Doğum izni sonrası işe başlayan işçi

Doğum izni sonrası işe dönen işçi

Kadın işçinin doğum sonrası bazı hakları bulunmaktadır. Emzirme izni, doğum sonrası ücretli izin ve doğum sonrası ücretsiz izin bunların başında gelir. Peki doğum sonrası izne ayrılan bir kadın işçi, işe geri döndüğünde eski işinde çalıştırılmak zorunda mıdır? Yoksa uygun başka bir iş ona verilebilir mi?

Reklam

Doğum izni

Normal gebelik halinde kadın işçinin doğumdan önce 8 hafta ve sonra 8 hafta olma üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakkı olduğunu biliyoruz. Hatta bu iznin bitimini müteakip, talep eden kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesi de zorunludur. Bu uzun sayılabilecek ücretli ya da ücretsiz izin süreleri sonunda işe dönen kadın işçiye neler beklemektedir?

Doğum yapan kadın hangi iş pozisyonuna geri dönebilir?

Doğum izninden dönen kadın işçinin yeri doldurulmuş olabilir. Ya da işi, bir başka departmana aktarılmış veya yerine başka bir işçinin bakması sağlanmış da olabilir. Bu durumda doğum yapan işçinin hakları nelerdir?

İstihdam ve Meslek Konularında Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına Dair 5 Temmuz 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2006/54/EC Sayılı Direktifinin “Analık (Doğum) İzninden Dönüş” başlıklı 15 inci maddesinde, “doğum iznindeki bir kadının, doğum izninin bitiminden sonra işine veya eşdeğer bir pozisyona kendisi için daha dezavantajlı olmayan koşul ve şartlarda geri dönmeye ve çalışma koşullarında yokluğu sırasında yararlanmış olacağı her türlü iyileştirmeden yararlanmaya hakkı vardır” hükmü yer almaktadır.

Buradan da açıkça görüleceği üzere kadın işçiye illa ki eski pozisyonunun verilmesi gerekli değildir. Önemli olan ona, eski pozisyonuyla eşdeğer olan ve aleyhine şartlar içermeyen bir pozisyonda çalışma imkanı verilmesidir.

SONUÇ

doğum sonrası işe dönüş

Doğum yapan işçi izin sürelerinin bitmesinin ardından işe başlamak istediğinde, bu işçinin mağdur edilmemesi gerekmektedir. Bu durumdaki işçi eski görevine iade edilmeli; bu pozisyonu doldurulmuşsa bile eşdeğer bir pozisyonda değerlendirilmelidir. Yeni iş pozisyonu ayrıca eski görevine göre işçinin aleyhine koşullar meydana getirmemelidir.

Geri döndüğünde yukarıdaki şartlarda istihdam edilmeyen doğum yapan işçi, iş akdini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatının yanı sıra; işvereninden, eşit davranma ilkesine aykırı hareket ettiği iddiasıyla eşit davranmama tazminatı da talep edebilir.

Reklam
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.
Reklam

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.