Hafta tatili yıllık izin süresinden düşülür mü?

Hafta tatili yıllık izinden düşülür mü?

Yıllık ücretli izin, İş Kanununun işçilere tanıdığı en önemli haklardan birisidir. Hem işçinin ruhen ve bedenen dinlenmesi hem de yeni iş yılında daha verimli olabilmesi bakımından yıllık izin kullanılması önem arz eder.

Yıllık izin iş günü üzerinden verilir

İş Kanununun 53üncü maddesinde işçilere verilebilecek en az izin süreleri belirlenmiştir. Bu sürelerin altında izin kullandırılması mümkün olmayıp üstünde ise elbette izin hakkı tanınabilir. Buna göre işçilere verilebilecek asgari yıllık izin süreleri;

 • Kıdemi bir yıldan beş yıla kadar (dahil) olanlara 14 günden
 • Kıdemi beş yıl ile on beş yıl arasında olanlara 20 günden
 • On beş yıl ve üstünde kıdemi olanlara 26 günden az olamamaktadır.

Aynı kanunun 56ncı maddesinde de açık bir şekilde “ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günlerinin izinden sayılmayacağı” belirtilmiştir.

Hafta tatili, yıllık izinden düşülür

İşçilerin refakat izni hakkı

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Öyleyse haftada bir gün tatil kullanan bir işçinin yedi günlük zaman diliminde 6 gün çalıştığını ve 1 gün hafta tatili yaptığını kabul edebiliriz. Bu işçiye izin verildiğinde, hafta tatili günleri izninden sayılmayacaktır. Örneğin 14 gün izin yapacak olan işçinin yıllık izninden 12 gün düşecektir.

Haftada iki gün tatili olan işçinin yıllık izni

pazarlar izinden sayılır mı?

Burada bir sorun gündeme gelmektedir. İşçinin hafta tatilinin yıllık izninden sayılmayacağını söyledik. Genel olarak da işyerlerinde haftada bir gün tatil uygulaması olduğunu biliyoruz. Ancak bir işyerinde çalışma sistemi hafta içi 5 gün mesai ve hafta sonu 2 gün hafta tatiliyse ne olacaktır? Bu konuda uygulamada bir görüş birliği olmamakla birlikte, bu konudaki şahsi kanaatim; bu durumdaki işçi açısından hafta tatili gününün iki gün olarak görülmesi ve örneğin 14 gün yıllık izne çıkan bu işçinin yıllık izninden 10 gün düşülmesi gerektiği yönündedir.

SONUÇ

Yıllık izne giden işçinin hafta tatilinde geçirdiği günler, yıllık izin hesabında düşülmemelidir. Çünkü yıllık ücreti izin iş günü üzerinden verilmektedir. O halde örneğin 3 tam hafta izne giden ve haftada bir gün hafta tatili olan bir işçinin yıllık izin sürelerinden 21 yerine 18 gün düşülmelidir. Aksi bir uygulama işçiye haklı nedenle fesih imkânı verecektir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

68 Yorum

 1. Bu yazının yayımlayabileceğiniz kanuni dayanağı varmıdır?
  biz haftalık çalışma saatini hafta içi doldruyor olmamıza rağmen izin kullanımında cumartesileri yıllık iznimize dahil edilerek esaplanmakta böylece mağdur olmaktayız itirazlarımız da fayda etmemekte.!!!

  1. Kemal bey merhaba. Yasal dayanak İş Kanununun kendisidir. Ancak size yine de bir Yargıtay kararı sunuyorum. İyi niyetli bir işverenin bu kararı dikkate alması beklenir. Ama karardan da göreceğiniz üzere; işyeri uygulaması olarak işçi haftada 5 gün çalışmalı ve 2 gün tatil yapıyor olmalıdır. Bu durumdaysanız, sizin için de geçerli bir karardır.

   ” Yerel mahkeme kararı: Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davalı işyerinde uygulanmakta olan TES-İŞ, İSKİ, MİKSEN arasında yapılan 15. Dönem 01/03/2012 – 28/02/2014 tarihleri arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmelerinin 12/c, d maddeleri incelendiğinde vardiyalı çalışma yapılan iş yerleri eklentileri harici yerlerde Cumartesi ve Pazar günleri tatil yapılacağını, haftalık çalışmanın beş gün ve günlük çalışmanın sekiz saat olacağını düzenlendiği gerekçesiyle; davalı işyerinde uygulanmakta olan ve TES – İŞ, İSKİ, MİKSEN arasında yapılan 15. Dönem 01/03/2012 – 28/02/20014 tarihler arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin 12/ c d md. uyarınca davalıya ait işyerinde vardiyalı çalışma dışındaki çalışanlar yönünden Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil günü olduğu, bu günlerin yıllık izin süresi hesabında nazara alınmaması gerektiğinin kabul ve tespitine KARAR VERMİŞTİR.
   Yargıtay: Davalı işyerinde uygulanmakta olan TES-İŞ, İSKİ, MİKSEN arasında yapılan 15. Dönem 01/03/2012 – 28/02/2014 tarihleri arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmelerinin 12/d maddesinde haftalık çalışmanın beş gün OLDUĞU AÇIKLANMIŞTIR. Anılan sözleşmede Cumartesi gününün Pazar gününe ek olarak akdi tatil günü olarak kabul EDİLDİĞİ AÇIKTIR. Ancak vardiyalı için ayrım yapılması, vardiyalı işçiler için Cumartesi gününün akdi tatil günü olmadığı anlamına gelmez. Zira vardiyalı çalışmada, işçi akdi ve yasal tatil günü de çalışır, ancak iznini diğer günler kullanır. Bu nedenle mahkemece vardiyalı vardiyasız ayrımı yapılmaksızın haftalık beş iş günü kabulüne göre izinde iken vardiyalı çalışma olmayacağından tüm işçiler için Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izin süresinden sayılmamasına karar VERİLMESİ GEREKİR. Bu yönde davacı vekilinin TEMYİZİ YERİNDEDİR.”
   Yargıtay 9 Hukuk, 2015/16428 E.

 2. Merhaba, Vardiyalı olarak çalışan güvenlik personelinin vardiya tatili yıllık izin olarak sayılır mı yoksa vardiya tatili olarak mı geçer?
  Örneğin bir güvenlik görevlisi ayın 5-6 sı çalışıyor 7-8’i vardiya tatili 9-10 ‘u çalışıyor 11-12 si vardiya tatili 13 ünde tekrar vardiyası olacak. Yıllık izin kullanırken 5’inde yıllık izne çıkıp 10 unda da bitse 13 ünde gelecek 12’sinde de bitse 13’ünde gelecek. Bu sebeple vardiya tatilini yıllık izin olarak saymamız gerekir mi?

  1. Bu konuyu insan kaynaklarınızla görüşmenizde fayda var. Çalışma sisteminizi bilemiyoruz, zira hafta tatiliniz yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Güvenlik sektöründe uygulamayı biz şu şekilde yaparız, örneğin sizi Haziran ayında izne ayıracağız, 14 gün izniniz olduğunu varsayıyorum: 14+2 Haf.İzni= 16 gün izin, 17. gün işbaşı. olması gereken budur.

 3. Merhaba,
  Ben Bayrampaşa’da bir işverenim ve izinlerle ilgili bir soru sormak istiyorum.
  Biz haftada 5 gün çalışıyoruz.
  4857 sayılı İş Kanununun 46. maddesi gereğince, “işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.” hükmü var. Bu hükümde haftalık izin çalışma koşuluna bağlanmış durumda. Yani işçi çalışmadığı bir haftanın sonunda bu izin hakkını elde etmemiş oluyor. Bu durumda farz edelim 7 temmuz 2017 cuma günü izin alan bir çalışan 24 temmuz 2017 günü işe başladığında 8,9 temmuz haftalık izni dahil edilmeyerek 14 gün izin kullanmış sayılıyor. arada kalan 15,16 temmuz tarihi o hafta çalışmadığı için haftalık izin hakkı olmuyor ve bu süre yıllık izinden düşülüyor.
  Bu konuda uygulamamız hakkında yorum yapabilir misiniz? Teşekkürler.

  1. Ahmet bey, şöyle cevap vereyim. İşçiyi 14 gün izne gönderiyorsanız, 14 iş günü saymanız gerekir. Bu işçinin cumartesi ve pazar hafta tatiliyse, kanaatimce bu günleri, iş günü olmadığından, izinden saymamanız gerekir. Hesabınızı bu şekilde yaparsanız, doğru sonuca varmış olursunuz.

   1. Bizce de böyle fakat bunun kanunda bir maddesi yok ve işyeri biz 45 saati cuma günü doldurup cumartesi-pazar tatil olmamıza rağmen izinlerde cumartesiyi dahil etmeye çalışıyorlar…Bunun kanunda yada yargıtay kararlarında yeri varsa bize bu lazım kısaca…Şahsi kanaat yetmiyor malesef kanıt için

    1. Sertaç bey bu konuda yasal bir düzenleme olmadığı gibi, yargıtay kararı da yok. Yazıda da zaten, bu hususta bir görüş birliği olmadığını vurgulamıştık.

 4. SAYIN MUSTAFA BEY,

  B FİRMASINDA HAFTADA 6 GÜN GÜNLÜK 7,5 SAAT ÇALIŞIYORDUM. BİR YILIMI DOLDURUNCA BANA 14 İŞ GÜNÜ 2 HAFTA + 2 İŞ GÜNÜ İZİN VERDİLER.
  A FİRMASINDA İSE CUMARTESİ GÜNÜ TATİL YAPABİLMEK MALİYETLERİ AZALTMAK İÇİN HAFTADA 5 GÜN GÜNLÜK 9 SAAT ÇALIŞIYORDUM. BİR YILIN SONUNDA BANA TAM ÜÇ HAFTA İZİN VERDİLER. BU NASIL BİR ADALETTİR. B FİRMASINDA AYNI HAFTADA 45 SAAT ÇALIŞTIM. A FİRMASINDA DA HAFTALIK 45 SAAT AMA B FİRMASINDA 14 İŞ GÜNÜ İZİN VERDİLER A FİRMASINDA 16 İŞ GÜNÜ BEN ANLAM VERMEDİM B FİRMASI İLE A FİRMASININ FARKI NEDİR. ??

  1. Çalışma saatinize bakılmaksızın senelik izin hakkınızda olması gereken uygulama şöyle olması gerekir:
   2 hafta (14 gün) + 2 gün ilave (2 hafta tatiliniz eklenir) = 16 gün. 17. gün işbaşı
   Fİrma farkı gözetmeksizin iş Kanunu gereği izinlerinizi bu şekilde talep edin. Yanlış hesabı bilinçsiz personel Bağdattan döndürsün…

 5. Yıllık izin Parça parça kullanılırsa hafta tatili durumu nasıl olur?
  Örneğin ilk yıllık iznin 10 günün kullanan haftalık 5 gün çalışan işçinin haftasonusayılıp sayılmama durumu ne olur?

  1. Örneğin; işyerinde 6 gün çalışma 1 gün hafta tatili şeklinde mi çalışıyorsunuz? (45 saati baz alıyorum)
   Eder toplamda 7 gün. Örneğin; 14 günlük yıllık izne ayrılan bir işçi, bu süreye 2 gün de hafta tatili rastlayacağından, fiilen 16 gün yıllık izin kullanacaktır.
   Özetle; hafta tatilini hak ettiğiniz süreyi doldurmadan hafta tatili alamazsınız, alamadığınız gibi de yıllık izin sürenize de ekletemezsiniz. ( Ör: 4 gün izne çıktığınızda)

 6. Merhaba,

  İşe giriş tarihim 06.10.2014 (pazartesi) ve işten ayrılmayı düşünüyorum. 06.10.2017 (Cuma) günü çıkışımı yapacak şekilde işten ayrılırsam 14 günlük yeni eklenecek iznimin parasını alabilir miyim?

  Teşekkürler,

  1. Cemil bey, 07/10/2017 tarihli çıkış yaparsanız daha iyi olur. Böylece yeni izninizi de hak etmiş olursunuz.

 7. Merhaba Mustafa Bey,
  Ben 01.12.1995 Tarihinde itibaren devlet yararına çalışan bir kuruluşta görevliyim. Kurumumuz dernek statüsünde, yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Çalıştığım kurumun Türkiye’nin değişik yörelerinde büroları var.01.08.2017 Tarihine kadar büromuz 24 saat hizmet vermekteydi. Şimdi ise sadece ben kaldım ve sabah 08.00-16.00 arası çalışıyor ve salı günleri izin kullandırıyorlar. Yıllık izne ayrıldığımda ize salı günleri izinden sayılmıyor. Ama daha önceden Cumartesi pazar sayılmaz iken şimdi sadece 1 iş günü yıllık iznimden sayılmıyor. Buna ek olarak genel merkez ve haftalık çalışma saatini bile doldurmayan yakın büro personeli izne ayrıldığında cumartesi ve pazar günleri yıllık izinlerinden sayılmıyor. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor.
  Saygılarımla,

  1. Merhaba. Diğer işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili yorum yapamam. Ama sizin durumunuzda, sadece salı gününün yıllık izinden sayılmaması yeterlidir.

