Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Cumartesi, yıllık izin süresinden düşülür mü?

İş kanununda düzenlenen ücretli yıllık izin “gün” olarak değil “iş günü” olarak belirlenmiştir. İş Kanununa göre yıllık ücretli izin günlerinin hesaplanması hususunda; izin süresine denk gelen hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram günleri izin süresinden sayılmamaktadır. Buna göre işçilere verilecek izin süreleri;

  • 1 yıldan çok ve beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 iş gününden,
  • 5 yıldan çok ve 15 yıldan daha az olanlara 20 iş gününden
  • 15 yıl (dahildir) ve daha çok olanlara 26 iş gününden daha az olamaz.

Kanunda belirtilen ve izin süresinden sayılmayan bu günleri tek tek inceleyelim.

– Ulusal bayram günü

Ulusal bayramdan kastedilen, 28 Ekim saat 13:00’ten itibaren 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramıdır.

– Genel tatil günü

  • 23 Nisan günü / Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 19 Mayıs günü / Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
  • 30 Ağustos günü / Zafer Bayramı
  • Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gün / Ramazan Bayramı
  • Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gün / Kurban Bayramı;
  • 1 Ocak / Yılbaşı günü
  • 1 Mayıs günü / Emek ve Dayanışma Günü

– Hafta tatili

Hafta tatili konusunda her hafta için en az 1 günün izin süresinden sayılmayacağı konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Çünkü 4857 sayılı İş Kanunu, işçilere tatil günlerinden önceki iş günlerinde çalışmış olmaları kaydıyla 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz olarak en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilmesini öngörmüştür.

Buna göre işçilerin haftada bir kez 24 saat kesintisiz hafta tatillerinin olduğu açıktır. Yazımıza konu asıl sıkıntı ise işyerinde haftada iki gün tatil uygulamasının olması durumunda meydana gelmektedir.

Bazı işyerlerinde günde 9 saatlik mesai ile 45 saatlik çalışma süresi beş günde doldurulmakta ve cumartesi / pazar günleri hafta tatili yapılmaktadır. Peki bu cumartesi de hafta tatilinden sayılacak mıdır?

İş Kanunu açık bir şekilde hafta tatilinin yıllık ücretli izin süresinden sayılmayacağını belirtmiş ve yine aynı kanunda hafta tatilinin tanımını da yapmıştır. O halde bize düşen, bu tanımı yorumlamaktır.

İlgili kanun maddesinde “en az” yirmi dört saat izin verilmesi gerektiği hükmü vardır. Buradan da anlaşılmaktadır ki bu süre artırılabilir. Bu durumda insiyatif kullanarak haftada iki gün işçilerini çalıştırmayan işveren hafta tatilini 48 saat vermeyi tercih etmektedir. Bu tercihinin bir sonucu da, artık cumartesinin de hafta tatili olması ve yıllık izin süresinden sayılmaması olacaktır.

SONUÇ

Burada önemli olan husus, işçinin normal şartlar altında haftada kaç gün çalışıp kaç gün dinlendiğidir.

İşyerinde haftada bir gün tatil veriliyorsa, yıllık izin süresi hesaplanırken her haftada bir gün izinden sayılmayacak ve örneğin 14 gün izne ayrılan bir işçi 16 gün fiilen izin yapacaktır.

İşyerinde süregelen uygulama gereği haftada iki gün tatil yapılıyorsa, bu durumda işçinin yıllık izni hesaplanırken her hafta iki gün izin süresinden sayılmayacak ve işçi fiilen toplam 18 gün izin yapacaktır.

NOT: Uygulamada bu konuda bir fikir birliği yoktur. Kimi uzmanlar; her halde ve şartta haftada bir günün hafta tatili olduğunu, o nedenle her haftada bir günün yıllık izin süresinden sayılmaması gerektiğini iddia etmektedir. Bu görüşe katılmamakla birlikte takdiri okuyuculara bırakıyoruz.

3 Yorum

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir