Doğum izninde işten çıkarılan işçiye rapor parası ödenir mi?

Doğum izninde işten çıkarılan işçi

Doğum izni ya da yasal adıyla analık izni, gebe kadın işçilere tanınan önemli bir haktır. Bu hak kapsamında işçi en az 16 hafta boyunca istirahat etmekte ve bu dönem boyunca da SFK’dan rapor parası almaktadır. Peki ama analık iznine ayrılan kadın, izindeyken işten çıkarılırsa rapor parası ne olur? Bu işçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir mi?

Doğum ya da analık izni

Hamile bir çalışanın en temel haklarından birisi de analık iznidir. Bu hak kapsamında, gebe işçiye doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta boyunca izin verilir. Hatta çoğul gebelik varsa doğum  öncesi izin süresi 10 haftaya çıkar.

Bu süreler boyunca işveren işçisine maaş ödemez. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı şartların mevcut olması durumunda sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası öder.

Analık nedeniyle rapor parası

Analık nedeniyle rapor parası alınabilmesinin şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Analık izninin başladığı tarihte kişinin halen çalışıyor olması
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigortasının olması
  • Doğumun gerçekleşmiş olması (Ölü ya da diri olabilir)

Yukarıdaki şartları taşıyan işçiye, doğum sonrasındaki 8 haftalık istirahat süresi bittikten sonra, tüm sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından ödenir.

Doğum iznindeyken çıkarılan işçinin rapor parası

analık izni rapor parası işten çıkarılan

Burada şöyle bir soru gündeme gelebilir: Analık iznine ayrılan kadın, bir süre sonra işten çıkarılırsa rapor parası ne olacaktır? Öyle ya, işçinin sigortalılığı sona erdiğine göre, rapor parası da kesilecek midir?

Hayır, önemli olan tek husus kadın işçinin doğum iznine ayrıldığı tarihte sigortalı olmasıdır. Bu tarihten bir gün sonra bile işten çıkarılmış olsa, SGK bu sigortalıya rapor parasını ödeyecektir.

SONUÇ

Eğer doğum iznine ayrıldıktan sonra, izin süreniz içinde işten çıkarılmışsanız ve SGK tarafından ödenen rapor parasını alıp alamayacağınızı merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Çalışırken doğum iznine ayrılan; ancak izin süresindeyken işten çıkarılan işçinin rapor parası SGK tarafından ödenmektedir. İşçi isterse, izne ayrıldıktan bir gün sonra bile işten çıkarılmış olsun; yine de 16 haftalık sürenin sonunda ve bu sürelerin tamamı için geçici iş göremezlik ödeneği alacaktır.

Hamile işçinin işten çıkarılması durumunda sahip olduğu başkaca hukuki haklar da bulunmaktadır. Bunları öğrenmek için şu yazıma göz atabilirsiniz.

, , ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.