Fazla sürelerle çalışma nedir? Fazla çalışmadan farkı var mıdır?

Fazla sürelerle çalışma nedir?

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma birbirine sık sık karıştırılır. Bunun nedeni, bu iki kavramın hem görsel olarak hem de nitelik olarak birbirine benzemesidir. Ancak fazla sürelerle çalışma, fazla çalışmadan farklı bir kavramdır. Bu kavramı kısaca açıklamak isterim.

Haftalık çalışma süresi

Önce bu konudan bahsetmek istiyorum; çünkü fazla çalışma ise fazla sürelerle çalışma arasındaki fark, haftalık çalışma süresinden kaynaklanmaktadır. İş Kanununa göre, aksi iş sözleşmesiyle belirlenmedikçe haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Buna göre, iş sözleşmesinde özel bir çalışma süresi öngörülmemişse, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu kabul edilir.

Çalışma süresinin 45 saatin altında belirlenmesi

Bunun mümkün olduğunu daha önce yazmıştım. Öyleyse işyerinde haftalık çalışma süresi 45 saati aşmamak kaydıyla dilendiği gibi belirlenebilir. 40 saat, 35 saat ya da 30 saat gibi işverenin tercih edebileceği her hangi bir sürenin tespit edilmesi mümkündür. İşte fazla sürelerle çalışma kavramı da, işyerinde haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği hallerde gündeme gelmektedir.

Prim alan işçinin fazla mesai ücreti

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Fazla sürelerle çalışma

fazla sürelerle çalışma

İşçinin 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmaların fazla çalışma olduğunu biliyoruz. Fazla çalışma ücretinin % 50 zamlı ödenmesi gerekmektedir. Fazla süreler çalışma ise; haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği işyerlerinde, bu sürenin üstünde ancak 45 saatin altında yapılan çalışmaları ifade etmektedir.

Örneğin haftalık çalışma süresinin 30 saat olarak belirlendiği bir işyerinde işçi 55 saat mesai yapmışsa; bu işçinin 15 saat fazla sürelerle çalışma yaptığı, 10 saat de fazla çalışma yaptığı kabul edilir. İşçinin yapmış olduğu fazla sürelerle çalışma ücretinin ona % 25 zamlı ödenmesi gerekir.

SONUÇ

Haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği bir işyerinde; işçinin belirlenen bu çalışma süresinin üstünde ancak 45 saatin altında yaptığı çalışmalar fazla sürelerle çalışmadır. Yapılan fazla sürelerle çalışma ücretinin de işçiye % 25 zamlı ödenmesi gerekmektedir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.