Hakkaniyet indirimi nedir?

Hakkaniyet indirimi

Hakkaniyet indirimi kavramını bir yerlerden duymuş olabilirsiniz. Özellikle iş mahkemesinde davanız görülmüşse ve işçilik alacaklarınızı dava yoluyla hak etmişseniz, mahkemenin uyguladığı hakkaniyet indirimi hususunda bilginiz olabilir. Gelin, hakkaniyet indiriminin ne olduğuna ve oranlarına hep birlikte bakalım.

Hakkaniyet indirimi nedir?

Temel olarak; iş mahkemesince işçilik alacaklarına hükmedilmesi durumunda, hesaplanan toplam tutar üzerinden yapılan indirimi ifade etmektedir. Bu indirim neden kaynaklanır? Öyle ya; mahkeme işçinin çalışma saatlerini tespit etmiş, ulusal bayram ve genel tatil günlerini belirlemiş ya da diğer alacaklarını ortaya koymuşken bu indirim nereden çıkmaktadır? Bunun nedeni, işverenin yükleneceği toplu ödeme miktarının makul seviyeye indirmesi ile uzun süreli alacak hesaplarında işçinin devamlı aynı şekilde çalışmış olamayacağının peşinen kabul edilmesidir.

Hakkaniyet indirimi için Yargıtay ne diyor?

Yargıtay; iş hukuku uygulamasında fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram / genel tatil ücreti alacaklarının yazılı belgelere ve iş yeri kayıtlarına dayanmayıp da, tanık beyanlarına dayanması halinde, hesaba esas süre ve alacağın miktarı dikkate alınarak takdir edilecek uygun oranda hakkaniyet indiriminin yapılması gerektiğini söylemektedir (Hukuk Genel Kurulu, E: 2015/22-797)..

Maktu ücret nedir? Günlük ücret nedir?

Bu yazı da ilginizi çekebilir

O halde hakkaniyet indiriminden bahsedilebilmesi için davaya konu alacağın tanık beyanlarına dayanması gerekmektedir. Yoksa; yazılı delillere ya da işyeri kayıtlarına dayanan bir alacak için hakkaniyet indirimi yapılmayacaktır. Örneğin işçinin hafta 10 saat fazla çalışma yaptığı sadece tanık beyanlarıyla desteklenmiş ve mahkeme bunu yeterli görerek bir karara varmışsa, hükmettiği toplam fazla çalışma süresinden hakkaniyet indirimi yapacaktır. Ancak fazla çalışmaya hükmederken sadece tanık beyanlarını değil de örneğin işyeri puantaj kayıtlarını esas almışsa hakkaniyet indirimi gündeme gelmeyecektir.

Hakkaniyet indirimi oranı

hakkaniyet indirimi nedir?

Hakkaniyet indirimi yapılması gereken hallerde, bu indirimin oranın ne olması gerektiği de yine Yargıtay tarafından belirlenmiştir. Buna göre; Ayrıca fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde, fazla çalışma ücretlerinde en az %30 hakkaniyet indirimi uygulanmaktadır. Benzer şekilde, genel tatil ve hafta tatili alacakları için de en az %30 hakkaniyet indirimi uygulanmaktadır.

SONUÇ

Hakkaniyet indiriminin; yazılı delillere ya da işyeri kayıtlarına dayanmayıp da tanık beyanlarıyla tespit edilen fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretleri için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu alacakları hüküm altına alan mahkeme, en az %30 tutarında hakkaniyet indirimi de uygulamak zorundadır.

Ancak yıllık izin ücreti alacağı ve diğer tazminatlar hakkaniyet indirimine tabi tutulamaz. Aynı şekilde yazılı delillerle ya da işyeri kayıtlarıyla ispat edilen hiçbir alacak da hakkaniyet indirimine tabi tutulamamaktadır.

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.