Hastanede otomasyon işi asıl iş midir?

Hastanede otomasyon işleri

Sitede yayımladığım “Asıl iş nedir? Yardımcı iş nedir?” yazımdan bu yana, ziyaretçilerden en çok aldığım soru şu: “Hastanelerde otomasyon işi asıl iş mi?”.

Reklam

Yukarıda bahsettiğim yazıda asıl işin tanımını yapmış ve örneklerle açıklamıştım. Ama doğal olarak hâlâ bir kafa karışıklığı var. Bunun temel nedeniyse mahkemelerce bugüne kadar verilmiş muvazaa kararları olsa gerek. Muvazaa ile ilgili şu yazımıza bakabilirsiniz.

Bazı taşeron işçilerinden gelen mesajlarda, otomasyon işiyle ilgili mahkeme kararları olduğundan bahisle, otomasyon işinin asıl iş kabul edilmesi gerektiği ifade edilmekte. Bu aslında bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmaktadır.

Mahkeme kararlarının nedeni

Mahkemeler bir işle ilgili muvazaa kararı verip o işte çalışan taşeron işçilerini asıl işverenin işçisi olduğunu tespit ettiklerinde bunu muvazaa kararıyla yapmaktadır. Buradaki temel bir kriter de aynı işi yapan hem kadrolu işçilerin hem de taşeron/alt işveren işçilerinin bulunmasıdır.

Hem kadrolu işçi hem taşeron işçisi varsa!

Yargıtay, aynı işi yapan hem kadrolu işçinin hem de taşeron işçisinin olmasını muvazaa sebebi saymakta ve bu durumdaki taşeron işçilerini en başından bu yana asıl işverenin işçisi olarak kabul etmektedir. İşte okuyucularımız tarafından bahsedilen mahkeme kararları buna istinaden oluşmaktadır. Örneğin bir hastanede hem kadrolu işçiler hem de taşeron işçileri aynı otomasyon işini yapıyorsa burada bir muvazaadan bahsedilebilir. Ama bu, yapılan otomasyon işinin asıl iş olduğu anlamına gelmez.

Otomasyon işi yardımcı iştir

Evet, yanlış duymadınız. Hastanede yapılan otomasyon işinin asıl iş olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü, hastanede yapılan iş sağlık hizmetidir ve otomasyon ancak bu asıl işin yapılmasına yardım eden bir yardımcı iş olabilir.

Yargıtay da yardımcı iş diyor

Aşağıda okuyacağınız metin Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2013/20306 esas ve 2013/18526 karar numaralı kararından alınmıştır. Gelin birlikte okuyalım.

“Somut olayda; Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ve davacı tanık anlatımlarından davacının 2005 yılında Sağlık Bakanlığına ait işyerlerinde alt işveren işçisi olarak çalışmaya BAŞLADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. Davalı Sağlık Bakanlığı ile alt işverenler arasında 2008 yılından önceki döneme ilişkin imzalanan hizmet alım sözleşmeleri CELP EDİLMEMİŞTİR. Dosya içerisinde mevcut olan ve davalılar arasında 2008 yılı sonrasına ilişkin imzalanan hizmet alım sözleşmesinde, sözleşme konusu iş veri hazırlama ve kontrol hizmet alımı OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. 09.04.2009 tarihli görevlendirme yazısı içeriğiyle davacının otomasyon elemanı olarak işe ALINDIĞI SABİTTİR. Otomasyon hizmetleri, asıl işe yardımcı iş niteliğinde olup, teknik uzmanlık GEREKTİREN İŞLERDENDİR. Bu sebeple davalılar arasındaki hizmet alım sözleşmesinin muvazaalı olduğundan söz edilemez.”

Gördüğünüz üzere Yargıtay yakın tarihli bu kararında, hastanede yapılan otomasyon işinin yardımcı iş olduğunu net bir şekilde vurgulamaktadır.

Sonuç

İşçilerin özel çalışma koşulları göz önüne alınarak mahkemelerce verilen muvazaa kararları sadece hakkında karar verilen işçiyi bağlar. O yüzden bu tür bireysel mahkeme kararlarından bir sonuç çıkarmakta aceleci olmamak gerekir. Hastanelerde yapılan otomasyon işi ise hem niteliği itibariyle hem de Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere bir yardımcı iştir.

Reklam
,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

133 Yorum

  1. Hastanede otomasyon işinin ne olduğunu tanımlayan herhangi bir yönetmelik, Sağlık Bakanlığı yazısı, kurumların görev tanımı veya talimatnamesi var mıdır? Tdk’da bulamadım. Vikipedi de “Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır.” yazıyor. Yoksa bu “otomasyon” işi birtakım idarecilerin uydurdukları bir tanım mı? Amacı da belli. Alın teri ile çalışan kimselerin aslında farklı olması gerektiği halde az ücretle çalıştırılması olabilir mi?. Tıbbi sekreterin eğitimini aldığı – yapması gereken işleri başkalarına yaptırabilmek mi? Bu şekilde davranan kişilerinin terazilerinin şaştığını düşünmekteyim. Lakin Allah’ın terazisi kesinlikle şaşmaz. Allah büyüktür. O Adl’dir. Bütün sırların açılacağı ve zerre miktarı iyilik ile zerre miktarı kötülüğün karşılığının verileceği o günü idarecilerimiz neden – nasıl düşünmez algılayamıyorum.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.