Deneme süresi ne kadar?

Deneme süresi kaç aydır?

Deneme süresinin önemi, bazı haklardan yararlanılamaması ama yanı zamanda bazı sorumluluklardan da muaf olunmasından ileri gelir. İşçiye ve işverene karşılıklı tanınan bu süre içinde taraflar iş sözleşmelerini feshedebilirler. Peki deneme süresi ne kadardır?

Deneme süresi neden var?

Öncelikle şunu söylemem gerekir ki; her iş sözleşmesinin deneme süresi içermesi gerektiğine dair bir kural yoktur. Yani deneme süresi belirlemek, tarafların takdirindedir. Deneme süresinin asıl amacı, işçi ve işverene doğru karar verebilmeleri için zaman tanımaktır. İşçi işi tanıyacak ve işin kendisine uygun olup olmadığına karar verecek, işveren de işçisinin işe uyumlu olup olmadığına bakacaktır. Böylece, işin kendisine uygun olmadığını ya da karşı tarafla uyumlu çalışamayacağını düşünen taraf, iş sözleşmesini sona erdirebilecektir.

Deneme süresinin faydaları neler?

Aslında deneme süresinin tek bir faydası vardır. O da, tarafların ihbar sürelerine uymaksızın iş sözleşmelerini sona erdirebilmeleridir. İş Kanununa göre, işçinin işyerindeki kıdemi 6 aya kadar ise; işçi ya da işveren ortada haklı bir neden yokken iş akdini sona erdirecekse, bu durumu en az 2 hafta önceden karşı tarafa bildirmek zorundadır. İşçinin kıdemi 1 gün bile olsa, bu ihbar süresine uymak gerekir. İşte deneme süresi içindeyken bu süreye uymak gerekmez ve iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen taraf derhal ve istediği zaman iş sözleşmesini sona erdirebilir.

Deneme süresinin zararları neler?

Deneme süresinin zararlı tarafı, aynı zamanda faydalı tarafıdır. Çünkü deneme süresi içinde, karşı tarafa bildirimde bulunulmadan aniden iş sözleşmesini sona erdirmek mümkün olduğundan; iş sözleşmesini sona erdiren taraf ihbar sürelerine uymayarak fayda sağlarken, karşı taraf ise aniden işini kaybetmekte ya da işçisini yitirmektedir. Örneğin deneme süresinde işten çıkarılan işçi, aniden işini kaybedebilmekte ve deneme süresi onun aleyhine işlemiş olmaktadır.

Deneme süresi kaç hafta?

deneme süresi kaç ay

İş kanununa göre deneme süresi azami 2 aydır. Eğer işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi varsa, bu süre 4 aya kadar uzatılabilir. Bunun anlamı, deneme süresinin daha kısa da belirlenebileceğidir.

SONUÇ

Deneme süresi yazılı olarak ve iş sözleşmesinde belirlenmelidir. Normal şartlar altında en çok 2 ay olarak belirlenebilir. Ancak işyerinde toplu iş sözleşmesi varsa, bu TİS’e özel hüküm koyularak deneme süresi 4 aya kadar çıkarılabilir.

Deneme süresi için yukarıda belirtilen süreler azami olup taraflar dilerse daha az sürelerle de deneme süresi belirleyebilirler.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.