Haklı nedenle fesihte 6 iş günlük sürenin önemi

Haklı nedenle fesihte 6 iş günü

Haklı nedenle fesih hem işçi hem de işveren için öngörülmüş bir haktır. Bu hakkın önemi, kullanan tarafa avantaj sağlaması ve bazı hakları almasını kolaylaştırmasıdır. Haklı nedenle fesihte gözden kaçan çok önemli bir husus ise fesih için gerekli olan 6 iş günlük süre olup bu sürenin aşılması durumunda ne yazık ki fesih geçersiz hale gelebilmektedir. Önce haklı nedenle fesih kavramına bakalım.

Haklı nedenle fesih

İş Kanunun 24 ve 25inci maddelerinde belirtilen sebeplerle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir. İşçi bakımında haklı nedenle fesih sebeplerinin ne olduğunu görme için bu yazıya, işverenin haklı nedenle fesih sebepleri için de şu yazıya göz atabilirsiniz. Bu maddelerdeki sebeplerin varlığı, taraflardan birine iş sözleşmesini derhal feshetmek hakkını vermektedir.

Haklı nedenle feshin sonuçları

Haklı nedenle feshin önemi, sonuçlarından kaynaklanır. Bambaşka bir yazı konusu olabilecek bu hususta özelikle şu birkaç bilginin bilinmesi şimdilik yeterlidir:

 • Haklı nedenle iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını alır.
 • Haklı nedenle işten ayrılan işçi, ihbar sürelerini beklemek zorunda kalmaz.
 • Haklı nedenle iş akdini fesheden işveren, bu feshin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” tan kaynaklanması durumunda kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünden kurtulur.
 • Haklı nedenle fesih işlemi yapan işveren ihbar sürelerini beklemez ve dolayısıyla ihbar tazminatı ödemez.

Haklı nedenle fesihte 6 iş günü

İşverenin ya da işçinin iş sözleşmesini feshetmek için haklı bir nedeni olabilir. Böyle bir durumda taraflardan birinin avantajlı bir şekilde iş akdini feshetmesi normaldir. Ancak İş Kanunu bu hakkın kullanılmasını bir süreye bağlamıştır. Art niyetli olarak, hakkın kullanılmasının sürüncemede bırakılmaması ya da karşı tarafa tehdit unsuru olarak kullanılmaması için fesih işleminin 6 iş günü içinde yapılması gerekir.

6 iş günü hangi nedenle fesih için vardır?

hakli nedenle fesih alti 6 is gunu

24 ve 25inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işçi veya işverenin hakkı olan sözleşmeyi fesih yetkisi, 2 taraftan birinin bu tür davranışlarda bulunduğunu karşı tarafın öğrendiği günden itibaren başlayarak 6 iş günü geçtikten ve her durumda da fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamayacaktır.

O halde bu 6 günlük süre 24 ya da 25inci maddelerin tamamı için değil sadece ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık sebebiyle fesih işlemleri için geçerli olacaktır.

6 iş günlük süre ne zaman başlar?

Bu süre; fesih hakkını kullanacak olan tarafın, diğer tarafın feshe sebep olacak fiilini öğrendiği tarihten itibaren başlar. Bu süre ile ilgili bilinmesi gereken hususlar şunlardır:

 • 6 iş günlük süre işçi ya da işverenin haklı feshe neden olan olayı öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar.
 • Olayı öğrenme günü hesaba katılmaz, takip eden iş günleri sayıldığında 6. günün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erecektir.
 • İşverenin tüzel kişi olması durumunda 6 iş günlük süre feshe yetkili merciin olayı öğrendiği günden başlar. Bu konuda müfettiş soruşturması yapılması, olayın disiplin kurulunca görüşülmesi süreyi başlatmaz. Olayın feshe yetkili kişi ya da kurula intikal ettirildiği gün 6 iş günlük sürenin başlangıcını oluşturur. (Yargıtay 7. Hukuk, 2013/19749 E.)

SONUÇ

İş Kanununun 24 veya 25inci maddelerindeki ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri sebebiyle iş akdini derhal ve haklı nedenle fesh etmek isteyen taraf; bu fesih işlemini, olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde yapmalıdır.

Tüzel kişilikler için bu 6 günlük süre; feshe yetkili merciin ya da kurulun önüne intikal ettirilmesiyle başlayacaktır.

6 iş günlük sürenin geçirilmesi durumunda ise, haklı fesih imkanı ortadan kalkar. 6 iş günlük süre geçtikten sonra bildirimsiz fesih hakkını kullanan taraf, haksız olarak sözleşmeyi bozmuş sayılacağından ihbar tazminatıyla şartları oluşmuşsa kıdem tazminatından sorumlu olacaktır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

29 Yorum

 1. Merhaba;
  Özel sektör çalışanıyım 5 yıldır aynı şirkette bulunmaktayım
  Bugün karşılaştığım durum şöyledir;
  Vardiyalı sistemde olup 3 er kişilik ekip halinde çalışmaktayız fakat sebepsiz yere 2 kişi ye düşürülüp iş yükümüz arttırılıp kamera kayıtlarından izlenip baskı görmekteyiz,
  Ve 6 gün öncesi görüntülere bakılarak hakkımızda tutanak tutuldu.
  Ve iş aksatma gibi herhangi bir durum olmayıp kontrol edememe durumu oldu.
  Tutanağa kaç gün içinde savunma yazma hakkımız vardır ?
  Kamera kayıtları kullanılarak sen kontrol yapmamışsın vb konuşmalarla baskı yapıp tutanak tutma hakları varmıdır?
  Yardımlarınıza şimdiden teşekkür eder iyi akşamlar dilerim

  1. İlhan bey, sizden savunma istenimişse, zaten burada süre de belirtilmiştir. İstenmemişse, yapmanız gereken bir şey yok. İşveren her zaman tutanak tutabilir, önemli olan bunların içeriğinin ne kadar doğru olup olmadığıdır.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.