Fazla mesai ödemesi kıdem tazminatı hesabına dahil mi?

Fazla mesai ücreti ve kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan en ufak bir yanlış bile işçi için önemli kayıplara yol açabilmektedir. Bunun nedeni, hem kıdem tazminatının yüksek rakamlar tutabilmesi hem de çok düşük olan damga vergisi hariç başka bir kesintiye uğramamasıdır. O nedenle, özellikle hangi ödemelerin kıdem tazminatına dahil olduğu konusu bilinmesi gereken konulardandır. İşte fazla çalışma ya da fazla mesai ücreti de bunlardan biridir.

Fazla çalışma nedir?

Uygulamada fazla mesai olarak bilinen ancak mevzuatta fazla çalışma olarak anılan çalışma biçiminin iki temel sonucu vardır: İşçinin haftalık çalışma süresinin üzerine çıkmış olması ve bunun ücretini zamlı alacak olması. Fazla çalışma, normal şartlar altında şu şekilde tanımlanabilir: İşçinin haftalık 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmadır. Ancak özellikle Yargıtay içtihatlarıyla bu kavram biraz daha genişletilmiş ve gece döneminde 7,5 saatin üzerinde ya da gün içinde 11 saatin üzerinde yapılan çalışmalar da fazla mesaiden sayılmıştır.

Kıdem tazminatına hangi ödemeler dahil?

Bu sorunun tam cevabını vermek aslında mümkün değil. Çünkü her hangi bir işyerinde yapılmakta olan bir ödeme diğerinde başka bir adla yapılabilmektedir. Ama burada temel kriteri koymak mümkündür. Bu kriter ise şudur: İşçiye yapılan sürekli ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil edilirken arızi ödemeler dahil edilmez.

Sürekli ödemeler

Bunların başında işçinin maaşı gelmektedir. Onun dışında alınan yemek yardımları, ticketlar, yemek fişleri, servis ya da yol yardımları, senelik ikramiyeler, bayram yardımları ve benzerleri de sürekli ödemelerden sayılır.

Arızi ödemeler

fazla çalışma ücreti kıdem tazminatı

Bunlar, adından da anlaşılabileceği üzere, işçiye belirli periyotlarla ödenmeyen ve adeta işçinin çalışmasına ya da aniden gerçekleşen başka bir olaya bağlı olan ödemelerdir. Fazla çalışma, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve benzerleri de bu türdendir.

Fazla çalışma kıdem tazminatı hesabına dahil mi?

Bu soruya net bir şekilde “hayır” cevabını verebiliriz. Bunun nedeni ise, fazla çalışma ücretinin işçinin fazla çalışma yapmasına bağlı olmasıdır. Bir başka deyişle, arızi bir çalışma olan fazla çalışmanın karşılığında alınan ücret de arızi kabul edilecek ve kıdem tazminatı hesabına dahil edilmeyecektir.

SONUÇ

Kıdem tazminatına hangi ödemelerin ya da bordrodaki hangi kalemlerin dahil edilip edilmeyeceğinin tespiti için elimizdeki en önemli kriter “arızi”lik kavramıdır.

Fazla çalışmanın da işyerinde arızi bir çalışma olduğunun kabulü gerekir. Çünkü bu çalışma türü, işyerinde sürekli olarak yapılan ve adeta olağan bir çalışma şekli değildir. Hatta bir işyerinde yılın her haftası fazla çalışma fiilen yapılıyor olsa bile, bunun yine kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi beklenmez. Çünkü fazla çalışma, niteliği itibariyle arızi bir çalışmadır ve arızi ödemeler de kıdem tazminatı hesabına dahil edilmemektedir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir