Hafta tatili yıllık izin süresinden düşülür mü?

Hafta tatili yıllık izinden düşülür mü?

Yıllık ücretli izin, İş Kanununun işçilere tanıdığı en önemli haklardan birisidir. Hem işçinin ruhen ve bedenen dinlenmesi hem de yeni iş yılında daha verimli olabilmesi bakımından yıllık izin kullanılması önem arz eder.

Yıllık izin iş günü üzerinden verilir

İş Kanununun 53üncü maddesinde işçilere verilebilecek en az izin süreleri belirlenmiştir. Bu sürelerin altında izin kullandırılması mümkün olmayıp üstünde ise elbette izin hakkı tanınabilir. Buna göre işçilere verilebilecek asgari yıllık izin süreleri;

 • Kıdemi bir yıldan beş yıla kadar (dahil) olanlara 14 günden
 • Kıdemi beş yıl ile on beş yıl arasında olanlara 20 günden
 • On beş yıl ve üstünde kıdemi olanlara 26 günden az olamamaktadır.

Aynı kanunun 56ncı maddesinde de açık bir şekilde “ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günlerinin izinden sayılmayacağı” belirtilmiştir.

Hafta tatili, yıllık izinden düşülür

Öyleyse haftada bir gün tatil kullanan bir işçinin yedi günlük zaman diliminde 6 gün çalıştığını ve 1 gün hafta tatili yaptığını kabul edebiliriz. Bu işçiye izin verildiğinde, hafta tatili günleri izninden sayılmayacaktır. Örneğin 14 gün izin yapacak olan işçinin yıllık izninden 12 gün düşecektir.

Haftada iki gün tatili olan işçinin yıllık izni

pazarlar izinden sayılır mı?

Burada bir sorun gündeme gelmektedir. İşçinin hafta tatilinin yıllık izninden sayılmayacağını söyledik. Genel olarak da işyerlerinde haftada bir gün tatil uygulaması olduğunu biliyoruz. Ancak bir işyerinde çalışma sistemi hafta içi 5 gün mesai ve hafta sonu 2 gün hafta tatiliyse ne olacaktır? Bu konuda uygulamada bir görüş birliği olmamakla birlikte, bu konudaki şahsi kanaatim; bu durumdaki işçi açısından hafta tatili gününün iki gün olarak görülmesi ve örneğin 14 gün yıllık izne çıkan bu işçinin yıllık izninden 10 gün düşülmesi gerektiği yönündedir.

SONUÇ

Yıllık izne giden işçinin hafta tatilinde geçirdiği günler, yıllık izin hesabında düşülmemelidir. Çünkü yıllık ücreti izin iş günü üzerinden verilmektedir. O halde örneğin 3 tam hafta izne giden ve haftada bir gün hafta tatili olan bir işçinin yıllık izin sürelerinden 21 yerine 18 gün düşülmelidir. Aksi bir uygulama işçiye haklı nedenle fesih imkânı verecektir.

2 Yorum

 1. Bu yazının yayımlayabileceğiniz kanuni dayanağı varmıdır?
  biz haftalık çalışma saatini hafta içi doldruyor olmamıza rağmen izin kullanımında cumartesileri yıllık iznimize dahil edilerek esaplanmakta böylece mağdur olmaktayız itirazlarımız da fayda etmemekte.!!!

  1. Kemal bey merhaba. Yasal dayanak İş Kanununun kendisidir. Ancak size yine de bir Yargıtay kararı sunuyorum. İyi niyetli bir işverenin bu kararı dikkate alması beklenir. Ama karardan da göreceğiniz üzere; işyeri uygulaması olarak işçi haftada 5 gün çalışmalı ve 2 gün tatil yapıyor olmalıdır. Bu durumdaysanız, sizin için de geçerli bir karardır.

   ” Yerel mahkeme kararı: Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davalı işyerinde uygulanmakta olan TES-İŞ, İSKİ, MİKSEN arasında yapılan 15. Dönem 01/03/2012 – 28/02/2014 tarihleri arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmelerinin 12/c, d maddeleri incelendiğinde vardiyalı çalışma yapılan iş yerleri eklentileri harici yerlerde Cumartesi ve Pazar günleri tatil yapılacağını, haftalık çalışmanın beş gün ve günlük çalışmanın sekiz saat olacağını düzenlendiği gerekçesiyle; davalı işyerinde uygulanmakta olan ve TES – İŞ, İSKİ, MİKSEN arasında yapılan 15. Dönem 01/03/2012 – 28/02/20014 tarihler arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin 12/ c d md. uyarınca davalıya ait işyerinde vardiyalı çalışma dışındaki çalışanlar yönünden Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil günü olduğu, bu günlerin yıllık izin süresi hesabında nazara alınmaması gerektiğinin kabul ve tespitine KARAR VERMİŞTİR.
   Yargıtay: Davalı işyerinde uygulanmakta olan TES-İŞ, İSKİ, MİKSEN arasında yapılan 15. Dönem 01/03/2012 – 28/02/2014 tarihleri arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmelerinin 12/d maddesinde haftalık çalışmanın beş gün OLDUĞU AÇIKLANMIŞTIR. Anılan sözleşmede Cumartesi gününün Pazar gününe ek olarak akdi tatil günü olarak kabul EDİLDİĞİ AÇIKTIR. Ancak vardiyalı için ayrım yapılması, vardiyalı işçiler için Cumartesi gününün akdi tatil günü olmadığı anlamına gelmez. Zira vardiyalı çalışmada, işçi akdi ve yasal tatil günü de çalışır, ancak iznini diğer günler kullanır. Bu nedenle mahkemece vardiyalı vardiyasız ayrımı yapılmaksızın haftalık beş iş günü kabulüne göre izinde iken vardiyalı çalışma olmayacağından tüm işçiler için Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izin süresinden sayılmamasına karar VERİLMESİ GEREKİR. Bu yönde davacı vekilinin TEMYİZİ YERİNDEDİR.”
   Yargıtay 9 Hukuk, 2015/16428 E.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir