Genel sağlık sigortası kaç ay ödenmezse sağlıktan yararlanılamaz?

Ülkemizde zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) uygulaması vardır ve bazı istisnalar hariç herkes genel sağlık sigortalı kabul edilmektedir. Herhangi bir geliri olmayan ve çalışmayan kişiler de sisteme zorunlu olarak girmekte ve her ay hanelerine GSS prim borcu yazılmaktadır. Peki ama GSS primi kaç ay ödenmezse, sağlıktan yararlanmak mümkün olmaz?

Zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması

Ülkedeki hemen herkesin genel sağlık sigortası kapsamında olduğunu söylemiştik. Halihazırda çalışmakta olan işçiler, memurlar ya da esnaflar için zaten primler otomatik olarak yansıtılmaktadır. Benzer şekilde emekli aylığı gibi sürekli gelir elde edenler için de aynı durum geçerlidir: iscidunyasi.com/genel-saglik-sigortasi-nedir-ve-kimleri-kapsar

Asıl sorun, kişinin hiçbir işte çalışmaması ve sürekli bir gelirinin olmaması halinde ortaya çıkmaktadır. Çünkü işsiz olan bu kişiler, otomatik olarak GSS kapsamına alınır ve bunlara hey belirli bir miktar GSS prim borcu yüklenir. 2019 yılı için bu rakam aylık 76,75 TL’dir: iscidunyasi.com/gss-primi-ne-kadar

GSS prim borcunu ödemek zorunlu mu?

Evet, bu öyle bir borçtur ki, kişinin dilekçe vererek ya da istemediğini belirterek kapsamdan çıkması mümkün değildir.

Yani vatandaş “Ben sağlık hizmeti almıyorum, almak da istemiyorum” dese de sonuç değişmez ve primler yansıtılmaya devam edilir.

Bunun faydası, kişinin aylık 76,75 TL ödeyerek hem kendisinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıktan faydalanabiliyor olmasıdır.

Çalışan annelere 650 lira destek

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Vatandaşın bu 76,75 TL’yi ödeyecek gücü yoksa, gelir testine girmesi gerekir. Bu testte, hane halkının aylık kişi başına gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu ortaya çıkarsa, primler artık devlet tarafından yatırılır.

GSS’linin sağlıktan faydalanması şartı

hastane koridoru

Bunun için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67nci maddesinin 1inci fıkrasının b alt bendine bakmamız gerekir.

Bu maddede açıkça ifade edildiği üzere, GSS’li kişinin “sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması” gerekmektedir.

GSS kaç ay ödenmezse sağlıktan faydalanmak mümkün olmaz?

Yukarıdaki maddede belirtildiği gibi, vatandaşın ödenmemiş GSS prim borcu 2 ayı geçmemelidir. Bu süre geçtiği anda, artık SGK sağlık hizmetlerinden faydalanmak mümkün olmaz.

SONUÇ

GSS prim borcu olanlar, bu borçları 60 güne kadar ise sağlıktan yararlanabilir. Ancak ödenmeyen prim borcu 60 günü yani 2 ayı geçtiği anda, kişinin sağlık hizmetlerinden faydalanması mümkün olmaz.

Böyle bir durumda olan vatandaş, hastaneye başvurmadan önce prim borcunu internet üzerinden öderse, genellikle 2-3 saat içinde sağlıktan yararlanması tekrar aktif hale gelmektedir.

Ancak ödenmeyen prim borcu 2 ayın altına inmeden, sağlıktan yararlanmak ne vatandaş ne de bakmakla yükümlü olduğu kişiler için mümkün olmayacaktır.

Burada son olarak, vatandaşın 18 yaş altındaki çocukları için bu durumun geçerli olmadığını söylemem gerekir. 18 yaş altı çocuklar, babanın ya da annenin prim durumuna bakılmaksızın, her zaman sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Bağkurluların sağlıktan yararlanma şartlarını da aşağıdaki yazımızda görebilirsiniz:

iscidunyasi.com/bagkur-prim-borcu-olanlar-sagliktan-yararlanabilir-mi

ÖNEMLİ NOT: 2019 yılı sonuna kadar, prim borcu olanlar da sağlık hizmetinden faydalanabilecek. 29 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 859 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; prim borcu bulunan Bağkurlular ile GSS prim borcu olanlar, 31/12/2019 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Ancak bunlar devlet hastanelerinden, sağlık ocaklarından ya da devlete ait üniversite hastanelerinden yararlanabilecek. Bir başka deyişle; prim borcu bulunan kişilerin özel hastanelerden faydalanması mümkün olmayacak.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.