 8. MERHABA. BİR KAMU KURUMUNDA 2 GÜN 8/16 – 2 GÜN 16/00 – 2 GÜN 00/08 48 SAAT TATİL YAPIYORUZ. MESELA PAZAR GÜNÜ VE PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN İZİN YAZACAĞIM 1 GÜN MÜ YOKSA 2 GÜN MÜ YAZMALIYIM.

  1. Oğuzhan bey, bu sorunun cevabı iş sözleşmenizde bulunur. Orada hafta tatilinizin kaç gün belirlendiğine bakmalısınız.

 9. yillik iznimi haketttim ve 21.04.2018 tarihinde çalışıp 7 gün yıllık izne çıksam hangi tarihte iş basi yapmam gerekiyor tesekurler

 10. Iyi gunler kolay gelsin taseronden kadroya gecen iscilerdenim hastnede calismaktayim yillik izne cikacagimiz zaman pazartesiden 5 gunyazdirirsak eger kabul etmeyip siz iscisiniz cumarteside sizin is gununuz deyip bize 6 gun izni sart kosuyorlar cumartesi gunu calis yada calisma salidanda 4 gun yazdiracak olursan yine cumartesiyi katip 5 gune cikariyorlar bu dogru bir uygulamamidir? Aciklarsaniz sevinirim. Yada itiraz etme yazdirmama cumartesiyi dahil ettirmeme gibi bir durumumuz vardimidir? Smdiden tesekkur ederim.

  1. Fatih bey, cumartesi iş günü olduğu için, yıllık izinden düşülür. Bir başka deyişle, cumaya kadar izin yazdırsanız da, cumartesi işe gelmeniz gerekir. 5 ya da 6 gün yazdırma konusu ise, işverenle işçi arasındadır. Bu konuda bir şey söyleyemem.

   1. Cumartesi calismiyorsak peki yine gelmek zorundamiyiz? Burdada sunu soyluyorlar cumartesi calismiyorsaniz pazartesidense 6 gun calisiyorsaniz 5 gun diyor. Bunu merak ettim.

 11. Merhaba ben is yerinde 6 yili doldurdum yani 04.02.2012 tarihli ise basladim ve 12 saat üzerinden calisiyoruz yillik izne ayripmak istiyorum ve bana denen 20 gun kullanirsin +3 olmaz diyorlar cunku senin yerine calisan kisi de izin kullanmasi lazim diye soyluyorlar bende bu konuyu bi turlu anlamis degilim 14 gun kullandigimda izne ayrildgimda izin donusu hafta tatiline geldiginde 1 veya 2 gun mesaimi kesiyorlar bu normal mi

 12. Ben bir iş yerinde çalışıyorum cumartesi pazar çalışması yok fakat Yıllık izinde cumartesi dahil ederek hesaplama yapıyorlar Bunu nereye şikayet etmem gerekiyor numarasını alabilir miyim Teşekkürler

 13. Merhaba benim tatillerim hafta içi salı ve cuma günüdür örneğin 2018 haziran 5 6 7 ve 8. Günü diyelim ben 5 salı normal hafta iznim 6 ve 7. Güne yıllık izin alırsam 8. Günde cuma yine hafta iznim oluyor bu durumda 2 gün yıllık izin kalan iki günde hafta izni oluyor 4 gün izin kullanıp 2 gün yıllıktan düşünecek böyle izin alabilirmiyim

 14. Merhaba pazartesi yıllık izine çıkıyorum diğer hafta salı iş başı yapıyorum akabındeki diğer günlerdede 1gün izin veriliyor bu izin şekli normalmi

