Hangi sektörlerde gece mesaisi değişti?

Gece mesaisi değişti mi?

Yargıtay’ın yıllardır süregelen içtihatları dikkate alındığında; iş mevzuatıyla ilgilenen herkes, gece döneminde 7,5 saatin üzerinde yapılan çalışmaların fazla çalışma kabul edildiğini bilmektedir. Bu durum herkes tarafından bilinmekte ve uygulanmaktadır. Ama size 2015 yılı Nisan ayından itibaren bu konuda bir şeylerin değiştiğini söylesem ne derdiniz?

Gece yedi buçuk saatin üzerindeki çalışmanın fazla çalışma sayılması

Evet, İş Kanununda fazla çalışma, haftalık 45 saatin üzerindeki çalışma olarak tanımlanmıştır. Ancak bu tanım zamanla Yargıtay tarafından genişletilmiştir. Bu genişletilmelerden birisi de gece döneminde yapılan çalışmalarla ilgilidir. Bildiğiniz üzere gece dönemi genel olarak 20:00-06:00 saatleri arasını ifade etmektedir. Bu dönemde fazla çalışma yapılamayacağı ve gece döneminde işçilerin yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacakları da İş Kanununda ifade edilmiştir.

İşte Yargıtay tam burada devreye girmekte ve şöyle demektedir: “İş Kanunu gece döneminde işçinin 7,5 saatten çok çalıştırılmasını açıkça yasaklamışken, işveren işçisini gece yedi buçuk saatten çok çalıştırırsa ben de bunu fazla çalışma kabul ederim!”.

Yargıtay bu çalışmaları fazla mesai olarak kabul ederken, işçinin haftalık çalışma süresini dikkate almamaktadır. Yani işçi isterse haftada 30 saat çalışmış olsun, eğer gece çalışması azami sürenin üzerine çıkmışsa, 7,5 saatin üzerindeki her saati fazla çalışma kabul etmektedir.

Örnek bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir: “… işçilerin gece çalışmaları günde yedi buçuk saati geçemez… Bu hal de günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde 7.5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin kararı bu yöndedir.” (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/ 40862 E, 2009/ 17766 K)

Gece çalışmasında ne değişti?

ozel guvenlik gece mesai

04/04/2015 tarihinde İş Kanununda yapılan bir değişiklikle bazı işçilerin gece 7,5 saatin üzerinde çalıştırılabilmesinin önü açılmıştır. Daha önce hiçbir işçi gece yedi buçuk saatten çok çalıştırılamazken artık aşağıda yazılı alanlarda çalışan işçilere gece yedi buçuk saatin üzerinde mesai yapabileceklerdir:

  • Turizm sektöründe
  • Özel güvenlik alanında
  • Sağlık hizmetlerinde

Bu işçilerin gece 7,5 saatin üzerindeki mesaileri artık fazla çalışma değil

Yukarıdaki Yargıtay kararından da görebileceğiniz gibi gece döneminde 7,5 saatin üzerinde yapılan mesailerin fazla çalışma sayılmasının nedeni, işçilere gece 7,5 saatin üzerinde çalışma yaptırılmasının kanunen yasaklanmış olmasıydı.

Bu durumda bu içtihat, gece yedi buçuk saatin üzerinde çalıştırılmalarına artık kanunen izin verilen turizm işçileri, özel güvenlik görevlileri ve sağlık hizmeti yürüten işçiler için geçerli değildir.

SONUÇ

Gece mesai kavramı 04/04/2015 tarihinden itibaren farklı anlaşılmalı ve turizm sektöründe, sağlık sektöründe ya da özel güvenlik sektöründe çalışanların gece döneminde 7,5 saatin üzerinde yaptıkları çalışmaların artık fazla mesai olarak kabul edilmeyeceği unutulmamalıdır.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.