Doğum sonrası kısmi süreli çalışma hakkında her şey

Doğum sonrası kısmi zamanlı çalışma

İş Kanununda 2016 yılı başında yapılan bir değişiklikle, doğum sonrası izinlerin ardından işçilere kısmi zamanlı çalışma imkanı getirilmişti. Bu temel değişikliğin esasları 08/11/2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” ile belirlendi. Uygulama esaslarına birlikte bakalım.

Değişikliğin temel getirisi nedir?

Bilindiği üzere doğum yapan işçiye getirilen bir takım haklar vardır. Bunların başında da kadın işçiye verilen ücretli doğum izni ile bu iznin bitiminde itibaren 6 aya kadar verilen ücretsiz analık izni gelmektedir. İşte mevzuata getirilen bu yenilikle birlikte, bu izinlerin bitiminden itibaren anne ya da babanın birisine kısmi süreli çalışma hakkı verilmektedir.

Kısmi zamanlı çalışmadan ne anlamak gerekir?

Burada kastedilen kısmi süreli çalışma, İş Kanununda yer alan kısmi süreli çalışma ile aynıdır. Yani işçinin, işyerindeki tam süreli çalışmaya kıyasla en çok üçte iki oranında çalışabilmesi anlamına gelmektedir. İşyerinde haftalık çalışma süresi örneğin 45 saat ise, kısmi süreli çalışmadan bahsedebilmemiz için işçinin çalışmasının haftalık en çok 30 saat olması gerekir.

Doğumdan sonra işçinin ücretli ve ücretsiz izin hakları

Yazının konusu olan kısmi süreli çalışmayı tam anlamak için öncelikle, işçiye doğum öncesi ve sonrası verilen izinleri tam olarak bilmemiz gerekir. Doğum yapan bir işçinin 3 temel izin hakkı vardır:

 • Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olarak belirlenen ücretli doğum izni
 • Yukarıda belirtilen 16 haftalık analık iznini ardından gelen ve kadın işçiye birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin
 • Yine 16 haftalık analık izninin bitiminden itibaren, isteği halinde kadın işçiye verilen 6 aya kadar ücretsiz izin

İşçi ne zaman kısmi süresi çalışma için başvurabilir?

İşçinin kısmi süreli çalışma için işyerine başvurması için, İş Kanununun 74üncü maddesinde yazılı izinlerin en az İKİSİNİ tamamlamış olması gerekir. Buna göre işçi yukarıda sayılı izin haklarından 16 haftalık ücretli doğum iznini ve haftalık çalışma süresinin yarısına kadar verilen ücretsiz izni kullanan işçi artık kısmi süreli çalışma için başvurabilir.

Kısmi süreli çalışmaya hangi işçiler başvurabilir?

evlatlık kısmi süreli

Kısmi süreli çalışmaya anne ya da babadan biri başvurabilir, illa annenin başvurması zorunlu değildir. Ancak burada çok önemli bir husus vardır. Kısmi süreli çalışmadan faydalanmanın ilk şartı, anne ve babanın ikisinin de çalışmasıdır. Yani, ebeveynlerden birisi çalışıp diğeri çalışmıyorsa kısmi süreli çalışma mümkün değildir. Ancak anne ve babadan ikisi çalışmıyorsa bile, aşağıdaki şartlar varsa yine de başvurulabilir:

 • Anne ya da babadan birinin sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir hastalığının olması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmiş olması
 • Velayetin mahkeme tarafından eşlerden birine verilmesi durumunda, çocuğun velayetine sahip olan ebeveynin talepte bulunmuş olması
 • 3 yaşını doldurmamış bir çocuğun evlat edinilmiş olması

Ayrıca, ikisi de çalışan ebeveynlerden birisi kısmi süreli çalışmaya başladıktan sonra, diğeri işten ayrılsa bile bu hak devam edecektir. Yani eşlerin ikisinin de çalışması şartı, başvuru esnasında aranacaktır.

Doğum sonrası kısmi süreli çalışma başvurusu nasıl yapılmalı?

Bu şartları taşıyan işçinin yapması gereken, işyerine yazılı olarak başvurarak kısmi süreli çalışma talebini iletmekten ibarettir. Bu talep dilekçesinde aşağıdaki bilgiler yer alır;

 • Kısmi süreli çalışmaya başlanacağı tarih
 • İş günlerinde işçinin işe başlama ve çıkış saatleri
 • Hangi günlerde çalışılacağı

Ayrıca dilekçeye, eşin çalıştığına dair belge eklenir. Eş çalışmıyorsa ancak az önce bahsettiğim diğer şartlar mevcutsa, bunları kanıtlar nitelikte evraklar eklenmelidir. Bu talep, kısmi süreli çalışmaya başlanacak tarihten en az 1 ay önce yapılmalıdır.

Kısmi süreli çalışma ne zamana kadar mümkün?

Görüldüğü üzere bu düzenlemenin temel amacı, doğum yapan ya da evlatlık edinen işçinin çocuğuna yeterince zaman ayrılabilmesini sağlamaktır. Fakat, kısmi süreli çalışmanın sonsuza kadar sürmesi de beklenemez. Bu nedenle kanun koyucu süreyi sınırlandırmış ve kısmi süreli çalışmanın en çok, çocuğun mecburi ilköğretim çağı başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yapılabileceğini belirtmiştir.

İşveren kısmi süreli çalışmayı kabul etmek zorunda mı?

Bu soruya net bir şekilde “evet ya da hayır” diyemeyiz. Çünkü İş Kanunu, işverene GENEL OLARAK her hangi bir takdir yetkisi tanımamıştır. Şartları haiz işçinin bu doğrultudaki talebini, işveren en geç bir ay içinde karşılamak zorundadır. Hatta işveren işçisinin dilekçesine cevap vermese bile, talep dilekçesinde belirtilen tarihte kısmi süreli çalışma otomatik olarak başlar.

Ancak aşağıdaki işlerde, işveren uygun bulmazsa kısmi süreli çalışma mümkün olmayacaktır. Bir başka deyişle, bu işler söz konusu olduğunda işverenin takdir hakkı bulunmaktadır.

 • Özel sağlık kuruluşlarında ve hastanelerinde; sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışanlarca yapılan işler
 • Sanayiden sayılan ve 24 saat kesintisiz vardiyalar halinde çalışılan işler
 • Bir yıldan az süren mevsimlik işlerde, kampanya veya taahhüt işlerinde
 • İş süresinin haftanın çalışılan günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesi mümkün olmayan işlerde (Uzun yol şoförlüğü, tır şoförlüğü, vb.)

Ayrıca işyerinde toplu iş sözleşmesi varsa, yukarıda belirtilen işler tamamıyla değiştirilebilir ve hangi işlerin kısmi süreli çalışmaya konu olabileceği hususu, taraflarca serbestçe ve sınırsızca belirlenebilir.

İşçi tam süreli çalışmaya dönebilir mi?

kısmi zamanlı çalışma

Doğum sonrası izinlerinin ardından kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, dilediği zaman tam süreli çalışmaya dönebilir. Bunun için, işveren en az 1 ay önceden yazılı bildirimde bulunulması yeterli olacaktır. Ancak aynı çocuk için bu haktan tekrar faydalanmak mümkün olmayacaktır. Daha net bir anlatımla; doğum sonrası kısmi süreli çalışan işçi, defalarca kısmi ya da tam çalışma arasında değişiklik yapamayacak ve sadece bir kez tam zamanlıya dönebilecektir.

Kısmi süreli çalışmanın saatlerini kim belirler?

Başvuru dilekçesinde işçinin, çalışmak istediği gün ve saatleri de belirtmesi gerektiğini söylemiştim. Ancak bu konuda işverenin takdir hakkı vardır. Belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde kısmi çalışmanın yapılacağı zaman aralığını, o yerin geleneklerini, işçinin yapmakta olduğu işin niteliğini ve işçinin talebini dikkate alarak işveren belirleyecektir.

Kısmi süreli çalışan işçiye tam ücret mi ödenir?

Bu işçiye tam ücret ödenmesi mümkün değildir. Çünkü işçi kısmi süreli çalışma yapmaktadır. Kanunun amacı, işçinin çocuğuyla vakit geçirmesini sağlamak olmakla birlikte; bunun maliyeti işverene yüklenmemiş ve işçiye sadece çalıştığı saatler kadar ücret ödenmesi usulü benimsenmiştir. Örneğin haftalık 45 saat çalışılan bir işyerinde, haftada 30 saat kısmi süreli çalışmaya başlayan ve normalde haftalık ücreti 3.000 lira olan işçiye kısmi çalışması boyunca haftalık 2.000 TL ödenecektir.

SONUÇ

Doğum sonrası kısmi süreli çalışmayla ilgili her şeyi yazı içinde anlattım. Burada son olarak ve en basit haliyle bilinmesi gerekenleri son kez sıralamak istiyorum. Bu şekilde, daha iyi anlaşılabileceğini umut ediyorum.

 • Burada bahsedilen kısmi süreli çalışma, doğum yapılması ya da 3 yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi üzerine gündeme gelen bir kısmi süreli çalışmadır.
 • Amaç, çocuk ilköğretim çağına gelene kadar anne ya da babanın onunla daha çok ilgilenebilmesini mümkün kılmaktır.
 • Bu hak hem anne hem de baba için mümkündür. Ancak ikisi aynı anda faydalanamaz, sadece birinin başvurması gerekir.
 • Bu haktan faydalanmak için öncelikle doğum sonrası 8 haftalık ücretli izin ile bu iznin bitiminden itibaren kullanılabilen “haftalık çalışma süresinin yarısına kadar verilen ücretsiz iznin” de tamamlanmış olması gerekir.
 • İşçiye bu sürede tam ücret ödenmez, yapılan kısmi süreli çalışma kadar ücret ödenir.

 

 

,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

50 Yorum

 1. bir işçimiz analık izni sonrası 1 yıl ücretsiz izine ayrıldı. şimdi de kısmi sureli izin kullanmak istiyor faydalanabilir mi. işveren bunu rededebilir mi? bir de bizde haftalık çalışma süresi 40 saat günlük kaç saat faydalanabilir

  1. Mehmet bey 1 yıllık izinden kastınız nedir? Doğum sonrası ücretsiz izin 6 aydır.

 2. Mustafa Bey Merhaba;

  16/05/2016 31/05/2016 16,00 GÜN
  01/06/2016 30/06/2016 30,00 GÜN
  01/07/2016 31/07/2016 31,00 GÜN
  01/08/2016 31/08/2016 31,00 GÜN
  01/09/2016 15/09/2016 15,00 GÜN

  DOĞUM İZNİNİ

  Ücretsiz İzin 16/09/2016 30/09/2016 15,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/10/2016 31/10/2016 31,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/11/2016 30/11/2016 30,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/12/2016 31/12/2016 31,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/01/2017 31/01/2017 31,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/02/2017 28/02/2017 28,00 GÜN
  Ücretsiz İzin 01/03/2017 14/03/2017 14,00 GÜN

  DOĞUM SONRASI 180 GÜN ÜCRETSİZ İZNİNİ KULLANDI.

  30/05/2017 31/05/2017 2,00 GÜN
  01/06/2017 28/06/2017 28,00 GÜN
  05/09/2017 14/09/2017 10,00 GÜN

  TARİHLERİNDE HASTALIK RAPORU ALDI VE 25.09.2017 TARİHİ İTİBARİYLE KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNDU.

  BU ŞARTLARDA PERSONEL KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYA HAK KAZANIRMI. KAZANIRSA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞIYOR. YANİ SENDİKADAN DOĞAN ÖDENEKLERİDE VAR. BUNLAR TAM AYMI YATAR YOKSA ÇALIŞTIĞI SÜRE KADAR MI HESAPLANIR.

  YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

  1. Merhaba. TİS’ten kaynaklanan haklarla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü bunların fiili çalışmaya mı bağlı olduğu yoksa her halde mi ödeneceği ancak TİS’e bakarak görülebilir. Kısmi süreli çalışmaya hak kazanma şartları bellidir ve bu şartları haiz bir işçi, yukarıdaki sağlık raporlarından vs. bağımsız olarak bu hakkı kullanabilmelidir.

 3. Mustafa Bey Merhaba,
  Ben bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyorum aynı zamanda sendikalıyız ve çalışma saatlerimiz sabah 8.30 akşam 17.30 yani kısmi süreli çalışmaya engel bir durumumuz yoktur. 6 aylık ücretsiz iznimin bitiminden itibaren tam zamanlı olarak çalışıyorum. İşe başladıktan sonra kısmı süreli çalışma talebinde bulundum, bugün itibariyle dilekçemi vereli 1 ay oldu. Fakat “kurumun onaylama süreci bitmeden çalışan kısmi süreli başlayamaz” diye bir karar aldıkları için kısmi süreli çalışmaya başlayamıyorum. Onay sürecimiz de genelde 1 ayı geçiyor.
  Kısmi zamanlı çalışma dilekçemi verirken “Kısmi Süreli Çalışmaya Tercihen Başlama Tarihi”ni dilekçe veriliş tarihinden 20 gün sonrası olarak vermiştim, fakat insan kaynakları dilekçemi bu haliyle kabul ettikten sonra bu sürenin 1 aydan önce yazılamayacağını belirterek dilekçemdeki bu tarihi 1 ay olacak şekilde paraflattırdı. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra baştan dilekçe yazmamı ve “Kısmi Süreli Çalışmaya Tercihen Başlama” tarihini hiç yazmamamı söylediler. O şekilde de dilekçeyi yazdım, dilekçe veriliş tarihini ilk dilekçe tarihim olarak kuruma teslim ettim. Bunların tamamını da fotoğrafladım.

  Benim ilk sorum biraz uzun oldu fakat kurumun böyle bir karar alma yetkisi var mıdır? Benim bu kararı beklemem gerekir mi, yasal olarak ne yapabilirim?

  İkinci bir sorum da, maaşımızı primli alıyoruz. Yani maaş bordromuzda “25. Madde Ek ödeme” başlığında primlerimiz yatıyor. Bu primleri kısmi sürelide yatırmayacaklarını söylediler. Nitekim 4 aylık ücretli doğum izninde de bu prim yatırılmıyordu. Kanunda tüm hakların kısmi olarak ödenmesi olarak geçiyor malumunuz. Yine böyle bir karar alma hakları var mıdır ? Yasal olarak ne yapabilirim?
  İlginizden ötürü şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba. Eğer primlerin ödenmesi çalışma koşuluna bağlanmışsa, kısmi süreli çalışmanız oranında prim ödenmesi gerekir. Ancak yine de ödemeye ilişkin esasları bilmeden kesin cevap vermek doğru olmaz.
   Hangi işveren olursa olsun, dilekçeye 1 ay içinde cevap vermek zorundadır ve cevap vermezse işçinin kısmi çalışması otomatik başlar. Peki ama siz bu durumda ne yapabilirsiniz? Bu soruya cevabı hayatın gerçeklerine göre mi yoksa mevzuata göre mi almak istersiniz?

   1. Oncelikle cevabinizdan oturu cok tesekkur ederim. Icinde bulundugumuz durum goz onunde bulundurulursa hayatin gerceklerini tercih gerekir 🙂 fakat her iki duruma da aciklik getirebilirseniz en azindan diger okuyucular faydalanabilir.
    tekrardan tesekkur eder basarilar dilerim.

    1. Yasal olarak bu durumda haklı fesih yapabilir, işveren tazminatınızı ödemezse dava açabilir ve ortalama 1 ila 2 yıl arasında süren dava sonucunda haklı bulunursanız, haklarınızı alabilirsiniz. Hukuken yapabileceğiniz şey bundan ibarettir.
     Ya da ne yazık ki bu durumu kabullenir, çalışmaya devam edersiniz. Kimse de işvereni, sizi kısmi süreli çalıştırması için zorlayamaz.

 4. Merhaba mustafa bey

  özel bir firmada fabrika işçisi olarak çalışıyorum.
  Yarı zamanlı 4 aylık kısmı doldurmadan 1 ay önce kısmi çalışmak için dilekçemi iş yerime verdim. Bugün bana yazılı bir şekilde;
  Analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışmalar hakkında yönetmeliğin 4. bölüm 12. madde “b” bendine göre nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde;

  diye bir kağıda yazıp verdiler. ve kabul etmediklerini belirtip tam zamanlı çaloşmam için baskı yapıp kağıt imzalatmaya çalıştılar. imzalamadım.

  iş yerimde vardiya olarak sadece 8-4 ve 4-12 şeklinde çalışılıyor. 12-8 çalışma bulunmuyor. iş durumuna göre bazen 8-8 çalışılıyor. fakat sskdaki kayıtlara göre 8-4 / 4-12 çalışma görünüyor.

  bu durumda tam zamanlı çalışmak zorundamıyım?
  çalıştığım firma sanayi olarak geçiyor.
  Kısmi çalışmak için verdikleri kağıda göre nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  1. Merhaba. Sanayiden sayılan ve 24 saat boyunca çalışılan işyerlerinde, bu konuda işverenin takdiri vardır. Ama işyerinizde gerçekten de 24 saat esasına göre çalışma yürütülmüyorsa, işveren size bu hakkınızı kullandırmak zorundadır. Aksi takdirde haklı fesih yaparak işten ayrılabilirsiniz.

   1. tekrar merhaba mustafa bey

    iş kur müdürlüğüne gittiğimde kabul etmedikleri madde sizi kapsamıyor dediler.

    sizin bahsettiğiniz haklı fesih işlemini nasıl gerçekleştirebilirim.

    noterden ihtarnamemi göndermem gerekiyor. ihtarnameye ne yazdırtmam gerekiyor. Yoksa direk işçi mahkemwsinemi başvurmalıyım?

    1. Öncelikle ihtarname göndermenizi tavsiye ederim. İhtarname örneği sitemizde bulabilirsiniz. İhtarnamede belirttiğiniz sürede ödeme yapılmazsa, dava açabilirsiniz. İhtarnameye, fiilen bahsettiğiniz bu durumu ayrıntısıyla yazın.

 5. merhaba bi kurumda sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım 2 cocugum var 16 aylık kızımın sık sık rahatsızlığı nedeniyle kısmı süreli çalışma talebınde bulundum ve mudurum onayladı.bundan sonraki süreçte senelik izin ve tazmınat haklarımdan kaybediyormuyum ücretimde başka bi kesinti yapılıyormu (pirim ve ücrette ) bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim ….

  1. Merhaba. Kısmi süreli çalışmanız, yıllık ücretli izin hakkınızı etkilemez. Ancak tabi ki, ücretiniz düşecek ve kısmi süreli çalıştığınız süre kadar maaş alacağınız gibi primleriniz de SGK’ya buna göre bildirilecektir.

 6. Merhaba yasada is kollari cok acik belirtilmemis. sabah 8 aksam 5 calisan tekstil iscisi olarak bu haktan yararlanabiliyormuyuz

  1. Merhaba. Aslında oldukça açık şekilde belirtildiği kanaatindeyim. Tekstil işi sanayiden sayılır mı sayılmaz mı? Eğer sayılıyorsa, işyerinde 24 saatli çalışma var mı? Örneğin sizin işyerinizde 24 saat boyunca çalışma yoksa, size zaten bu hak verilmek zorundadır.

 7. Merhaba Mustafa Bey, Kısmi süreli çalışmada ücretin kalan kısmını İşkur karşılıyormu acaba ve son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı var mı yokmu anlayamadım yardımcı olabilir misiniz

  1. Yıldız hanım merhaba. Kısmi süreli çalışmada, kalan ücreti kimse karşılamaz. Yani doğum sonrası kısmi süreli çalışmak niyetinde olan işçi, maaşının düşmesini de göze almalıdır. Bununla 600 gün primin bir ilgisi yoktur.

 8. Mustafa bey öncelikle bize yardımcı oldugunuz için cok teşekkür ederim.
  Benim sorum şöyle; benim kızım 2 yaşında ben özel sektörde laboratuar bölümünde gündüz 8,30 aksam 18,30 saatleri arasında sabit gündüz de çalışıyorum. bu durumda kısmi çalişma hakkımı talep etsem , kabul olur mu aceba… şimdiden teşekkür ederim

  1. Emine hanım merhaba. İşiniz itibariyle, talebinizin karşılanması işverenin inisiyatifinde görünüyor. Bir başka deyişle, Bunun kabul olup olmaması tamamen işverenin takdirine bağlı olacaktır.

 9. Merhaba Mustafa Bey, kısmi çalışmadan faydalanmak için işyerine yazılı dilekçe verdim. bunun dışında başka bir yere bildirmem gerekiyor mu?

   1. merhaba mustafa bey ısverenıme kısmı surelı calısmak ıcın dılekceyle bıldırdım fakat kesınlıkle kabul edemeyız ıse gelmedıgın gunlerı devamsızlık sayar tazmınatsız ısten cıkartırız deyıp tehtıt ettı lutfen bana yardımcı olun neyapmalıyım

    1. Gamze hanım, yazıda da belirttiğim gibi bazı işlerde ve işyerlerinde işverenin takdir hakkı vardır. Eğer işiniz bu kapsamda değilse, talebinizin karşılanması zorunludur. Peki karşılanmazsa ne yapabilirsiniz? İşvereni buna zorlamanın ne yazık ki bir yolu yok. Ancak bu durumda, talebinizi bir de noter kanalıyla iletip kabul edilmezse haklı fesih yapabilir ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 10. Merhaba
  Ben ozel bir bankada calisiyorum ve suan ucretsiz dogum iznindeyim.ekimde isbasi yapacagim.benim sorum su; kismi calismaya cocuk 3 yasindayken basvurabilirmiyiz.yani suan tam calisip cocuk 3 yasinda iken kismi calismaya donmek mumkunmu.eger isveren kabul etmezse ve isten ayrilmak zorunda kalirsam bu hakli fesih olur mu.
  Cok tesekkurler

  1. Yasemin hanım, kısmi süreli çalışmaya başvuru için bir süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla, çocuk ilköğretim çağına gelene kadar başvurulması mümkündür. Bu talebin kabul edilmemesi bir haklı fesih sebebidir; ancak yazıda da yer verdiğim ve “işverenin kabul edip etmeme konusunda yetkisinin olduğu” durumları incelemeyi unutmayın.

 11. Merhaba mustafa bey ben belediyede bir şirkette taşeron işçi olarak çalışmaktayım.10.03.2017 tarihinde doğum yaptım.analik iznim 30 Haziran’da bitti.suan 24 temmuza kadar yıllık iznimi kullanmaktayim.agustos ayında rapor alicam eylül ayında işe başlamayı düşünüyorum.kismi zamanlı çalışma için dilekcemi şimdi mi yoksa işe baslicam zaman mı vermeliyim?

  1. Merve hanım, kısmi süreli çalışmaya ne zaman başlayacaksanız, o tarihten en az 1 ay önce başvurmalısınız. Dolayısıyla, başvuru tarihinizi buna göre belirlemelisiniz.

 12. Mustafa Bey merhaba,
  12 haziran 2017 tarihinden itibaren Kısmi çalışmaya başladım. işyerim özel bir banka, pazartesi-salı-çarşamba günleri full çalışıp Perşembe-cuma çalışmıyorum.
  ancak geçen ay aldığım maaş sonrası İK’dan aldığım bilgiye göre brüt maaşım şu şekilde hesaplanıyormuş; tam zamanlı brüt ücretim 30’a bölünüp (normal bordromuzda 30 gün çalışma görülüyor) ilgili ay içinde kaç gün çalışmış isem o rakamla çarpılıyormuş. fakat bölerken dahil edilen haftasonları çarpılırken dahil edilmiyormuş. Örneğin Temmuz ayında 13 gün çalışacağımdam 30″a bölünüp, 13 ile çarpılacak. bu durumda 2/3 çalışırken normal maaşımın yarısı kadar bile ücret alamıyorum.
  Bu doğru bir uygulama mıdır? Analık izni kapsamında kullanılan kısmi çalışmada ücret nasıl hesaplanmalıdır? işverenim hatalı ise bunu kendilerine bildirmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
  yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
  iyi çalışmalar.

  1. Göksu hanım kanaatimce, öncelikle saatlik ücretinizin bulunması gerekir. Bunun için emsaliniz işçinin ya da sizin eski maaşınızın 225’e bölünmesi yeterlidir. Böylece bir saatlik ücretinizi bulmuş olursunuz. Bundan sonraki hesabın ise saatlik yapılması daha doğru olacaktır. Gün hesabı, yanlış sonuç verebilir. Örneğin 13 gün yerine, bu 13 günde kaç saat çalışılmışsa, bunun ücretinin ödenmesi gerekir.
   İşlem aslında bu kadar basit, çünkü ücret günlük değil saatlik olarak hesaplanmalı.

   1. Mustafa Bey, öncelikle ilginize teşekkür ederim.
    Fakat çalışma saatleri ile ilgili anlamadığım bir konu var, neden 225’e bölüyoruz? ben sabah 9, akşam 6 mesaisi olan bir işyerinde çalışıyorum. öğlen 12.30-13.30 arası 1 saatlik yemek molası var.
    bu durumda günde 9 saat, haftalık 45 saat çalışmış olmuyor muyum?

    1. Rica ederim. Bu husus, Yargıtay içtihatlarının bir gereği. İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saat ve günlük çalışma süresi de buna kıyasla 7,5 saat olarak belirlendiği için, 30 gün karşılığı olarak 225 rakamına ulaşılıyor.

 13. Merhaba Mustafa Bey,

  Çalışmakta olduğum şirkette kısmi süreli olarak çalışmak için dilekçe ilettim ve başladım ancak bu talebime karşılık izin verdiklerini ama yapmakta olduğum işi etkileyeceğini ve onlar için yeterli olmayacağını düşündüklerinden pozisyonumu geri çektiklerini bildirdiler. Bu durumda yasal olarak kısmi süreli çalışmaya başlamam dolayısıyla pozisyonumu geri çekebilirler mi? Kısmi süreli çalışacağımı SGK’ya bildirmeleri gerekir mi? Kısmi süreli çalışma dolayısıyla iş sözleşmemin yenilenmesi gerekir mi?

  1. Kısmi süreli çalışma için iş sözleşmenizin yenilenmesi gerekmez. SGK’ya ayrıca bir bildirimde bulunmaları da gerekmez. Pozisyonunuzu ise geri çekmeleri yasal değildir. Bu hususta ancak haklı nedenle fesih yapabilirsiniz. Ya da bu durumu kabullenip çalışmaya devam etmelisiniz.

