İhtarname noterden olmak zorunda mı

İşçiye ya da işverene ihtarname noterden mi olmalı?

Gerek işçi açısından ve gerekse işveren açısından olsun, ortada ihtarname çekilmesini gerektirecek bir durum varsa, önemli bir husus var demektir. Çünkü ihtarname İş Hukukunda, sahip olunan bir hakkın korunması ya da kullanılması için devreye giren bir yöntemdir. İhtarname söz konusuysa bir anlaşmazlık olduğu muhakkaktır.

İhtarname neden önemli?

İhtarnameyle esas amaçlanan karşı tarafı bir konuda uyarmak olduğundan, bu uyarının yerine ulaştığını bilmek önemlidir. Ama en az bunun kadar önemli olan bir başka husus ise yerine ulaşan evrakın içeriğinin ne olduğunu kanıtlayabilmektir.

Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. İşçi, işverene ihtarnameyi PTT kanalıyla takipli olarak gönderse ve bu gönderinin yerine ulaştığını ispat etse bile işveren gelen zarfın içinin boş olduğunu iddia edebilir. Mümkün olabilecek böyle bir durumda işçinin, bu ihtarnameyi zarfa koyduğunu kanıtlaması işçin fazladan çaba sarf etmesi gerekecektir.

Oysa bu ihtarnameyi noter kanalıyla gönderseydi, hem muhatabına ulaştığını hem de içeriğini yüzde yüz ispatlayabilecekti. Noterden çekilen ihtarname elbette daha pahalıya gelecektir. Ama dava konusu olması muhtemel hakkın önemine göre noterin tercih edilmesi davada ilgili tarafa kolaylık sağlayacaktır.

Noterden ihtarname zorunlu mu?

Peki noterden ihtarname zorunlu mudur? Kesinlikle hayır. Bu soruya bu şekilde net bir cevap verebiliyoruz çünkü ihtarnamenin noterden gönderilmesinin mecburi olduğunu söyleyebilmek için mevzuatta buna ilişkin kesin bir hüküm ya da yerleşmiş bir yargı içtihadı gerekir. İkisi de olmadığından, böyle bir zorunluluktan söz edilemez.

ihtarname gerekli mi?

Özellikle işçinin maddi durumu göz önüne alındığında PTT kanalıyla da ihtarname çekildiği görülmektedir. Bu şekilde ihtarname çekildiğinde iadeli taahhütlü gönderilmeli, zarf üstüne yapıştırılan ve bir sureti de alınan etiketli kağıda, gönderinin içeriğinin ihtarname olduğu muhakkak yazılmalıdır. Ama mümkünse, hakların zayi olmaması için noter kanalıyla ihtar tercih edilmelidir.

SONUÇ

İhtarnamenin noter kanalıyla gönderilmesi zorunlu değildir. PTT kanalıyla APS ya da iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Ama PTT aracılığıyla gönderilen ihtarname zarfının içinin boş olduğunun karşı tarafça her zaman iddia edilebileceğini unutmamak gerekir. Maddi olarak imkan varsa, ihtarnamenin ulaştığının ve içeriğinin ispatı için noter vasıtasıyla çekilmesi daha faydalı olacaktır.

Not: Genel kullanım amaçlı ihtarname örneğini buradan indirebilirsiniz.

2 Yorum

  1. Ihtarname calismaya devam ederken noterle ya da posta araciligiyla degil de ihtar olunan kurumun evrak kaydindan gecirilmesi suretiyle yapilmissa faiz baslangici bakimindan etki dogrurur mu?

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir