Dava açmadan ve vergi dairesine bir dilekçe vererek geriye dönük AGİ tutarlarınızı alabilirsiniz!

Dava açmadan geriye dönük AGİ alınması

Asgari geçim indirimi uzun yıllardır uygulanıyor olmasına rağmen, ne anlama geldiği birçok işçi ve işveren tarafından henüz anlaşılamadı. Bunu söylememin sebebi, AGİ’nin hâlâ işveren tarafından işçiye ödenen eş ya da çocuk parası / yardımı olduğu konusundaki yaygın inanıştır. Halbuki AGİ; devletin, alacağı gelir vergisinin bir kısmından vazgeçmesinden ibarettir. Uygulamada bazı işçilerin asgari geçim indirimlerini alamadığını ya da eksik aldığını görüyoruz. Aslında geçmiş dönemlerde alınamayan AGİ’lerin dava açmadan ve bir dilekçeyle alınması mümkündür? Peki ama nasıl?

Asgari geçim indirimi nedir?

Önce bu kavramı tekrar hatırlayalım. Kısaca AGİ, çalışanın eş ve çocuk durumuna göre belirlenen ve hesaplanan tutar kadar işçiden daha az gelir vergisi alınmasını sağlayan bir uygulamadır. Hem işçiler hem de memurlar için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarlarını sitemizdeki hesaplama aracını kullanarak görebilirsiniz.

Asgari geçim indiriminin işverene maliyeti var mı?

Asgari geçim indiriminin işverene bir maliyeti yoktur. İşçinin maaşına göre hesaplanan gelir vergisini işveren, vergi sorumlusu olarak, onun adına keser ve vergi dairesine yatırır. AGİ uygulandığında ise işçiden daha az vergi keser, aradaki farkı işçiye öder ve kalanını yine vergi dairesine yatırır. Bu durumda işverenin bir maddi zararı var mı?

Elbette olmadığını söyleyebiliriz. O halde işçiler neden, asgari geçim indirimi tutarlarının kendilerine ödenmediğinden şikayet etmektedir?

Çalışanın AGİ’si neden ödenmez?

Pratikte bunun iki nedeni olduğunu görüyoruz. İlki işverenin art niyetinden, ikincisi ise işçinin beyanının önemsenmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu iki durumu şöyle ifade edebiliriz:

 • Birinci durumda işveren çalışanın maaşına AGİ’yi uygulamakta, onun adına daha az gelir vergisi yatırmakta; ancak aradaki farkı işçisine ödememektedir. Bir başka deyişle işçisine eksik ücret ödemektedir.
 • İkinci durumda ise, sebebi ne olursa olsun, işçinin GERÇEK eş ve çocuk durumu dikkate alınmamakta ve maaş bordosunda işçinin AGİ’si eksik hesaplanmaktadır. Bu durumda işveren hesaplanan AGİ indirimini işçiye ödemektedir; ancak işçi EKSİK indirim almaktadır.

AGİ’si eksik hesaplanan çalışan

odenmeyen-agi-alma-dilekce-vergi-dairesi

İşte yazımızın konusu yukarıdaki ikinci durumdur. Çünkü birinci durumda, bildirime istinaden doğru indirimler gelir vergisine uygulanmakta; fakat işveren işçiye ödemesi gereken indirimi cebine atmaktadır. Bunun yaşanması halinde çözüm mercii iş mahkemeleri olacaktır. Çünkü ortada vergisel bir hata değil, bireysel bir alacak ilişkisi söz konusudur.

İkinci durumda ise çok farklı bir senaryo gündeme gelecektir. Gelin, bu ikinci durumu bir örnekle anlatayım ki; daha anlaşılır olsun.

Örneğimizde çalışan evlidir, eşi çalışmıyordur ve indirime dahil 2 çocuğu vardır. Bu işçinin 2016 yılı için alması gereken AGİ tutarı normalde 185,29 TL’dir. Ancak bu işçinin işverene her hangi bir beyanda bulunmadığını ya da bulunduğu halde işverenin bu beyanı dikkate almadığını düşünelim. Böyle bir halde, çalışanın 2016 yılı maaş bordroları incelendiğinde her ay için, bekar ve çocuksuz çalışanın alacağı kadar yani 123,53 TL AGİ aldığı görülecektir. Peki ama aradaki fark ne olacak? Burada işçinin kusurlu ya da kusursuz olması önemli mi?

Çalışanın kusurlu ya da kusursuz olmasının önemi yok

Birazdan bahsedeceğim yöntemde bunun hiçbir önemi bulunmamaktadır. Yani işçi ister gerekli evrakları işverene vermiş ve işveren bunları işlemeyi unutmuş olsun; isterse işçi işverene hiç beyanda bile bulunmamış olsun. Sonuç değişmeyecektir: İşçi ödemesi gerekenden daha çok vergi ödemiştir. Peki ama çalışan, alacağını kimden isteyecek?

