Evde bakım yardımı nasıl alınır?

Sosyal devlet olmanın bir gereği de ihtiyaç sahiplerine karşılıksız yardımlar yapılmasıdır. Bu kapsamda devlet tarafından sunulan hizmetlerden birisi de evde bakım aylığıdır. Peki evde bakım aylığı nedir, kimlere ödenir ve miktarı ne kadardır?

Evde bakım yardımı nedir?

Belirli şartları sağlayan engellilere, bu engellilerin bakımına destek olunması amacıyla yapılan yardıma, evde bakım yardımı ya da evde bakım aylığı denilmektedir.

Bunun için, aşağıdaki şartları taşıyan bir engellinin, akrabası tarafından evde bakılması gerekmektedir.

Evden bakım aylığı şartları neler?

Her sosyal yardımda olduğu gibi, bu yardım da bazı şartlara tabidir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişi için alınmış engelli raporunun oranı en az %50 olmalıdır.
 • Bu raporda yer alan “ağır engelli” kısmı “evet” olarak işaretlenmiş olmalıdır.
 • Evde, kişi başına düşen aylık ORTALAMA gelir tutarı, asgari ücretin 2/3’ünden AZ olmalıdır.

2018 itibariyle asgari ücretin 2/3’ü 1.068,75 TL’dir.

Evde bakım aylığı ne kadar?

Evde bakım aylığı, 10.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpılması sonucu bulunur. Dolayısıyla her 6 ayda bir artmaktadır.

Engelliler için internet indirimleri

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

2018 ikinci altı ayı için evde bakım aylığı tutarı 1.179,40 TL olarak belirlenmiştir.

Evde bakım aylığı kime ödenir?

Başvurunun olumu sonuçlanması halinde, evde bakım aylığı, bakıma muhtaç engelliye bakacak olan akrabaya ödenir.

Evde bakım yardımı için nereye başvurulur?

engelli işareti

Evde bakım aylığı almak isteyen engellilerin ya da bunların yasal vekillerinin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvurması gerekir.

Yapılan başvuru ilgili müdürlük tarafından, ev ziyareti de yapılarak değerlendirilir ve sonuç yazılı olarak bildirilir.

Karar olumsuz ise, bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde tekrar il müdürlüğüne itiraz başvurusu yapmak gerekmektedir. Yine olumsuz karar çıkarsa, bu kez karar kesin kabul edilmektedir.

Evde bakım aylığı başvurusu için gerekli evraklar

Bunların neler olduğunu, başvuru yapmaya gittiğinizde de öğrenebilirsiniz. Ancak ön bilgi olarak size, istenen evrakları tek tek sayalım:

 • TC kimlik numarası beyanı
 • Engelli sağlık kurulu raporu
 • Hane halkının gelirlerine ilişkin beyanları ve belgeler
 • 2 vesikalık fotoğraf
 • Varsa, öğrenim durumunu gösterir belge
 • Engellinin vasisi varsa, buna ilişkin belge
 • Anne ve baba boşanmışsa, boşanmaya ilişkin belge

Hanedeki gelir değişiklikleri müdürlüğe bildirilmelidir

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, hane halkının kişi başı ortalama aylık geliri, asgari ücretin 2/3 ünü geçerse, evde bakım yardımı ödenmemektedir.

O halde, gelirde meydana gelen değişiklikler mutlaka il müdürlüğüne bildirilmelidir. Bu konuda, şu hususların bilinmesi gerekir:

 • Hanedeki birey sayısı ya da gelir değiştiğinde, 1 ay içinde müdürlüğe bildirim yapılmalıdır.
 • Engellinin adresi değişirse, 10 gün içinde il müdürlüğüne bildirim yapılması gerekir.
 • Engellinin vefat etmesi halinde, akrabası bu durumu 15 gün içinde il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Evde bakımda akraba tanımı

Şunlar, evde bakım aylığı için akraba olarak tanımlanmaktadır. Bakıma muhtaç engellinin:

 • Üvey çocukları dahil çocukları, çocuklarının eşleri ve kendi eşi
 • Anne ve babası ile bunların anne ve babaları
 • Torunları ve torunlarının eşleri
 • Kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri
 • Kardeşlerinin çocukları ve bunların eşleri
 • Eşinin anne babası ve eşinin kardeşleri
 • Eşinin kardeşlerinin eşleri ve çocukları
 • Amcaları ve amcalarının eşleri
 • Amca çocukları ve bunların eşleri
 • Halaları ve halalarının eşleri
 • Hala çocukları ve bunların eşleri
 • Dayıları ve bunların eşleri
 • Dayı çocukları ve bunların eşleri
 • Teyzeleri ve bunların eşleri
 • Teyze çocukları ve bunların eşleri

Çalışan engelli, evde bakım maaşı alabilir mi?

Engelli vatandaşın, bir işyerinde çalışıyor olması, evde bakım aylığı alınmasına tek başına engel değildir. Bu durumda olan engelliler de değerlendirme kapsamına alınmakta ve yazının başında belirttiğimiz şartlar sağlanıyorsa, bunlar için de evde bakım yardımı alınabilmektedir.

SONUÇ

mavi renkte engelli arabası

Bütün bu süreçlerin yasal dayanağı olan “Bakıma muhtaç özürlülerin tesbiti ve bakım hizmeti esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmelik”, aslına uzun süre önce yürürlükten kaldırılmıştır.

Ne garip ki; yerine de henüz başka bir yönetmelik ikame edilmemiştir. Bu yazıyı hazırlarken, kafam oldukça karışsa da bulduğum bir genelge beni rahatlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan 2014/07 sayıl genelgede bu hususa değinilmiş ve yeni yönetmelik çıkarılan kadar, yürürlükten kaldırılan bu yönetmeliğin esas alınmaya devam edileceği vurgulanmıştır.

Yukarıdaki yönetmeliğin 03/09/2010 tarihli Resmî Gazete ile yürürlükten kaldırıldığını düşünürsek, aradan geçen bunca senede neden yeni bir yönetmelik çıkarılmadığını anlamak çok güç.

Yine de evde bakım yardımı ile ilgili aklınıza takılan bir şey olduğunda, yeni bir yönetmelik çıkana kadar, yukarıda belirttiğim yönetmelik hükümlerine göz atabilirsiniz.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.