İhtarnamenin hangi faydaları vardır?

İhtarname ne işe yarar?

İhtarname, her hangi bir alacağını ya da alacaklarını tahsil edemeyen işçinin işverene çektiği ve genelde noterden gönderdiği bir evraktır. Genel olarak, işçi işten ayrıldıktan sonra çekilen ihtarnamenin birkaç işlevi vardır. Bunları tek tek açıklamaya çalışacağım.

İhtarnamede ne  yer almalıdır?

İşçi işten ayrılmış ve bazı haklarını alamadığı için ihtarname çekiyorsa; işten çıkış gerekçesi ile birlikte talep edilen haklar ihtarnamede yer almalıdır. İşveren tarafından işten çıkarılma durumu var ise, yine bunun nasıl olduğu açıklanmalıdır. Kısaca ne yaşanmışsa ya da olaylar nasıl gerçekleşmişse, ayrıntısıyla açıklanmalı ve hangi haklar talep ediliyorsa net bir şekilde belirtilmelidir.

İhtarname bir durumu tespit eder

İhtarnamenin ilk faydası, durum tespiti yapmasından ileri gelir. İşten haklı bir gerekçeyle ayrılan ya da işveren tarafından çıkarılan işçi veya işçisini işten çıkaran işveren, bir ihtarname ile mevcut bir durumu kayıt altına almaktadır. Bunu bir örnekle daha anlaşılır hale getirmek isterim.

İşverenin bir fiili nedeniyle işten ayrılmak isteyen işçi, işe gitmediği gün notere giderek bir ihtarname gönderirse, kendisi hakkında tutulabilecek bir devamsızlık tutanağının önüne geçebilir.

ihtarname gerekli mi?

Benzer şekilde işe gelmeyen bir işçi hakkında tutanak tutan ve onu bu nedenle işten çıkarmak isteyen işveren de, bu durumu tespit etmek adına işçisine fesih bildirimini noter kanalıyla yapmasında fayda vardır.

Özellikle işçiler bakımından ihtarname çok önemlidir. Özellikle iş akdini kendisi fesheden işçi, notere giderek ihtarname çekmezse adeta müsabakaya 1-0 geride başlayacaktır. Haklıyken haksız duruma düşmemek için ihtarname çekilmesinde yarar vardır.

İhtarname önemli bir uyarıdır

İhtarnamenin özellikle noterden çekilmesi, bir masraf olarak görülebilse de, ciddiyet anlamında bunun işçiye faydası olacaktır. İşçinin ihtarnamesinin içeriğinin dolu ve ayrıntılı olması, ne talep edildiğinin net şekilde anlaşılması halinde; işverenler daha sonra mahkeme ile uğraşmamak adına ödeme yapabilmektedir. Yani ihtarnamenin, ödemeyi sağlama gibi bir yararı da bulunmaktadır.

SONUÇ

İhtarnamenin içeriğinin dolu olması, işten ayrılma ya da çıkarma sebebinin ayrıntılı olarak açıklanması, yasal haklardan bahsedilmesi ve alacakların tam olarak talep edilmesi gerekir. Böyle bir ihtarnamenin iki temel faydası olacaktır.

Hangi taraf ihtarname çekiyor olursa olsun; ihtarnamenin anlamı, ortada bir anlaşmazlık olduğudur. O halde, ihtarname gönderen taraf kendi açısından yaşanan olayı âdeta tespit etmekte ve somutlaştırmaktadır. İleride karşı tarafça, bunun aksinin iddia edilmesi durumunda ihtarname onun için önemli bir kanıt teşkil edebilecektir.

İkinci olarak ise; ihtarname çekildikten sonra, içeriğini inceleyen karşı taraf, ihtarname gönderenin ciddiyetini anlarsa ileride dava masraflarıyla ayrıca karşılaşmamak için şimdiden ödeme yoluna gidebilir. İyi içeriğe sahip bir ihtarnamenin, ödemeyi kolaylaştırma yönünden faydası olacaktır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

8 Yorum

  1. İyi günler geçen 26.10.18 tarihinde çalıştığım kuruma ihtar çektirdim. Bu süreçte yıllık izin aldım işlemlerin hallolması için. Yıllık izin bitişinde 31.10.18 tarihinde işe başlamam gerekiyordu fakat ihtar ellerine ulaşmıştır diye gitmedim, bugün aradılar ellerine ulaşmadığını söylediler, Ptt hala iletmemiş ama ben göndereli 1 hafta oldu. Bu durumda hakkımda devamsızlıktan tutanak tutup iş çıkışımı verebilirler mi ? Şimdiden teşekkür ederim.

    1. Merhaba. Siz bu ihtarnamede, haklı fesih yaptığınızı açıkça ifade etmişseniz, bunun bir önemi olmaz.

  2. Mağaza kapandı ihtarname çektim haksız yere işten cikartildim diyd fakat cikismi 29 koduyla vermişler ne yapmalıyım

    1. Merhaba. Haklarınızı alamdıysanız arabulucu başvurusu yapmanız gerekir. Şu aşamada 29 kodunu değiştirtmeniz ne yazık ki mümkün değildir.

        1. 29 kodu tek başına bir anlam ifade etmez. Önemli olan, gerçekte ne olduğudur. Arabulucu koda göre değil, evraklara ve fiillere göre karar verecektir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.