklamıştık (iscidunyasi.com/ise-bir-gun-gelmeyen-iscinin-2-yevmiyesi-kesilebilir-mi); hafta tatiline hak kazanmak için, her şeyden önce, tatilden önceki iş günlerinin TAMAMINDA çalışılmış olması gerekir.

Oysa, örneğin cuma günü yıllık izne ayrılan bir işçi, hafta tatilinden önceki iş günlerinin tamamında çalışmamıştır. Bu durumda ne olur?

Bunun için İş Kanununun 46ncı maddesine bakmamız gerekir. Bu maddenin c bendine göre; işveren tarafından işçiye verilen izin süreleri, çalışılmış gibi kabul edilmelidir. O halde, işçi Cuma günü yıllık izne ayrılsa bile, hafta tatili bakımından çalışılmış kabul edilecek ve hafta tatili ücretine hak kazanacaktır.

SONUÇ

Cuma güne izne ayrılan işçinin yıllık izin süresinden 2 gün düşülmesi yanlıştır. Bunun yasal bir dayanağı da yoktur.

Eğer bunu yapan işveren, işçisinin hafta içi bir gün yıllık izne ayrılarak hafta tatili ücretini hak etmediğini düşünüyorsa, o zaman yapması gereken şey yıllık izinden düşmek değil, işçinin bir günlük ücretini kesmek olmalıdır.

Kaldı ki bu tamamen yanlış olacaktır; çünkü hafta içi raporlu ya da izinli olan işçi, İş Kanununun 46ncı maddesine göre hafta tatiline zaten hak kazanmaktadır.

Eğer sorun, işçinin Cuma günü izne ayrılıp cumartesi de gelmemesi ise; işyerinde haftanın altı günü çalışan ve pazar günü tatil yapan işçi, cuma günü için izin almışsa, cumartesi zaten gelmek zorundadır.

Ancak işçinin hafta tatili cumartesi ve pazar şeklinde iki gün ise ve işçi cuma günü yıllık izin almışsa, pekala cumartesi ve pazar da işe gelmeyecek, hem de yıllık izninden sadece 1 gün düşülecektir.

Cuma günü yıllık izin alan işçinin yıllık izninden 2 gün düşülmesi hem yasal değildir ve tespiti halinde idari para cezası uygulanır, hem de bu durum işçi açısından bir haklı fesih sebebidir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

8 Yorum

 1. Merhaba,

  öncelikle konuyla ilgili bilgileriniz için teşekkürler.

  örnek bir yargıtay kararı var mıdır konuyla ilgili?

  1. Merhaba, rica ederim. Buna ilişkin bir Yargıtay kararı bulmak mümkün olmaz. Bu kadar spesifik bir konunun Yargıtay’a taşınması muhtemel değildir.

 2. Merhaba,
  Cumartesi pazar haftalık tatili kullanan işçi ye cumartesi günü yıllık izin kullanıdırılamaz dediniz. Bu durum illa haftalık izni cumartesi pazara denk gelmesi mi gerekli yoksa o haftanın herhangi 2 gününde haftalık izin kullanması durumundada geçerli midir?

 3. Merhabalar Sn.Zeynel Abidin Özkale https://iscidunyasi.com/cuma-gunu-izin-alan-isciden-2-gun-yillik-izin-dusulur-mu/
  Bu bağlantıda yer alan
  Cuma günü izin alan işçiden 2 gün yıllık izin düşülür mü?
  başlıklı yazınız ile ilgili sizlere ulaşmaktayım.
  Aşağıda bu konu ile ilgili kendi araştırmam ve değerlendirmelerimi size sunmak istiyorum.

  “” Bilindiği üzere Yıllık izin kullanımının nasıl hesaplanacağı İş Kanununda belirtilmiştir.
  Yıllık izin hesabında İş Kanununun 56. maddesine göre “yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” hükmüne göre hesaplama yapılmakta.
  Hafta Tatili konusu
  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesine göre işçilere “yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.” Nispi emredici nitelikte olan bu hükme göre, işçi, bir haftalık zaman diliminde bir gün (24 saat) hafta tatili kullanacaktır.

