Geçici / mevsimlik işçinin yıllık izin hakkı

Geçici işçinin yıllık izni

İş Kanunun işçilere tanıdığı önemli haklardan biri olan yıllık ücretli izin; işçinin dinlendiği, yeni çalışma yılına hazırlandığı ve çalışmadan ücret hak ettiği bir dönemi ifade eder. Bu izin İş Kanunu tarafından o kadar önemsenmiştir ki, işçinin rızasının olması halinde bile yıllık izin hakkından vazgeçilemeyeceği İş Kanununun 53üncü maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir.

Yıllık ücretli izin

Yıllık ücretli izinle ilgili daha önce yazmış olduğum “işçinin yirmi günlük izninin başlangıç tarihi”, “cumartesinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı” ve “yıllık iznin en çok kaça bölünebileceği” gibi yazılarıma bakarak bu konu hakkında daha çok fikir sahibi olabilirsiniz.

Ama konumuz açısından önemli olan husus, işçinin yıllık izne nasıl ve ne zaman hak kazanacağıdır. Bu konunun geçici işçiler açısından önemi büyüktür.

Geçici / Mevsimlik işçi

İş Kanununda açık bir şekilde, niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmiştir. O halde kamu kurumları tarafından işe alınıp belirli bir süre çalıştırıldıktan sonra çıkışları yapılan ve sonra tekrar işe alınan işçilerin durumu ne olacaktır? Ya da yılın belirli dönemlerinde mevsimsel olarak çalışan özel sektör ya da kamu kurumu işçilerinin hali ne olacaktır?

Geçici işin süresi

Mevsimlik çalışan ya da geçici işçi olarak adlandırılan işçilerin belirleyici ve temel özelliği, tüm yıl boyunca çalışmamalarıdır. Bunlar bir dönem için işten çıkarılmakta ve sonra tekrar işe alınarak çalıştırılmaktadır. Kamuda bunun en büyük örneği Orman İşletme Müdürlüklerince istihdam edilen mevsimli işçilerde görülmektedir. Aynı şekilde belediyeler de geçici işçi çalıştırmaktadırlar. Bu çalışmalar ise 1 yılın altında olmaktadır.

Yıllık izin için bir yıl çalışmış olmak şart

İş Kanunun göre yıllık ücretli izin kazanmanın ön şartı işyerinde en az bir yıl çalışmış olmaktır. Bu süreye deneme süreleri de dahildir. O halde görünürde, çalışmaları her zaman bir yılın altında olan geçici işçiler ile mevsimlik işçilerin yıllık izne hak kazanamaması gerekir.

Yargıtay içtihatları geçici işçi ile mevsimlik işçinin lehine

Yargıtay’ın 2013/22-170 E. ve 2013/1571 K. numaralı kararında “Dairemizin istikrar kazanmış bulunan kararlarında da çalışmanın 11 ayın üzerine çıktığı hallerde mevsimlik iş ilişkisinin dışına çıkıldığı kabul edilmiş ve daha sonraki çalışmalar için yıllık izin hakkının doğduğu SONUCUNA VARILMIŞTIR. Nitekim, YARGITAY Hukuk Genel Kurulunun 30.11.2011 gün ve E:2011/9-596 ve K:2011/725 sayılı kararı da AYNI DOĞRULTUDADIR.” denilerek bu konuda İş Kanununda farklı bir içtihat oluşturulmuştur.

11 ayın üzerindeki çalışmalar yıllık izin için yeterli

Yargıtay içtihatları göz önüne alındığında; bir işçinin yıllık izne hak kazanması için bir yıldır çalışıyor olma şartı yerine en az 11 aydır çalışıyor olması şartının aranması gerekmektedir. İşçi, bir yılda yaptığı 11 ayın üzerindeki her çalışma için yıllık izne hak kazanacaktır.

Sonuç

Geçici işçinin ya da mevsimlik işçinin 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemde yaptığı çalışma 11 ayı aştığında işçi yıllık ücretli izne hak kazanacak, aksi takdirde hak kazanamayacaktır.

Örnek

2011 yılından 2014 yılına kadar A kamu kurumunda geçici işçi olarak çalışan işçinin 2011 yılı çalışması 10 ay, 2012 yılı 10 ay 25 gün, 2013 yılı 11 ay 1 gün, 2014 yılı 11 ay 15 gün ise bu işçi sadece 2013 ve 2014 yılları için yıllık ücretli izne hak kazanmış sayılacaktır. Çünkü diğer yıllardaki çalışma süresi 11 ayın altındadır.

7 Yorum

  1. Merhaba , mevsimlik iş sözleşmesi olanve aynı iş yerinde 4yildir çalışan aşkı personel evlilik nedeniyle tazminat hakkı kazanır mı ?

    1. Yargıtay içtihatları göz önüne alındığında; geçici işçinin yıllık izne hak kazanması için bir yıldır çalışıyor olma şartı yerine en az 11 aydır çalışıyor olması şartının aranması gerekmektedir. İşçi, bir yılda yaptığı 11 ayın üzerindeki her çalışma için yıllık izne hak kazanacaktır. Çalışmalarınız 11 ayı aşmadığı müddetçe yıllık izin hakkınız bulunmamaktadır.

  2. Kolay gelsin size benim bir sorum olacak 19 senelik işçinin tanzimatı bütün hakları insanin 23 de verildi yeniden işe giriş sözleşme olarak geri aldı bu çalışanın yılık izin hakkı varmıdır. Teşekkür ederim

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir