Deneme Süresi Nedir?

Deneme süresi

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi; toplu iş sözleşmelerine hüküm konularak ve en çok 4 aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi genellikle işverenler tarafından tercih edilen, işçileri ise çok sıcak bakmadıkları bir dönemdir. Amaç, aslında her iki taraf için de birbirini tanıyacak bir süreyi ortaya koymaktır.

Deneme süresi genelde işçiler açısından tercih edilmemekle birlikte bunun işçilere de faydasının olduğu unutulmamalıdır. Çünkü deneme süresi olmadan çalışan bir işçi işi beğenmez ve ayrılmak isterse, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İşte deneme süresi içinde olan bir işçi, dilediği zaman işyerinden ayrılabilir ve hiçbir tazminat da ödemez.

Deneme süresinin sonucu

deneme süresi kaç ay

Deneme süreli iş sözleşmesinin temel sonucu şudur:
Deneme süresinde olmak kaydıyla hem işçi hem de işveren, iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeksizin ve tazminatsız olarak feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için hak ettiği ücret ile diğer hakları saklıdır.

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.