 14. Mustafa Bey merhaba, kısmi süreli çalışmada, hafta tatili ve resmi tatil ödemesi ile ilgili doğru uygulama nedir? Örneğin haftanın 3 günü kısmi süreli çalışan bir personele Ramazan Bayramı tatil ücretleri ödemesi nasıl yapılmalı?

  1. Nevin hanım. Sorunuzu doğru mu anladım? İşçi kısmi süreli çalışıyor ve haliyle 3,5 gün ramazan bayramında çalışmıyor. Ama bu günlerde işçiye, çalışmasa bile ücret ödenmesi gerekir. O halde, bu işçiye 3,5 gün için ücret ödemeniz gerekir. Ama ne kadar? Elbette tam değil, işçinin kısmi ücreti ne kadarsa, 3,5 günü oranlayarak o kadar ücret ödenmesi doğru olacaktır.

 15. Merhaba Mustafa Bey;

  Sizlere bu konuda bir kaç sorum olacak şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.

  – İş Kanununun 13. maddesinde düzenlenen “doğum sonrası kısmi süreli çalışma” hakkı kapsamında, Haftanın 6 günü saat:08:00 dan saat: 12:00kadar olmak üzere kısmi süreli çalışmaktayım. Sabahları işe gider iken şirketin servis aracıyla işe gidiyorum çalışma süremi saat 12:00 da doldurduktan sonra ise evime geri dönmek için her hangi bir servis tahsis etmiyorlar ve kendi imkanlarımla şirketin önünden geçen toplu taşıma araçlarıyla ulaşımımı sağlıyorum, ayrıca her hangi bir servis veya ulaşım ücreti ödemiyorlar bununla ilgili bilgilendirir misiniz?

  – Yukarıda bahsettiğim gibi haftanın 6 günü saat:08:00 dan saat: 12:00kadar olmak üzere kısmi süreli çalışmaktayım. Çalıştığım firma bulunduğu adresten başka bir adrese yakın zamanda taşınacak, ve taşındığı adresin önünden ve yakınından her hangi bir toplu taşıma aracı geçmiyor bu yüzden ciddi ulaşım sıkıntısı yaşayacağımdan dolayı çalışma sürelerimin haftalık 6 yarı gün yerine, haftalık 3 tam güne döndürülmesi için ne yapmam gerekmekte veya nasıl bir yol izleyebilirim.

  Teşekkürler…

  1. Filiz hanım merhaba.
   – Eğer iş sözleşmesinde açıkça yazmıyorsa, bu durumda işverenin size servis sağlama yükümlülüğü olduğunu düşünmüyorum.
   – Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde “Madde 15 – (1) Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir.” denilmektedir. Açıkçası bu durumda siz talebinizi dilekçeyle iletmelisiniz. Ama takdir hakkının işverende olduğu kanaatindeyim.

 16. Mustafa iyi gunler. Ben bu konuyu cok arastiriyorum butun gerekli sartlari da iyice arastirmaya calisiyorum. Ben devlet hastanesinde veri giris elemani olarak calisiyorum taseron isciyim. Kismi calismayi kullanan kisilere ulasamadim. Su anda ben bu izni alabilirmiyim. Bebegim 25 subat 2016 dogumlu. Dilekcemi verdigimde beni reddetme yaparlarmi buna haklari varmi. Cunku bize her sey hakkinda korkutma politikasiyla haklarimizi tam kullandirmiyorlardi. İscinin dogumdan sonraki 6 aylik iznini biz daha 2 senedir kullanmaya basladik ondan once izin vermiyorlardi. Benim sorum kanuni olarak benim onume bir sey getirebilirlermi bir yaptirim gibi. Benim onlara verecegim bir cevabim varmi. Cok tesekkur ederim

  1. Merhaba. Bu, sizin en doğal hakkınızdır. İşverenin bu konuda da takdir yetkisi yoktur. Onlara vereceğiniz cevap olmaz, çünkü zaten gerekli her şey ilgili mevzuatta yazılmış. Olumsuz bir durumda, ilgililerin tekrar okuması yeterli olacaktır. Öyle ya da böyle, en doğrusu sorunları, mümkün olduğu ölçüde diyalogla çözmektir.

 17. Mustafa bey,
  benim birkaç sorum olacak yardımcı olabilir misiniz?
  – Kısmi çalışmaya başlayan bir anne işten çıkarılabiliyor mu?
  – işten çıkarılsa bile tazminatını alabiliyor mu?
  -işten çıkarıldığı zaman başka bir işe başlasa kısmi çalışma hakkı elinden gidiyor mu?
  – işverenin işçiler için aylık performans uygulaması var ve bu aylık performans sınırının altında kaldığı zaman uyarı alıyor. 3 kere uyarı aldığı zaman tazminatsız işten çıkarıyor ve sgkya bildirdiği için işsizlik maaşı da alamıyor. bu uygulamayı kısmi çalışan anneler için de uygulayabilir mi? bu durumda tazminatsız işten çıkarılsa tazminatı almak için mahkemeye başvurabilir mi?

  Saygılar

  1. Engin bey;
   – Kısmi çalışma işçinin kanuni hakkıdır, bu gerekçeyle işten çıkarılamaz.
   – Çıkarılırsa kıdem, ihbar tazminatlarının yanında kanaatimce eşit davranma ilkesine aykırılık nedeniyle de tazminat talep edebilir.
   – Bahsettiğiniz yöntemle bile işten çıkarılırsa, işçi gerçek nedenin bu olmadığını mahkemede iddia eder ve davayı kazanabilir. Bu durumda, alamadığı işsizlik maaşlarını da geriye dönük alır.

 18. •Bu haktan faydalanmak için öncelikle doğum sonrası 8 haftalık ücretli izin ile bu iznin bitiminden itibaren kullanılabilen “haftalık çalışma süresinin yarısına kadar verilen ücretsiz iznin” de tamamlanmış olması gerekir.

  Burada yazdığınıza istinaden analık izninin ardından 2aylı yarı zamanlı yerine 6 aylık ücretsiz izin kullanılmaskı durumunda bu haktan yararlanılamıyor mu?

  1. Seda hanım, doğum sonrası kısmi süreli çalışmanın düzenlendiği 13üncü maddede “Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir” denilmektedir.
   74üncü maddede ise analık izni ve yarı zamanlı çalışma tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu izinlerin bitiminden sonra kısmi süreli çalışma talebinde bulunulabilir. Peki ama yarı zamanlı izne ayrılmazsanız ne olur?

   Kanaatimce, analık izninin bitiminden itibaren 2 ay / 4 ay / 6 ay (kaçıncı doğum olduğuna göre) geçtikten sonra, artık kısmi süreli çalışma içim başvurabilirsiniz. Hatta 6 aylık ücretsiz izinden sonra da başvurabilirsiniz. Buradaki şart, annenin kısmi süreli çalışma için başvurabileceği en erken süreyi gösteriyor olsa gerek.

   Yine de uygulamada henüz sorunla karşılaşılmadığı için bu hususta bir Yargıtay kararı da olmadığı için, bu durum ancak benim şahsi kanaatimi ifade eder.

   1. Mustafa bey,
    6 aylık ücretsiz iznim bitmek üzere bu konuyla ilgili işkur a gidip bilgi alarak hareket ettim. 19 ağustosta iznim bitiyor. 1 ay olcak neredeyse dilekceme çalıştığım fabrikadan geri bildirim gelmedi. 24 saat kesintisiz 3 vardiya ile çalışma sistemi var. Okuduğum yazıda işverenin kısmı süreli çalışma talebime olumsuz dönme hakkı var mıdır? Bana işkur dan olumsuz dönme ihtimallerinin olduğunu yasalarda benim çalıştığım fabrikada çalışma koşullarından dolayı işveren red edebilir burada tam netlik olmadığını söylediler. Benim eğer dilekceme olumsuz dönmeleri halinde işçi mahkemesine verme hakkım varmı. Hak kaybına uğradığım için ve bu mahkemeyi kazanmam mümkün müdür?
    Saygılarımla

    1. Özlem hanım, işverenin belirli koşullarda reddetme hakkı vardır. Bunları zaten yazımın içinde belirtmiştim. Şu işlerden birisi söz konusu ise işverenin takdir hakkı olacaktır:
     “Özel sağlık kuruluşlarında ve hastanelerinde; sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışanlarca yapılan işler
     Sanayiden sayılan ve 24 saat kesintisiz vardiyalar halinde çalışılan işler
     Bir yıldan az süren mevsimlik işlerde, kampanya veya taahhüt işlerinde
     İş süresinin haftanın çalışılan günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesi mümkün olmayan işlerde (Uzun yol şoförlüğü, tır şoförlüğü, vb.)”

     Yoksa, işveren talebinizi kabul etmek zorundadır. Aksi takdirde ne yapabilirsiniz? Yapabileceğiniz tek şey, haklı nedenle fesih yaparak haklarınızı talep etmek olabilir. Başkaca bir usul ne yazık ki yok.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.