Hırsızlık yapan işçinin işten çıkarılması

Hırsızlık yapan işçinin işten çıkarılması

Böyle bir durumun yaşanmaması temennimiz olmakla birlikte, çalışma hayatında bu tür vakalara rastlanabilmektedir. İşçinin işyerinde hırsızlık yaptığının tespit edilmesi halinde işverenin hakları nelerdir? Hırsızlık yapan işçi hakkında hangi işlem yapılabilir?

İşçinin işyerinde hırsızlık yapması

Böyle bir durumun varlığının tespiti halinde, yapılması gereken ilk şey, bu durumu kayıt altına almaktır. Daha önce yayımladığımız işçi hırsızlık tutanağı işinize yarayacaktır. Peki ama işçinin bu davranışını tutanakla kayıt altına almak neden önemlidir?

Burada tutanak tutmanın faydaları devreye girer. Bir tutanakta temel olarak üç tarafın imzası bulunur. Bunlar işveren temsilcisi, olaya karışan işçi ve olaya tanık olanlardır. İşte bu imzalar ve tutanağın içeriği, bir fiilin varlığını ortaya koyar ve evraka bağlar. Böylece ileride, böyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığı mahkeme tarafından sorgulandığında bu tutanak çok işe yarayacaktır.

Ancak işçi bu tutanağa imza atmak istemeyebilir. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde, işçiye zorla imza attırmanın gereği yoktur. Çünkü tanıkların imzası da, önemli bir delil teşkil edecektir.

6 iş günlük süreye dikkat!

Daha önce yazmıştım. Bir işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı fiili nedeniyle işten tazminatsız olarak çıkarılabilmesi için, bu fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde fesih işleminin yapılması gerekir. İş Kanununun 25/II maddesine göre yapılacak bu tür bir fesihte, 6 iş günlük süre geçirilirse artık işçi hangi fiili işlemiş olursa olsun, bu fiiline dayanılarak tazminatsız olarak işten çıkarılamaz.

6 günlük süre geçirilirse

Bu durumda da elbet fesih imkanı vardır. Ancak bu süre geçtikten sonra yapılacak olan fesih İş Kanununun 25 inci maddesine göre değil de 17nci maddesine göre yapılmalıdır. Bunun sonucu ise işçiye kıdem tazminatının ödenmesi ve ihbar sürelerini kullandırılmasıdır.

Hırsızlık olayı somut olarak delillendirilmelidir

hırsız işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Yargıtay kararlarını incelediğimizde, ek başına tutanağın her zaman işe yaramadığını görüyoruz. Çünkü işçinin hakkında tutanak tutulması her zaman mümkün olup işçi bunun aksini iddia edebilir. Böyle bir durumun yaşanmaması için; olayla ilgili kamera görüntülerinin saklanması, olay emniyete intikal ettirilmiş ise buna ilişkin kayıtların bulunması ve başkaca delillerin mevcut olması işveren için önem arz edecektir.

SONUÇ

İşyerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen işçi, İş Kanununun 25/II-e maddesi uyarınca derhal ve tazminat ödemeksizin işten çıkarılabilecektir. Ancak işçinin hırsızlık yaptığının feshe yetkili makamca öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü içinde bu fesih yapılmalıdır. Aksi takdirde, 6 iş günlük süre geçtikten sonra, işçinin hırsızlık fiili nedeniyle tazminatsız olarak işten çıkarılması mümkün olmayıp bu durumda işçi ancak ihbar süresi kullandırılarak ve kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarılabilir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

YouTube kanalımıza üye olan ziyaretçilerimizin yorumları öncelikle cevaplanmaktadır. Yorum yaptığınız kullanıcı adıyla YouTube kullanıcı adınızın aynı olması yeterlidir.