  1. Hakan bey, izinler bölünüyorsa 1 tanesinin en az 10 gün olması gerekir. Diğerleri birer gün bile dağıtılabilir.

 15. merhabalar. çalıştığım işyerinde haftaiçi 9 ar saat çalışma ile haftalık 45 saati doldurmaktayım. dolayısıyle cumartesi ve pazar günü çalışmamaktayım. yıllık izin alırken işyerimiz uzun süreli yani öteki haftaya sarkan izinlerimizde c.tesi gününü de kesiyor. buna bir lafımız yok. ancak örneğin cuma günü için 1 günlük yıllık izin talep ediyorum. c.tesi gününe de dönüş yazıyorum. cuma günü 1 gün yıllık izin aldığımda da 2 gün kesiyor yani c.tesiyide sayıyor. ben bu duruma anlam verememekteyim. şahsi görüşünüz nedir acaba

  1. Emre bey, bu hususu ben de anlayamıyorum. O kadar çok insan buna benzer sorular iletiyor ki; işçi 1 gün yıllık izin aldığı halde neden 2 gün düşüldüğünü anlamakta zorluk çekiyorum. Kanaatimce bunun hiçbir mantıklı tarafı bulunmamaktadır.

   1. merhan 696 khk name ile taşörenken atanlardayiz bizde de yıllık izni 5 gün aldıgımızda 6 gün izin yazıyolar fakat cumartesi çalişmıyosun mesai saatin eksik diye bana zaten hafta içi akşamları çalıştırarak tamamlatıyo ama ne hikmetse iznimi kesiyorlar oda yetmi yo cuma alırsan 2 gün ve geçmişe dönük de kesiyolar.bununla ilgili düşünceniz nedir.

 16. Merhaba. Ben 12 günlük yıllık izne çıktım 10 gün yıllık 2günde haftalık izni verdiler .Benim sorum şu işe başlıcağım hafta haftalık iznime denk geliyor(3hafta) onu kullanabiliyorum değilmi teşekkürler

 17. İki yıldır aynı kurumdayım 14 gün kesintisizmi sayılıcak yoksa pazar günlerini saymadan mı 14 sayıcam

  1. Evet, pazar günlerini saymayacaksınız. Yani 14 gün yıllık izne ayrılan bir işçi toplam 16 gün izin yapacak.

 18. Merhaba ben 1 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım ve yıllık izin için şirketimize bildiride bulundum izine çıkacağım günün 10 Ağustos olarak belirttim ve bana 10 Ağustos dan itibaren başlayan iznimin 28 ağustosta biteceğini ve 29 Ağustos da da işbaşı yapacağımı söylediler ancak belirtilen izin süresi içerisinde arefe ve bayram tatilinin olmadığını ve pazar gününün izne dahil edildiğini söylediler ancak şirketimizde cumartesi günleri öğleye kadar ama pazar günleri ise tatil sizce pazar günleri yıllık izne dahil edilmesi doğrumu böyle bir şey yapmaları mümkünmü

  1. Erkan bey pazar gününden kastınız hata tatiliniz ise, hafta tatili yıllık izinden düşülmemelidir.

 19. Yıllık iznine 3 hafta tatili denk gelirse yani 14+3=17mi oluyor yoksa14+2mi oluyor bana iş yerinden 14+2 olur dediler iznimin birini vermediler

   1. 28 07 2018 cumartesi günü izne çıkardılar izin günüm pazar olduğundan 3 pazar denk geldi 14 08 2018 de başlamam gerekirken 3 hafta tatili yasal değil diye 2 hafta tatili kullandırdtılar. Ve ayın 13 ünde işe başlattılar

    1. Verdiğiniz bilgilere göre, bana göre de 14’ünde başlamanız gerekirdi. İşverenin neden böyle bir şey yaptığını anlayamadım. Daha da önemlisi, izniniz neden 29’unda yani pazar değil de 30’unda başlatılmadı ki?

     1. diğer bi arkadaşın eşinin doğumu varmış o yüzden apar topar çıkarttılar buna göre ben iş aktimi fes edebilirmiyim edersem tazminatımı alabilirmiyim

     2. Şaban bey izninizin sadece bir gününü eksik kullanmanız elbette yasal değildir; ama dürüst olmak gerekirse, bunun tek başına bir haklı fesih sebebi olmaya yeteceğini zannetmiyorum.

 20. Selâm yıllık izin 3 Eylül günü başlıyor tam 10 gün yıllık izin kullanacağım bana söylediklerin Perşembe günü işbaşı yapacağım bana söyledikleri pazar günleri de yıllık izinden sayılır dediler Ben ayın kaçında işe başlayacağım teşekkür ederim

  1. Kenan bey bu durumda izninizin ilk günü 3 eylül ise 13 eylülde izniniz biter ve 14’ün başlamanız gerekir.

 21. Merhabalar,
  Bir magazada personel olarak çalışmaktayım haftalık çalışma saatim 45
  Sorum şudur 3 eylul günü izne çıkmış olup 10 günlük süre tanındı ve 13 u is bası yapmam gerekiyor fakat benim merak ettiğim konu su yanı bu hafta haftalık iznim olucak mi

  1. Merhaba. Yıllık izin süreleri, hafta tatili bakımından çalışılmış gibi kabul edilir. Dolayısıyla hafta tatili hakkınız yine olacaktır.

 22. merhaba. ben sabah 8 akşam 8 saatleri arası 2 gün
  3.gün ise akşam 8 sabah 8 olarak 4 gün çalışıp 2 günde tatil yapıyoruz. sorum şu 4 günlük yıllık izin kullandığımda haftalık 2 gün olan iznimi yıllık izne ekleyebilirmiyim. yani 6 gün olarak kullanabilirmiyim.

 23. Mrb lar..bir sitede apartman gorevlisi olarak calişiyorum..haftada bir gün iznimiz var..ve izin günü cuma cumartesi ve pazar ollarak döner.diger arkadaşlarda olunca izin günü herhafta dönüsümlu değisir..asil sorum..hafta içi örnegın sali carşamba veya perşembe günü yıllik izinden dönerek iş başi yapmiş biri hafta sonu izni hakedermi.yoksa yıllik izin donüşu 6 gün calismadigi için haftalik izni olmazmi.tskler

 24. Merabalar ben mağaza sektöründe çalıştığın için hafta ici izin kullanıyorum 25 eylülde haftalık iznimi kulların 9 gün yıllık iznim ve 4 gün evlilik iznim vardı ayın 8 de iş başı yaptım bu hafta iznin yok 1 hafta çalışıp kullanman gerekiyor diyo o taktirde ben 2 hafta bir kullanmış gibi oluyorum bana bi yardımcı okunuşunu benim haftalık izne hakkım yokmuş pazar çalışmadığım için bile bi kanun varmı

  1. Merhaba. Yıllık izinde geçirilen günler, hafta tatili bakımından çalışmış gibi kabul edilmelidir. Yani, sanki yıllık izne çıkmamış da çalışmış gibi kabul edilmeli ve işçiye hafta tatili normal rutininde kullandırılmalıdır.

   1. Yanı benim izin hakkım var dini çünkü bu sebepten işi bile vurabilirim çünkü bu haksızlık ben pazardan pazara izin kullanmıyorum ki benim pazara kadar çalışmamı bekliyor ven çarşambadan çarşamba izin hakkım var bu şekilde kullanıyorum ama bn bi hafta fuul çalışıp hafta ya kullanıcımızın birde şikayet etsem tazminatımı alna durumun doguyormu

    1. Haklı da olsanız, tek başına bu durum size haklı fesih hakkı vermez. Yani aslında yasal olmayan bir uygulama da olsa, böyle bir fesih, tek seferlik bir durum olduğu için, mahkeme tarafından dürüstlük kurallarına uygun görülmeyebilir.

 25. İyi çalışmalar 4 yıldır bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum işten ayrılacağımi mühendisim aracılığıyla ilettim ve bana ihbar süremi öne sürdüler daha sonra 2 yıla ait toplam 28 gün yıllık izin hakkımı kullanmak istediğimi belirttim ve 4 eylül 2018 de yıllık izne çıktım ve 2 Ekim 2018 de ise devam ettim yıllık izin hesabımda hafta tatilinin bana iş yerinin merkez ofis tarafından yıllık izinden sayıldığını söylediler. Buna dayanarak 4 yıllık kıdem tazminatımi alabilir miyim. 2 ekimden itibaren ihbar süremi çalışmaktayım 30.11.2018 de de ihbar sürem doluyor nasıl bir yol izlemem gerek

  1. Merhaba. İşten kendiniz istifa ettiniz ama ihbar süresindeki yıllık izninizde hafta tatilleri izinden düşüldüğü için, kıdem tazminatızı alarak işten ayrılmak istiyorsunuz. Doğru anladıysam, bunun çok zor olduğunu söylemeliyim. Yine de şansınızı denemek isterseniz, bu nedenle haklı fesih yapabilirsiniz.

   1. İşten ayrılacağımi yıllık iznimi kullanmadan önce belirttim onlarda bana ihbar süren var dediler bende yıllık iznimi 4 eylülde kullandım 2 ekimde de tekrar iş başı yapıp ihbar süremi çalışiyorum yıllık iznimi hesaplarken hafta tatilini de saydılar bu durumda haklı olur muyum bu gün ihbar süremi dolduruyorum

    1. Evet, bu durum bir haklı fesih sebebidir. Ama tek seferlik olduğu için ve ihbar süresinde olduğunuz için, beklediğiniz etkiyi yapmayabilir. Bir başka deyişle, illa bu nedenle işten ayrılacaksanız, risk almalı ve haklı fesih yapmalısınız. Sonrasına ise büyük ihtimalle yargı karar verecektir.

 26. İşten ayrılma sebebim de eşimin İstanbul’a ataması çıktı yani zorunlu olarak şehir değişikliği yapacağım

 27. İyi günler haftalık iznim pazartesi günüdür 30 Aralık 2018 tarihinde senelik izne çıkmam soylendi. Hesaplamalara göre 3 hafta tatili denk geliyor senelik iznim 14+2 mı 14+3 mu olur ? İşveren bir gün sonraya 30 Aralık değil de 1 Ocak izne çıkarmış olsa 1 gün daha fazla izin kullanıyorum. Bu konuda ne yapabilirim ?

  1. Merhaba. İzin başlangıç gününüz tam olarak 30 aralık ise evet 14+3 kullanmanız gerekir. Çünkü 14 iş günü sayılmalı ve aralardaki 3 hafta tatiliniz üzerine eklenmelidir.

 28. HAYIRLI GÜNLER HOCAM
  kamu kurumunda taşörön olarak vardiyalı çalışmaktayız aşağıda belirteceğim örnek tabloya göre yıllık izinlerimiz nasıl işlenmelidir bilgi veririseniz seviniriz

 29. günler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20……
  vardiya a b x x a b x x a b x x a b x x a b x x

  a 08,00/ 20,00
  b 20,00/08,00
  bu vardiyaya göre yıllık izin kullanmak isteyen biri ayın 9 unda çıkmak istiyor ve ayın 17si olan çalışma saatinde işe başlamak istiyor… buna göre kaçgün yıllık izinden sayılmalı

  bilgilendirirseniz seviniriz…
  kolay gelsin
  saygılar….

  1. Merhaba. Size buradan gün sayısı veremeyiz. Ama sanırım hafta tatili konusunda kafa karışıklığınız var. Bu konuda çeşitli görüşler mevcut ve size kesin bir cevap vermemiz çok zor. Benim kanaatime göre, haftada bir gün izniniz varmış gibi hareket edilmesi doğru olacaktır.

 30. Merhabalar , ben Taşören den işçi kadrosuna geçiş yaptım , emniyette çalışıyorum , yıllık izne Çarşamba dan geçerli 4 gün ciktığım zaman pazar günü benim haketmis olduğum izin günüm olarak sayılması gerekmez mi ? Pazartesi iş başı yapmış olmam gerekiyor değil mi ?

 31. 25 nisan perşembe günü senelik izne çıktım ama cumartesi ve pazar günü çalışmıyoruz na zaman iş başı tapmam gerek

 32. Biz 4 vardıya 8 saat günde 3 vardıya sabah akşam gece olarak çalışıyoruz. Sorum şu ( fabrikada yapılan bir duruş nedeni ile personele yıllık izin verildi. 25.04.2020 de bu gün cumartesi 26.04.2020 de pazar. Fakat benim bulunduğum vardıya 23-24-25 inde hafta tatilimiz. Bizi 26 sında pazar günü başlatamayacakları için 25 inde haftalık iznimizde başlatmış düzenleyen arkadaş ika olmadığı için bi yanlıslık yapmış olabilirmi yani haftalık izinde personel yıllık izne çıkarılırmı. Benim düşüncem 25 inde haftalık iznim pazar başlatamayacağı için 26 sında 27 sinde başlatmadı gerekmiyormu ? Şimdiden teşekkürler

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.