Eksik AGİ alan çalışanın muhatabı vergi dairesidir

İşte sürecin en önemli kısmı burasıdır. Çünkü yukarıda bahsettiğim durumda daha düşük maaş alan işçi, aslında ödemesi gerekenden daha çok vergi ödediği için düşük maaş almıştır. Burada işverenin cebine giren bir para yoktur. İşveren, çalışandan kestiği gelir vergisini onun adına vergi dairesine yatırmıştır.

Çalışanın muhatabı artık, fazladan vergi ödediği vergi dairesidir. Bu çalışan, yukarıdaki örneğimizde sadece 2016 yılında 12 ay boyunca aylık 61,76 TL’den toplamda 741,12 TL fazladan vergi ödemiştir. Aslında istisnaya konu olan bu vergiyi, ödemesi gerekmediği halde ödemiş bulunmaktadır.

Eksik AGİ alan işçi ne yapacak?

Bu çalışanın yapması gereken bir dilekçe ile vergi dairesine başvurmak ve vergi hatası nedeniyle düzeltme talep ederek fazladan ödediği vergiyi istemekten ibarettir.

Vergi hatası nedir?

vergi dairesi agi dilekçesi

Vergi hatası; vergi ile ilgili hesaplarda ya da vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi ve alınmasıdır. Vergi hataları, hesap hataları ve vergilendirmede yapılan hatalar olarak ikiye ayrılmaktadır.

İşte hesap hatalarından biri de “vergi miktarında hata”dır. Vergi miktarında hata; vergi oran ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsuplarının yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, verginin eksik veya yanlış hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.

Asgari geçim indiriminin eksik alınması durumu da açıkça görüleceği üzere; vergi tarifesinin yanlış uygulanması nedeniyle verginin fazla hesaplanmasına bir örnektir.

Geriye dönük AGİ talebinde zamanaşımı

Düzeltme talebini içeren dilekçeler, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde verilmelidir. Buna göre gün itibariyle; 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı eksik ödenen asgari geçim indirimleri vergi düzeltme dilekçesi verilerek talep edilebilir. 2011 ve öncesi ise zamanaşımına uğramıştır.

AGİ için vergi dairesine verilecek dilekçenin incelenmesi

Vergi düzeltmesi amacıyla geçmiş dönem AGİ’lerinin ödenmesi için vergi dairesine verilecek dilekçe, vergi dairesi tarafından incelenecektir. Eğer vergi dairesi çalışanın düzeltme talebini reddederse ya da 60 gün içine cevap vermezse çalışan Maliye Bakanlığına şikayet yoluyla başvurulabilir. Maliye Bakanlığı da talebi reddederse vergi mahkemesine dava açılabilmektedir.

SONUÇ

İster işçi olun ister memur; işverene eş ve çocuk durumunuzu bildirdiniz ve dikkate alınmadı ya da eş ve çocuk durumunuzu işverene hiç bildirmediniz. Bu iki durumun da sonucu, asgari geçim indiriminden eksik faydalanmış olmanızdır. Böyle bir durum varsa; dava açmadan, işverenle / kurumunuzla muhatap olmadan ve onu sıkıntıya sokmadan geçmiş dönem son 5 yıllık eksik AGİ’lerinizi sadece vergi dairesine bir dilekçe vererek alabilirsiniz. Nasıl mı? Maddeler halinde sıralayalım:

 • Maaş bordrolarınızı kontrol edin. Bordroda görülen AGİ tutarlarınıza bakın.
 • Eş ve çocuk durumunuza göre dönemler itibariyle almanız gereken AGİ tutarlarını öğrenin.
 • Bordronuzda yer alan rakamlar ile aslında almanız gereken rakamları kıyaslayın.
 • Asgari geçim indirimlerinizin eksik ödendiği ayları tespit edin.
 • Bir VERGİ HATASI DÜZELTME DİLEKÇESİ hazırlayın.
 • Bu dilekçeye SGK’dan alacağınız ve eşinizin sigorta/çalışma kayıtlarını gösteren bir belge ile nüfus kayıt örneğinizi ekleyin.
 • Hazırladığınız dilekçe ile eklerini, işyerinizin bağlı bulunduğu vergi dairesine verin.

