Hastanede poliklinik hizmetlerinde öncelik sırası nasıl belirleniyor?

Hastanelerde öncelik sırası; bazı hastalara, diğerlerinden önce muayene olma hakkı verir. Böylece, sıra beklemeden ya da daha az sıra bekleyerek muayene olmak mümkündür. Peki kimlerin hastanede poliklinik muayenesinde önceliği vardır? Hastalarda öncelik sırası nasıldır?

Muayenede öncelik sırası neye göre belirleniyor?

Bu tür konularda, kulaktan dolma bilgilerle yetinmektense mevzuat metinlerini net olarak ortaya koymayı seviyorum. İşte, polikliniklerdeki öncelik sırasına dair yürürlükte olan mevzuatlarımız şunlardır. Böylece siz de merak ettiğiniz konuları doğrudan bu genelgelere bakarak değerlendirebilirsiniz:

 

 • Poliklinik hizmetlerinde öncelik sırası konulu 2010/73-80 sayılı Sağlık Bakanlığı genelgesi
 • Sağlık Bakanlığının 2016/22 sayılı genelgesi
 • Sağlık Bakanlığının 2017/10 sayılı genelgesi

Peki neden 3 ayrı genelge var? Asıl genelge 2010 tarihli genelgedir ve halen yürürlüktedir. Ancak askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına bağlanınca, bu hastanelerdeki öncelik sıralarının da düzenlenmesi gerekmiş ve bu ihtiyaçtan 2016 ve 2017 tarihli genelgeler doğmuştur. Hatta 2016 tarihli genelge, 2017 tarihli genelge ile değişikliğe uğramıştır.

Hastanelerde öncelik sırası

2010/73-80 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere, yıllar boyunca hastanelerde öncelik sıraları belirlenmişse de, bunları tek bir genelgede toplamak mümkün olmamıştır. Sağlık Bakanlığı kafa karışıklığını gidermek adına bu genelgeyi çıkarmış ve net bir şekilde öncelik sırasını ortaya koymuştur.

 • Acil haller
 • Engelliler
 • Hamileler
 • 65 yaş üstü yaşlılar
 • 7 yaşından küçük çocuklar
 • Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile maluller ve gaziler

Askeri hastanelerde öncelik sırası

Yukarıda da belirttiğim gibi, askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına devredilince, ana genelge olan 2010 tarihli genelgenin üzerine 2016 ve 2017 tarihli iki genelge daha çıkarılmıştır.

İş göremez raporu nedir?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Böylece askeri hastanelerdeki öncelik sırası, diğer tüm hastanelerdekinden FARKLI belirlenmiştir. Aşağıda yer alan öncelik sırasındaki farklılıkları büyük harfle belirttim:

 • Acil haller
 • Engelliler
 • Hamileler
 • HİZMETTEKİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK RÜTBELİ PERSONELİ
 • HARP VE VAZİFE ŞEHİTLERİNİN DUL VE YETİMLERİ İLE MALULLER VE GAZİLER
 • 65 yaş üstü yaşlılar
 • 7 yaşından küçük çocuklar
 • ÖNCELİKLE GARNİZON DIŞINDAN SEVKLE GELENLER OLMAK ÜZERE, HİZMETTEKİ ASKERİ PERSONEL VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLER
 • EMEKLİ ASKERİ PERSONEL VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLER

Askeri personelin hastanede önceliği

kırımızı kalp ve steteskop

Üstteki paragraftan açıkça görüleceği üzere; askeri personelin askeri hastaneler HARİCİNDE bir öncelik üstünlüğü yoktur. Buradaki üstünlük de RÜTBELİ personele sağlanmış olup, diğer askeri personel öncelik listesinin sondan bir önceki sırasında yer alır.

Acilde hasta öncelik sırası

Yukarıda yer alan genelgeler incelendiğinde, bu öncelik sırasının POLİKLİNİK muayeneleri için geçerli olduğu açıkça görülmektedir.

Yani örneğin kulak burun boğaz ya da göğüs hastalıkları ve benzeri bir poliklinik muayenesi söz konusuysa, yukarıdaki listede yer alan kişiler öncelikli olarak muayeneye alınacaktır.

Ancak acil haller bu kapsamda değildir. Yani kişinin hamile olması ya da yaşlı olması, ona acilde öncelik sırası vermez.

Mahkumların ya da tutukluların hastanede öncelik sırası

steteskop ve laptop

Cezaevinden ya da adliyeden hastanelere getirilen mahkumlar ya da tutuklular için herhangi bir öncelik öngörülmemiştir.

Yukarıda belirtilen 2010 tarihli genelgede “kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılması ve randevu alınması, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması gerektiği” belirtilmiştir.

Yani hükümlü ya da tutukluların bir önceliği yoktur ve bunlar için normal hastalar gibi randevu alınması ve sıraya girilerek beklenmesi gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda iki ayrı hastane poliklinik öncelik sırası olduğunun farkındayım. Çünkü askeri hastaneler ile diğer tüm hastanelerde iki ayrı liste belirlenmiştir.

Bu listeler hem devlet hastanelerini hem de özel hastaneleri kapsar. Bu öncelikten faydalanmak için bazı hastaların bir şey yapmasına gerek yoktur.

Örneğin yaş durumu otomatik olarak sistem tarafından dikkate alınır. Ama hamilelik ya da engel gibi özel durumların, hastanede ilgili birime belirtilmesi gerekir.

Bu tür özel haller belirtilmelidir ki; ona göre öncelik sırasına girmek mümkün olsun. Yukarıdaki listede yer aldığı ve bunu bildirdiği halde öncelik tanınmayan hastalara, mutlaka CİMER’e şikayette bulunmalarını öneririm.

Bu tür düzenlemeler, bazı hastalara yapılan KIYAK değil; sosyal devletin bir gereğidir ve desteklenmesi gereken bireylere sunulan pozitif birer ayrıcalıktır. Herkesin buna saygı duyması ve uyması gerekir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.