Evlilik nedeniyle işten ayrılacak işçi, ihbar sürelerine uymak zorunda mıdır?

Evlilik nedeniyle fesihte ihbar sürelerini beklemek gerekir mi?

İş Kanunu kural olarak, istifa eden işçinin kıdem tazminatı alamayacağını belirtirken; bu duruma istisnalar da getirmiştir. İşte bu durumlardan birisi de kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılmasıdır. Ancak ziyaretçilerimizin sık sık şu soruyu sorduklarını da görüyorum: Evlilik nedeniyle fesih yapmadan önce ihbar sürelerine uyulması gerekir mi? Yani işçi evlilik nedeniyle feshi aniden ve önceden bildirimde bulunmaksızın yapsa ihbar tazminatı öder mi?

Evlilik nedeniyle fesih

Evlilik nedeniyle fesih, kadın işçilere tanınmış bir haktır. Evlendiği tarihten itibaren 1 sene içinde kadın işçi, başka hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymadan, iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatını talep edebilir. İşveren bu işçiye kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Bu hak erkeklere tanınmamıştır. Resmi nikah tarihinin üzerinden bir yıl geçmesiyle birlikte, kıdem tazminatı hakkı da yitirilir. Bunun için kadın işçinin işverene bir dilekçe vermesi ve kıdem tazminatını talep etmesi yeterlidir.

İhbar süreleri

İhbar tazminatı ücretten mahsup edilir mi?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

İşte işçilerin kafasının karıştığı yer de tam olarak burasıdır. Bu gerekçeyle işten ayrılacak olan işçiler, bu durumu belirli bir süre önceden işverene bildirmelerinin gerekip gerekmediğini merak etmektedirler. Bilindiği üzere İş Kanununa göre, ortada haklı bir neden yokken fesih yapılacaksa, bunun karşı tarafa önceden bildirilmesi gerekir. Bu bildirim süreleri şu şekildedir:

 • İşçinin kıdemi 6 aydan aşağı ise iki hafta
 • 6 ay – 1,5 yıl arasındaysa dört hafta
 • 1,5 yıl – 3 yıl arasındaysa altı hafta
 • 3 yıldan fazlaysa sekiz hafta

Karşı tarafa bildirimde bulunması gerektiği halde bulunmayan ve iş sözleşmesini aniden fesheden taraf, karşı tarafa yukarıda belirtilen süreler kadar ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

Yargıtay, bildirime gerek yok diyor!

evlilik işten ayrılma ihbar süreleri

En doğru bilgiyi alabileceğimiz yer olan Yargıtay’ın bir kararında şöyle denilmektedir: “İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.” (9 Hukuk, 2011/10510 E.)

SONUÇ

Evlilik nedeniyle fesih yapacak bir kadın işçinin, ihbar sürelerine uyma zorunluluğu yoktur. Bir başka deyişle; bu işçi belirli bir süre önceden işverene bildirimde bulunmak mecburiyetinde değildir ve istediği anda bir dilekçe vererek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını talep edebilir. Böyle yaptığı için de ayrıca ihbar tazminatı ödemesi gerekmez.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

6 Yorum

 1. İyi günler,evlenme nedeniyle işi bırakacağım ancak işverenim ihbar sürem olduğu yönünde ısrarlı ne yapmam gerek

  1. Merhaba. İşverenle sorun yaşamak istemiyorsanız ve vaktiniz varsa ihbar süresi kullanabilirsiniz. Ya da işverene noterden ihtarname çekerek evlilik nedeniyle işi bıraktığınızı beyan eder ve tazminatını talep edersiniz. Bir tercih yapmanız gerek.

    1. Evlilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesinden bahsediyorsanız, bu dilekçeyi istediğiniz gün işverene vererek ya da noterden göndererek, aynı gün işten ayrılabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.