Dini nikah ile evlenen işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İmam nikahı ile kıdem tazminatı alınır mı?

Kadın işçilerin, evlendikten sonraki bir yıl içerisinde işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alma hakkına sahip olduklarını daha önce yazmıştım. Peki ama buradaki evlilikten ne anlaşılması gerekir? İmam nikahı ile evlenen bir kadın da kıdem tazminatı alabilir mi?

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı

İşçinin normal şartlar altında istifa ederek kıdem tazminat alması mümkün değildir. Bunun üç temel istisnası vardır. Bunlar; erkek işçinin muvazzaf askerli görevini yapmak üzere istifa etmesi, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde istifa etmesi ve işçinin 15 yıl – 3600 gün ve benzeri emeklilik nedeniyle istifa etmesidir.

Ancak evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilmenin bir ön şartı bulunmaktadır. İşçinin işyerindeki kıdeminin en az bir yıl olması gerekir. Yani örneğin bir işyerinde altı aydır çalışan bir kadın evlendiğinde kıdem tazminatını almak için hemen ayrılamaz. İşyerinde bir senesinin dolmasını beklemeli ve ondan sonra istifa etmelidir.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı nasıl alınır?

Bunun için, işyerine bir dilekçe verilmesi yeterli olacaktır. Dilekçe ekinde, evlilik cüzdanının bir fotokopisine de yer verilmesi gerekir. Ancak işverenin bu dilekçeyi dikkate almaması durumunda ya da bir yıllık sürenin dolmasına çok az süre kaldığı hallerde, bu dilekçe yerine işverenliğe noterden ihtarname gönderilmesini ve ihtarname ekine yine evlilik cüzdanının bir suretinin eklenmesini öneririm.

Resmi nikah mı imam nikahı mı?

dini nikah ile evlenen kadın kıdem tazminatı

1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesinde “evlenen” ibaresi geçmektedir. Resmi ya da dini nikah kavramlarından bahsedilmemektedir. Peki evlenmekten ne anlaşılması gerekir. Bunun için, çok açık bir Yargıtay kararına birlikte göz atalım.

“4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesindeki yollamayla, hâlâ yürürlükte olan 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde sözleşmesini feshedebileceği hükme bağlanmıştır. Kadın işçinin evlilik nedeniyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, sadece kadın eşe tanınmış olup, resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren 1 yıl içinde de kullanılmalıdır.” (9 Hukuk, 2011/20789 E.)

SONUÇ

Kadın işçinin, evlendikten sonraki bir yıl içerisinde işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilmesi için, bu evliliğin resmi nikaha dayanması gerekmektedir. İmam nikahı ya da dini nikah ile evlenen kadının, bu haktan faydalanması mümkün değildir.

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.