  Bu uygulama İş Kanunu’nun 46. maddesinde yer alan nispi emredici hükme aykırı olmadığından, işçilerin yıllık ücretli izin hakkını kullandıkları zaman dilimi içerisinde sadece bir günlük sürenin hafta tatili sayılarak uygulama yapılması gerekmektedir.

  İş Kanununun 63. maddesine göre “tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir” denilmektedir. İş Kanununun bu hükmüne göre, bazı işyerlerinde 6 gün bazı işyerlerinde 5 gün çalışma sistemi kurulmuştur.

  4857 İş Kanununun 46. maddesinin gerekçesinde de “madde metninden, çalışılmadığı halde iş sürelerinden sayılan hallerle ilgili üçüncü fıkranın (a) bendinde yeni getirilen iş süreleri sistemine göre cumartesi günleri çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın işgünü sayıldığından ve cumartesi günü yarım gün çalışılmasının da artık bir anlamı olmadığından, cumartesi gününe ilişkin cümle çıkarılmıştır” ifadesi yer almaktadır.

  Buna göre, cumartesi çalışılıp çalışılmadığının bir önemi olmaksızın, işgünü sayılmaktadır. 6. gün olarak çalışılmayan, ancak hafta tatili olmayan ve mevzuata göre iş günü sayılan cumartesi günü, yıllık ücretli izin süresinden sayılmalıdır.””

  Burada Cuma günü yıllık izin alan işçinin pazartesi işe başlaması sonucunda yıllık izin hesabı yaparken cuma ile pazartesi arasındaki ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri bakmamız gerekiyor. Baktığımızda mevzuata göre Cuma iş günü Cumartesi iş günü Pazar ise Hafta Tatili olduğundan sadece pazar gününü yıllık izinden saymayarak işçi 2 gün yıllık izinli olmuş oluyor. Ve yukarıda İş Kanunun 46.maddesinin gerekçesinde görüldüğü üzere cumartesi gününün çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın iş gününden sayılacağı belirtiliyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre Yıllık izin hesabında Cuma günü izin alıp Pazartesi işe başlayan bir işçi (haftanın 5 günü de çalışılsa) 2 gün yıllık izin kullanmış oluyor. Yazınızda Yıllık izinde çalışmadığı için hafta tatilinden kesilemez demişsiniz bunda sıkıntı yok Hafta tatilinden bir kesinti yapılmıyor. Sadece yıllık izin hesabında yıllık izine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık izinden sayılmadığından ve

  Nispi emredici nitelikte olan bu hükme göre hesaplama bu şekilde yapılmalıdır. Şeklinde değerlendiriyorum.

  Lütfen beni yanlış anlamayın ancak yazınızı okuduğumda gerek bilgi birikimim gerekse de araştırmalarım sonucu bu yazıyı size göndermek istedim.

  Geri dönüş yaparsanız sevinirim.

  Teşekkürler İyi Çalışmalar.

  1. Çok teşekkür ederim, bu tür tartışmalar her zaman faydalı olacaktır. Gönderdiğiniz yazıdaki örnekte işçi cuma izin almakta ve işe pazartesi başlamaktadır. Dolayısıyla gönderdiğiniz yazıdaki işçi haftada iki gün cumartesi/pazar zaten tatil yapmaktadır. Yazımızda ise, haftada bir gün tatili olan işçi esas alınmıştır ve kanaatim aynı yöndedir.

  2. Söylediklerini mantığa ve matematiğe aykırı. Cuma izin alan kişi nin diğer çalıştığı 4 günlük fazla çalışmanın mesai ücretini vermelisiniz. Haftalık çalışma 45 saat. Haftada 5 güne paylaştırıldığında 1 saat dinlenme +9 saat buradaki 9 saatin 1,5 saati cumartesinin yerinedir. yani 08:00/18:00 çalışma düzeni ortaya çıkmakta. Cuma izin alan kişi 9*4=36 saat çalışmış olup cumartesiden sadece 1,5 saat borçlanması gerekir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.