Engelli işçi talep dilekçesi

Şartları oluştuğunda, işverenlerin engelli işçi çalıştırmaları yasal bir zorunluluk haline gelir ve bu kurala uymayanlar ağır maddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu yazımızda, engelli işçi talep etmek için kullanabileceğiniz ve sizin için özel hazırladığımız engelli işçi talep dilekçesi örneğini bulabileceksiniz.

Engelli çalıştırma yükümlülüğü

İşyerinde engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünün hangi şartlarda doğduğunu daha önce ayrıntılı bir şekilde yazmıştık: iscidunyasi.com/isyerinde-calistirilmasi-gereken-engelli-isci-sayisi-nasil-hesaplanir/

Burada tekrarlamak yerine kısaca bahsetmekte fayda görüyoruz. Buna göre; işyerinin il bazında çalıştırdığı işçi sayısı 50’ye ulaştığı anda işverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü meydana gelmektedir. Bu konunun ayrıntıları ve hesaplamanın incelikleri konusunda geniş bilgi almak için yukarıdaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Engelli işçi illa İşkur’dan mı talep edilmeli?

Engelli istihdamının nasıl olacağı sorusunun cevabını çeşitli mevzuat metinlerinde bulabilsek de en derli toplu halini İşkur tarafından çıkarılan “Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İstihdamı Hakkında Genelge”  ile “Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” içeriğinde görebiliriz.

19/02/2020 tarih ve 2020/4 sayılı bu genelgenin 12’nci maddesine göre işveren, engelli işçiyi kendisi bulup istihdam ettikten sonra İŞKUR’a bildirme hakkına sahiptir. İlgili madde aşağıdaki gibidir:

“… Kurum aracılığı olmadan engelli istihdam eden özel sektör işvereninin, engellinin işe başlama tarihinden itibaren bu durumu en geç on beş işgünü içinde Kuruma bildirmesi ve engelliyi tescil ettirmesi zorunludur. Kurum tarafından tescili yapılmayan işçi, engelli statüsünde değerlendirilmez…”

İşçi ücretsiz izin dilekçesi örneği

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

O halde buradan anlaşılmaktadır ki, işveren engelli işçiyi kendisi de bulabilir; fakat elbette İşkur’dan da talep etme hakkı vardır.

İşkur’dan engelli işçi talebi ne zaman yapılır?

Genelgeye göre kamu ve özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri İşkur aracılığıyla sağlar. Yukarıdaki usul yani işverenin engelliyi kendisinin bulması istisnaidir ve asıl olan kurum aracılığıyla engelli istihdamını gerçekleştirmektir.

Her şeyden önce, işverenlerin çalıştırmak zorunda oldukları engelli kontenjanını, bu yükümlülüğün doğmasından itibaren en geç 30 gün içinde doldurması gerekir (Yönetmelik Madde 15).

Bunun için aşağıdaki usul izlenir ve sürelere uyulur:

  • Kamu ve özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü bulundukları işçileri, yükümlülüğün doğmasından itibaren 5 iş günü içinde niteliklerini de belirterek İşkur’dan talep eder.
  • İşkur, özel sektör işvereninin engelli talep tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, başvuranlardan nitelikleri uygun engellileri durumlarını ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte işverenle görüştürür.
  • İşveren bu görüşmeden itibaren engelli açığını, en geç 15 gün içinde, İşkur tarafından görüştürülenler ya da Kurum portalında kayıtlı diğer engelli iş arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği engelliler arasından karşılar. İşe alınanları ve alınmayanları, alınmayış nedenlerini de belirterek Kuruma bildirir.
  • İşverenlerin görüşmeyi takip eden 15 günlük değerlendirme süresi sonunda sonuçları bildirerek açığını kapatmaması halinde, takip eden 2 iş günü içerisinde işverenler iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak uyarılır ve tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde talebini sonuçlandırarak açığını kapatması istenir.

Buna rağmen de yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesine istinaden çalıştırmadığı her engelli ve çalıştırmadığı her ay için Kurum il müdürünce idari para cezası uygulanır. Ayrıca, engelli işçi açığını kapatmamakta ısrar eden işverenlere kontenjan açığını kapatıncaya kadar idari para cezası uygulanmaya devam edilir.

özürlü işçi talep dilekçesi

Engelli talebinin içeriği nasıl olmalı?

Yine genelgeye göre engelli talebini içerir dilekçelerin aşağıdaki kurallara uygun olması gerekir:

  • Taleplerde, işyerinde yapılan işin gerektirdiği vasıfların üzerinde veya istihdamı zorlaştırıcı şartlar öne sürülemez. Adayların başvuru koşullarını kısıtlayıcı nitelikler taşıyan iş gücü istemleri kabul edilemez.
  • Taleplerde, işçinin istihdam edileceği meslek ile işçide aranan şartlar ve istenilen belgeler arasında kabul edilebilir bir tutarlılığın bulunması gerekir. (Örneğin; aşçı talebi için bilgisayar sertifikası veya kazan ateşçisi belgesi istenemez).
  • Engelli statüsündeki işçi taleplerinde, işin niteliği gerektirmediği sürece, engellilik oranına üst sınır getirilemez ve engel grupları arasında ayrım yapılamaz. İşverenin engel grupları arasında ayrım yapmakta ısrar etmesi halinde ise, işin niteliğinin belirlenmesine ve iş gücü talebinde engel grubunda ayrıma gidilmesinin uygun olup olmadığına Kurum Birimi tarafından karar verilir.

Ayrıca engelli talebi yapılırken detaylı bir talep yapılması da gerekir:

  • Engelli işçi talepleri alınırken ayrıntılı (ücret, çalışma koşulları, servis, yemek, işin mahiyeti vb.) bilgiler bulunmalıdır. Talep verilme aşamasında işyerinden sorumlu personelce, Kuruma kayıtlı engellilerin engel durumları ile meslek profilleri hakkında işverene rehberlik edilerek, taleplerin Kurum kayıtlarından karşılanacak düzeyde verilmesi sağlanır.
  • İşgücü talepleri işveren tarafından sisteme kayıt edildi ise talepler sistem üzerinden işleme konulmadan önce, Kurum personeli tarafından incelenir. Yapılan incelemede Kuruma kayıtlı engelliler arasından karşılanamayacağı değerlendirilen taleplerin şartları daha fazla engelli iş arayanın başvuru yapabilmesi için işverenle görüşülerek değiştirilir. Uygun bulunan veya işverenle görüşülerek uygun hale getirilen talepler, en az şef veya iş ve meslek danışmanı yöneticisi düzeyinde bir personel tarafından onaylanır. Mevzuata uygun olmayan talepler işverence düzeltilmeden onaylanmaz.

engelli talebi işkur nasıl yapılır?

SONUÇ

Görüldüğü üzere İşkur’dan engelli işçi talebi iki şekilde yapılabilir. İlk olarak İşkur sistemi üzerinden online bir kayıt oluşturularak engelli çalışan talep edilebilir.

Diğer yöntem ise İşkur’a bir dilekçe vererek engelli işçi talep etmektir. İşte aşağıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne verilmesi gereken engelli işçi talep dilekçesinin bir örneğini bulabilirsiniz.

Engelli işçi talep dilekçesi indir.

Ancak işverenlere tavsiyem, engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü doğduğu anda derhal İşkur ile iletişime geçerek, onların yönlendirmesiyle süreci yürütmeleri yönünde olacaktır. Böylece hem hata yapma ihtimali azalacak hem de tabi olunan süreler dolmadan engelli istihdamı gerçekleştirilmesi daha mümkün olacaktır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.