Emeklilik nedeniyle fesihte ihbar tazminatı olur mu?

Yazıyı sizin için güncelledik:

Emeklilik nedeniyle ayrılan işçinin ihbar tazminatı hakkı

İhbar tazminatı, işçinin işyerindeki kıdemine göre tutarı değişen ve miktarı işçinin ücretine göre belirlenen bir tazminat türüdür. Bu tazminatı alabilmek için, kıdem tazminatında olduğu gibi en az belirli bir süredir işyerinde çalışıyor olma şartı yoktur. İşçi, işe başlayalı bir gün bile olmuş olsa, şartları mevcutsa bu tazminatı hak eder. (Deneme süresi içinde olanlar hariç)

İhbar tazminatı şartları nelerdir?

İhbar tazminatı şartları şu şekilde sıralanabilir:

İhbar ya da bildirim süreleri

İş Kanununun 17 nci maddesine göre; iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, bunu karşı tarafa belli bir süre önceden bildirmekle yükümlüdür. Bu süreler şu şekildedir:

  • Kıdemi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta
  • Kıdemi 6 aydan çok (6 ay dahil) 1,5 yıldan az olan işçi için 4 hafta
  • Kıdemi 1,5 yıldan (1,5 yıl dahil) çok 3 yıldan az (3 yıl dahil) olan işçi için 6 hafta
  • Kıdemi 3 yıldan çok olan işçi için 8 hafta

İşçi ne zaman ihbar tazminatına hak kazanır?

İş Kanununa göre; bildirim sürelerine uymayan tarafın diğer tarafa bildirim süresine ait ücret kadar tazminat ödemesi gerekmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, ihbar tazminatı almanın ilk şartı karşı tarafın bildirim süresine ilişkin bir yükümlülüğünün bulunmasıdır.

Bunu şöyle de açıklayabiliriz. İşçi kendisi işten ayrıldığında, işverenin her hangi bir bildirim süresine uyma yükümlülüğü var mıdır? Elbette ki yoktur. İşçinin, ihbar tazminatı talep edebilmesi için onu işverenin işten çıkarması gerekmektedir. Ancak işçi kendisi işten ayrılmışsa artık bildirim sürelerinden ve dolayısıyla ihbar tazminatından bahsedilmesi mümkün olmayacaktır.

Yargıtay emeklilik nedeniyle ayrılmada ihbar tazminatı için ne diyor?

emeklilik halinde ihbar tazminatı

Bir Yargıtay kararında aynen şöyle denilmektedir: “İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.” (Yargıtay 7. Hukuk, E. 2014/10429, K. 2014/18740, 13/10/2014)

SONUÇ

Emeklilik nedeniyle işten ayrılan bir işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanırken, bu işçinin ihbar tazminatı talep etme hakkı ise bulunmamaktadır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.