Emzirme ödeneği ya da süt parası kimlere ödenir?

Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir?

Emzirme ödeneği ya da süt parası, adından da anlaşılacağı üzere doğum üzerine verilen maddi bir yardımdır. Yazının konusu emzirme ödeneği, SGK tarafından ödenen parayı ifade etmektedir. Peki kimler emzirme ödeneği alır ve tutarı ne kadardır?

Emzirme ödeneği sadece işçiler ve bağkurlular için vardır

5510 sayılı kanun kapsamında ödenen bu yardım, memurları kapsamamaktadır. Şöyle ki 5510 sayılı kanunun 4üncü maddesinin 1/a bendinde sayılan “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar” yani bildiğimiz anlamıyla SSK’lı işçiler ve 4/1-b bendinde sayılan bağkurlular kapsama dahildir.

Emzirme ödeneği hangi işçilere ödenir?

Bu yardım elbette ki, doğum yapan işçiye ya da bağkurluya ödenir. Ancak erkek işçiler de bu yardımdan faydalanabilmektedir. Erkek işçinin ya da bağkurlunun sigortalı olmayan eşi doğum yapmışsa, emzirme ödeneği bu işçiye de ödenecektir.

Engelliler için internet indirimleri

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Bu ödemenin ön şartı, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta priminin bulunmasıdır. Bağkurlular için ayrıca, her hangi bir prim borcunun bulunmaması şartı da aranmaktadır.

Sigortalılığı sona eren işçi de süt parası alabilir

İşçinin sigortalılığı sona ermesine rağmen, sigortalılığın sona ermesinden itibaren 300 gün içinde çocuk doğarsa bu durumda ilgilinin doğum tarihinden önceki 15 aylık dönemine bakılır. Bu 15 aylık dönemde işçinin en az 120 gün primi varsa, bu işçiye ya da bağkurluya da emzirme ödeneği ödenir.

Emzirme ödeneği nasıl alınır?

Bu ödeneğin alınması için daha önceleri talep dilekçesi alınırken SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/8 sayılı genelgesi ile dilekçe uygulaması kaldırılmıştır. Buna göre; SGK’ya başvuran kişinin doğum bilgileri elektronik ortamda veya manuel olarak SGK memurlarınca sorgulanarak ödenecektir. Eğer kadın, evde doğum yapmışsa bu durumda talep dilekçesine yine ihtiyaç duyulacaktır.

SONUÇ

emzirme ödeneği

Bu para işçilere ve bağkurlulara ödenirken memurlara ödenmez. Ön şartı, çalışmakta olan işçinin ya da bağkurlunun geriye dönük son 1 yıl içinde en az 120 gün priminin bulunması ve bağkurlunun ayrıca ödenmemiş prim borcunun bulunmamasıdır.

Bu yardımı, eşi sigortalı olmayan ve doğum yapan erkek işçiler ve bağkurlular da alabilmektedir.

Ayrıca kişinin sigortalılığı sona erse bile, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 300 gün içinde çocuk doğarsa ve bu doğum tarihinden geriye dönük son 15 ay içinde ilgilinin en az 120 gün sigorta primi varsa; sigortalılığı sona eren bu işçiye de süt parası ödenir.

Süt parası için SGK’ya dilekçe vermeye gerek olmayıp başvuru esnasında memurlarca doğum bilgileri elektronik ortamda sorgulanmaktadır. Emzirme ödeneği ya da süt parası 2016 yılı için 122,00 TL’dir ve doğum sonrası bir kez ödenmektedir. Her doğumda ayrıca da ödenmektedir.

 


,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.