Yapacağınız bu basit ve kolay adımlarla, 2012 yılından bu güne kadar alamadığınız asgari geçim indirimlerini rahatlıkla alabilirsiniz. Unutmayın; vergi vermek ne kadar bir vatandaşlık göreviyse, kanunlarla tanınan haklardan yararlanmak da en doğal hakkınızdır. Bu dilekçeyi vergi dairesine vererek, geriye dönük binlerce lira ödeme almanız mümkündür.

NOT: Geriye dönük asgari geçim indirimlerinizi almak için vergi dairesine vermeniz gereken dilekçe örneğini bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

 

 

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

21 Yorum

 1. Merhaba.. Çalıştığım şirket ilk yılımda ayrı ikinci yılımda ayrı vergi dairesinden görünüyor. hangisine dilekçe yazmalıyım?

 2. merhabalar ben şuanda 4 aylık sıgortalı olarak calısıyorum.herhangi bir para almadım agi olarak ne yapmam lazım teşekkürler şimdiden

  1. Yazıda belirtilen dilekçeyi vergi dairesine verebilirsiniz. Başkaca bir şey yapmanıza gerek yok.

 3. Mustafa Bey , Ben 2014 ocak aynından beri aynı şirkette çalışıyorum ve şu ana kadar AGi almadım ve maaş Bordrosu görmedim. Benim bu haliyle geriye dönük olarak Agi ücretini talep etmem ne derece doğru olur. iş veren bana agi’yi verdiğini ispat etmek zorunda kalır mı ? zira ben hiç bir zaman maaş bordosu imzalamadım. Teşekkürler

  1. AGİ’yi ödediğini ispat etmesi gereken işverendir. Ama maaş bordrosu görmeden AGİ almadığınıza nasıl emin olabiliyorsunuz?

   1. Agi’yi aldığıma dair ne maaş bordrosuna nede başka bir evrağa imza atmadım, Diyelim ki maaş bordrosunda Agiyi aldığıma dair ibare var ama imzam yok bu benim Agi’yi almadığım gerçeğini değişitir mi ?

    1. Erdi bey imzanız yoksa bile, hesabınıza bu ücret yatırılmışsa bu durumda aldığınız kabul edilecektir.

     1. Efendim 3 senedir çalışıyorum son 1 yıldır hesabımıza maaşlar yatıyor ondan önceki 2 yıl maaşlarımızı elden aldık ve hiç bir evraga imza atmadık

     2. Bu durumda dilekçe vererek hakkınızı arayabilirsiniz. Neticede kaybedeceğiniz bir şey olmayacak, en fazla bir dilekçe vermiş olacaksınız Erdi bey.

 4. merhabalar ben memur olarak çalışmaktayım. eşimin 2011 yılından itibaren kendi işyeri var. yani ücret geliri olmadığı için 265 seri no’lu gelir vergisi genel tebliğine göre “çalışmayan eş” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. ancak aile durumu bildirimimde çalışıyor diye beyanda bulunduğum için AGİ yanlış hesaplandı. bu bildirime rağmen yine de vergi dairesince geriye dönük ödeme yapılır mı?

   1. cevabınız için teşekkür ederim. peki vergi başvuracağım birim vergi dairesi başkanlığı mükellef hizmetleri grup müdürlüğü mü olacak?

    1. İlknur hanım, dilekçeyi işverenin bulunduğu ve bağlı olduğu vergi dairesine evrak kayıttan vermeniz yeterli olacaktır. Sonuçtan bizleri de bilgilendirirseniz çok memnun olurum.

 5. Vergi dairesine dilekçe verdim ama hicbir şey anlamadılar işyerinden maaş bilançosunu istediler bende işyerleri ile alakası yok bunu siz inceleyip bulacaksınız dedim

  1. Bahattin bey tebrik ederim. En azından hakkınızı aramışsınız. Evrakı kabul ettiler mi? Ettilerse 60 gün bekleyin. Cevap gelmezse Maliye Bakanlığına şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz. Bilançoyu siz nereden bulacaksınız? Onların işverenden istemeleri gerekirdir. Süreçten beni de haberdar ederseniz sevinirim.

  1. Ayşe hanım Agi brüt ücretin içindedir. Her hangi bir maaş bordronuzu elinize aldığınızda, asgari geçim indirimi bölümünde AGİ tutarınızı görebilirsiniz.

 6. Kamuda taşeron çalışanım, sık sık girdi çıktı yapılıyoruz. Birçok firmada çalıştık, her firmaya evrak verdiğimiz halde AGİ. çocuksuz olarak ödenmiş. En son çalıştığım firma vergi dairesine mi başvuracağım.

  1. İlk olarak en son çalıştığınız işverenin vergi dairesine başvurun. Sonuç aldıktan sonra diğerlerine başvurabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde olmayan vergi dairelerine iadeli taahhütlü posta göndererek de başvurabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir