Hakkaniyet indirimi nedir?

Hakkaniyet indirimi

Hakkaniyet indirimi kavramını bir yerlerden duymuş olabilirsiniz. Özellikle iş mahkemesinde davanız görülmüşse ve işçilik alacaklarınızı dava yoluyla hak etmişseniz, mahkemenin uyguladığı hakkaniyet indirimi hususunda bilginiz olabilir. Gelin, hakkaniyet indiriminin ne olduğuna ve oranlarına hep birlikte bakalım.

Hakkaniyet indirimi nedir?

Temel olarak; iş mahkemesince işçilik alacaklarına hükmedilmesi durumunda, hesaplanan toplam tutar üzerinden yapılan indirimi ifade etmektedir. Bu indirim neden kaynaklanır? Öyle ya; mahkeme işçinin çalışma saatlerini tespit etmiş, ulusal bayram ve genel tatil günlerini belirlemiş ya da diğer alacaklarını ortaya koymuşken bu indirim nereden çıkmaktadır? Bunun nedeni, işverenin yükleneceği toplu ödeme miktarının makul seviyeye indirmesi ile uzun süreli alacak hesaplarında işçinin devamlı aynı şekilde çalışmış olamayacağının peşinen kabul edilmesidir.

Hakkaniyet indirimi için Yargıtay ne diyor?

Yargıtay; iş hukuku uygulamasında fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram / genel tatil ücreti alacaklarının yazılı belgelere ve iş yeri kayıtlarına dayanmayıp da, tanık beyanlarına dayanması halinde, hesaba esas süre ve alacağın miktarı dikkate alınarak takdir edilecek uygun oranda hakkaniyet indiriminin yapılması gerektiğini söylemektedir (Hukuk Genel Kurulu, E: 2015/22-797)..

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

O halde hakkaniyet indiriminden bahsedilebilmesi için davaya konu alacağın tanık beyanlarına dayanması gerekmektedir. Yoksa; yazılı delillere ya da işyeri kayıtlarına dayanan bir alacak için hakkaniyet indirimi yapılmayacaktır. Örneğin işçinin hafta 10 saat fazla çalışma yaptığı sadece tanık beyanlarıyla desteklenmiş ve mahkeme bunu yeterli görerek bir karara varmışsa, hükmettiği toplam fazla çalışma süresinden hakkaniyet indirimi yapacaktır. Ancak fazla çalışmaya hükmederken sadece tanık beyanlarını değil de örneğin işyeri puantaj kayıtlarını esas almışsa hakkaniyet indirimi gündeme gelmeyecektir.

Hakkaniyet indirimi oranı

hakkaniyet indirimi nedir?

Hakkaniyet indirimi yapılması gereken hallerde, bu indirimin oranın ne olması gerektiği de yine Yargıtay tarafından belirlenmiştir. Buna göre; Ayrıca fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde, fazla çalışma ücretlerinde en az %30 hakkaniyet indirimi uygulanmaktadır. Benzer şekilde, genel tatil ve hafta tatili alacakları için de en az %30 hakkaniyet indirimi uygulanmaktadır.

SONUÇ

Hakkaniyet indiriminin; yazılı delillere ya da işyeri kayıtlarına dayanmayıp da tanık beyanlarıyla tespit edilen fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretleri için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu alacakları hüküm altına alan mahkeme, en az %30 tutarında hakkaniyet indirimi de uygulamak zorundadır.

Ancak yıllık izin ücreti alacağı ve diğer tazminatlar hakkaniyet indirimine tabi tutulamaz. Aynı şekilde yazılı delillerle ya da işyeri kayıtlarıyla ispat edilen hiçbir alacak da hakkaniyet indirimine tabi tutulamamaktadır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

5 Yorum

  1. merabalar ben de ilk olarak 18000 tl fazla çalışma üçreti cıktı buna hakkaniyet indirimi uygulandı bu miktar 8000 tl düştü ve son duruşmada hakim tekrar hakkaniyet indirimi yapıp bu miktarı bürüt 2.914.65 tl olarak belirledi ve davayı sonlandırdı 2 defa hakkaniyet indirimi yapılması normal mi sizce böyle birşey ola bilirmi ve net elime nekadar ücret gecer yardımlarınız icin şimdiden teşekkürler

    1. Tamer bey, dava dosyasını görmeden yorum yapamam. Varsa, avukatınıza danışmanızı öneririm.

  2. avukatım zaten ilgilenmiyor bu brüt miktarı dahi nete ceviremiyor dilerseniz davadan cıkan son kararı ata bilirim size en azından bu mahkemenin belirtmiş oldugu brüt 2.914.65 tl nete nasıl çevirim elime ne kadar gecer yardımcı olursanız sevinirim

  3. davacıdan soruldu ben calışırken iş veren tarafından 3 kez ayrı ayrı 200 250 tl civarında fazla mesai adı altında ödemeler yapıldı tarihlerini hatırlamıyorum bu ödemeler elden yapıldı işten ayrıldığım tarihte de 562 tl ödeme yapıldı her ay en az 60 saat mesai yapıyorduk ödenmesi gereken fazla mesai ücreti çok daha fazlaydı ortalama 750 tl fazla mesai ödenmesi gerekiyordu dedi beyanı okundu imzası alındı Davacı vekilinden soruldu önceki beyanımızı tekrar ederiz müvekkilin beyanlarına katılıyoruz davamız subüt bulmuştur taledimiz gibi karar verilsin dedi.Davalı vekilinden soruldu davacının beyanlarını kabul etmiyoruz yargıtay bozma ilamında da açıklıkla belirlendiği üzere fazla mesai ücretlerinin üçte birinin eksik ödendiği davacı tarafın kabulün dedir hakkaniyet indirimi bunun dışındadır bu nedenle ek rapor alınmasını talep ederiz dedi. Davalı vekilinin ek rapor alınması talebinin sonuca etkili olmayacağı gibi davayı uzatacak nitelikte görüldügünden reddine karar verildi usulen anlatıldı açık yargılamaya devam olundu.Davacı vekilinden soruldu önceki beyanımızı tekrar ederiz talebimiz gibi karar verilsin dedi.Davalı vekilinden soruldu yargıtay bozma ilamı doğrultusunda fazla çalışma ücreti üzerinden mahsup yapılmak suretiyle davanın reddine karar verilsin dedi. Dosya incelendi açık duruşmaya son verildi. Gerekçesi iş yoğunluğu nedeniyle sonradan açılmak üzere. Davanın KISMEN KABULÜ İLE. Bilirkişi raporunda belirlenen fazla mesai ücreti alacağına takdiren 1/3 oranında hakkaniyet indirimi uygulanarak 2.914.65 tl brüt olarak belirlenmesine, 100 tl sinin dava tarihinden bakiyesinin ise ıslah tarihi olan 19/02/2015 tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek davacu tarafa ödenmesine fazlaya ilişkin talebin reddine.Davacı tarafın kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talebinin ayrı ayrı reddine. Yasal kesintilerin ödeme sırasında nazara alınmasına,Harçlar Yasasına göre belirlenen 199,00 tl nispi harçtan bakiye 4,70 tl nin davalı taraftan alınarak hazineye ikram kaydına.Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine 1,980,00 tl vekalet ücreti taktirine,Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin red ve kabulune göre oranlama yapılarak -tl sinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa ödenmesine bikiye giderlerin ise davacı üzerinde bırakılmasına, Dair verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içinde yargıtay,da temyiz yolu acık olmak üzere taraf vekillerinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/12/2017 09,13.38

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.