Hatalı üretim yapan işçi işten çıkarılabilir mi?

Hatalı üretim yapan işçi

Üretim yapılan işyerlerinde işçilerin hata yapmasına ve maddi zarara sebep olmasına rastlanabilmektedir. Makineleşme ne kadar yoğun olursa olsun, işçi faktörünü devre dışı bırakmak mümkün olmadığından bu tür hatalarla karşılaşılması normaldir. İşveren, hatalı üretime sebep olan işçisini işten çıkarabilir mi?

Hatalı üretim nedir?

İşçinin bir görev tanımı vardır. Bu tanım iş sözleşmesinde net olarak belirtilmemiş olsa bile uygulamada işçinin ne iş yaptığı ve nasıl yapması gerektiği bellidir. O halde hatalı üretimi, işçinin kişisel kusurundan kaynaklı bir nedenle üretimin aksaması, yanlış yapılması ya da eksik yapılması olarak nitelendirebiliriz. Örneğin bir halı üretim fabrikasında yanlış renkte veya türde bir ipliği makineye veren ya da zamanında iplik değiştirmeyen bir işçi, halının farklı desende ya da defolu olarak çıkmasına neden olabilir.

Hatalı üretim tutanak altına alınmalıdır

İşçinin işyeri kurallarına ya da İş Kanunu hükümlerine aykırı her fiili gibi hatalı üretiminin de tutanak altına alınması önemlidir. Bu tutanakta işçinin de imzası alınmalı ya da tutanak işçiye tebliğ edilmelidir. Aksi takdirde, işçinin bu fiili nedeniyle uyarıldığını iddia etmek mümkün olmaz. Düzenlenecek tutanakta işçinin fiili, hatalı üretimin nedeni, yeri ve zamanı gibi bilgilere yer verilmelidir.