Geçici iş göremezlik ödeneği haczedilebilir mi?

Rapor parası haczedilebilir mi?

Doktor raporuyla istirahat etmesi gereken işçiye, bazı hallerde geçici iş göremezlik ödeneği ya da bilinen adıyla rapor parası verilmektedir. SGK tarafından yapılan bu ödeme, çalışamayan işçiye deste amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak işçinin borçları nedeniyle icra işlemleri başlatılmışsa ve SGK’ya da haciz yazısı gitmişse ne olur? Geçici iş göremezlik ödenekleri haczedilebilir mi?

Rapor parası kimlere ödenir?

Rapor parasının hangi şartlarda ödeneceğini daha önce yazmıştık. Kısaca tekrar etmek gerekirse, aşağıdaki hallerde rapor parası ödenebilmektedir:

  • İşçinin hastalanması
  • İş kazası geçirmesi
  • Meslek hastalığına tutulması
  • Doğum iznine ayrılması

Bu durumdaki işçilere, brüt ücretlerinin 2/3’üne kadar geçici iş göremezlik ödeneği, raporlu oldukları süre boyunca ödenmektedir.

İşçinin icralık olması

 

Sitemizde bu konuda daha önce birçok yazı yazmıştık. İşçinin maaşının haczedilip edilemeyeceğini, kıdem tazminatının ne kadarının haczedilebileceğini ya da işsizlik maaşının hacze konu olup olamayacağını açıklamıştık. Bu konularda mevzuat genelde işçiyi korumayı seçmiş ve alacaklarının ya hiç haczedilememesi ya da ancak ¼ oranında haczedilebilmesini öngörmüştür. Tabi, bunun bazı istisnaları vardır; ancak genel olarak icra konusunun işçinin lehine düzenlendiğini söyleyebiliriz.

Geçici iş göremezlik ödeneğinin haczedilmesi

Bu husus 5510 sayılı Kanunun 93üncü maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki borçlar söz konusu olduğunda işçinin alacaklarına haciz işlemi uygulanmaktadır:

  • Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacakları
  • Nafaka borçları

Doğum parası ya da rapor parası haczedilemez

doğum parası haczedilebilir mi

Yukarıda sayılan iki hal dışında, işçinin SGK alacaklarına haciz konulması ise mümkün değildir. Dolayısıyla geçici iş göremezlik hallerinden olan; hastalık, iş kazası, meslek hastalığı ya da analık izni nedeniyle işçiye ödenen rapor paraları haczedilemez. Bu alacaklar için SGK’ya icra müdürlüklerinden haciz yazısı gelse de, bunlardan icra kesintisi yapılmamaktadır.

SONUÇ

Doğum sonrası analık iznine ayrılan (doğum parası), hastalandığı için sağlık raporu alan ya da iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle raporlu olan işçiye ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri kural olarak haczedilememektedir.

Ancak bir hususu hatırlatmak isterim ki; buna rağmen alacaklıya muvafakat verilirse, yani işçi borcundan dolayı SGK ödeneklerinden icra kesintisi yapılmasını peşinen kabul ederse; bu durumda rapor parasından da icra kesintisi yapılmaktadır. Dolayısıyla, borcu için muvafakat vermedikten sonra, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği haczedilemez.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.