Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma nasıl olur?

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma

Doğum yapan kadın işçinin sahip olduğu haklardan birisi de yarı zamanlı çalışmadır. İş Kanunu kadın işçiye özel birçok hüküm getirdiği gibi, doğum yapan işçiyi özellikle koruma yolunu seçmiştir. Bu anlamda, yarı zamanla çalışma da 2016 yılında mevzuatımıza girmiştir.

Doğum sonrası kadın işçinin hakları

Önce genel olarak doğum yapan işçinin haklarından kısaca bahsetmek istiyorum. Gebe işçinin doğumdan önce 8 hafta ve sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli analık izni bulunmaktadır. İşçi isterse ve doktor da onay verirse, doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir ve kullanamadığı süreleri doğum sonrasına ekleyebilir.

Bunun dışında doğum yapan kadının günde 1,5 saatten az olmamak kaydıyla süt izni hakkı da vardır. Ayrıca anne ve babadan her hangi birine, şartları varsa, çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma hakkı da verilmiştir.

Doğumdan sonraki yarı zamanlı çalışma nasıl olacak?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, burada bahsedilen yarı zamanlı çalışma bir tür ücretsiz izindir. Bunun şartları ise şöyledir:

  • Kadın işçi doğum yapmalıdır
  • Çocuk hayatta olmalıdır
  • 16 haftalık ücretli analık izni tamamlanmış olmalıdır

Ayrıca 3 yaşını doldurmamış çocuk evlat edinen erkek ya da kadın da bu haktan faydalanabilmektedir.

Yarı zamanlı çalışmanın esasları neler?

doğum sonrası yarım gün çalıma

İşçi yarı zamanlı çalışma isterse, haftalık normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışmaktadır. Burada net ve kesin bir oran belirtilmiştir. İşçinin seçimlik hakkı bulunmamaktadır. Örneğin işçinin haftalık çalışma süresi 45 saat ise, işçi 22,5 saat çalışacaktır. İşçinin bunun yerine 25 saat ya da 30 saat çalışmayı istemesi mümkün değildir.

İşçiye bu hak birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün ve üçüncü doğumda 180 gün boyunca tanınmaktadır. Dördüncü ve sonraki doğumlarda bu hak kullanılamamaktadır. Çoğul gebelik söz konusuysa bu sürelere 30 gün eklenmelidir. Ayrıca çocuk engelli olarak dünyaya gelmişse, her doğumda süre sabit bir şekilde 360 gün olarak uygulanacaktır.

SONUÇ

Doğum yapan işçi ücretli analık iznini tamamladıktan sonra isterse, yukarıda belirtilen süreler boyunca çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecektir. İşçi bu durumda, yarım maaş alacaktır. Bu hakkın kullanılması konusunda işverenin takdir yetkisi yoktur, işçinin bu konudaki talebinin muhakkak kabul edilmesi gerekir.

Yarı zamanlı çalışan işçiye, eksik kalan ücreti İŞKUR tarafından ödenmektedir. Yarım çalışma ödeneğini açıkladığımız bu yazıya da göz atmanızı öneririz.

 

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.