İki vardiya arasında ne kadar zaman olmalıdır?

İki vardiya arası dinlenme süresi

Bazı işyerlerinde vardiya usulüyle çalışma yapılmaktadır. Bu tür işyerlerinde duruma göre ya günün belirli saatleri arasında ya da 24 saat boyunca çalışma sürmektedir. Haliyle, 2 ya da 3 vardiya şeklinde çalışma ortaya çıkmaktadır. Peki iki vardiya arasındaki süre en az kaç saat olmalıdır?

Vardiya usulü çalışma

Bir işyerinde vardiya usulü çalışılmasının temel sebebi, İş Kanununun işçinin günlük çalışabileceği azami süreyi 11 saat olarak belirlemiş olmasıdır. Benzer şekilde haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olacağından, fazla mesai ücreti ödemek istemeyen işverenler postalar halinde çalışmayı tercih etmektedir. Gerçekten de günümüz ekonomi dünyasında, mal ya da hizmet üretiminin günün her saatine yayıldığı görülmektedir. Bazı işyerleri, oteller gibi, niteliği gereği 24 saat çalışılan yerler olduğu gibi; bazı işyerleri de, fabrikalar gibi, mevcut talebi karşılamak amacıyla 24 saat çalışmayı tercih etmektedir.

Kaç vardiya olmalı?

Bunun ile ilgili temel kural, 24 saat esasına göre çalışılan bir işyerinde en az 3 vardiyanın belirlenmesi gerektiğidir. Buna göre, günün her saat faaliyette olan bir işyerinde 2 ya da tek vardiya belirlenmesi kanunen mümkün değildir. Ancak örneğin günün 16 saati çalışan bir un fabrikasında, elbette ki 2 vardiya çalışılması mümkündür.

İşten çıkan işçi ne kadar dinlenmeli?

vardiya sonrası dinlenme süresi

Bunu sadece vardiyalı sistemler için de düşünmemek gerekir. Öyle ki; işyerinde ister vardiyasız çalışma olsun isterse üç vardiya, mesaisini bitiren bir işçinin bir sonraki mesaisine gelmeden önce dinlenmesi gereken asgari bir süre vardır.

Bu süre ise Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9uncu maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Vardiyalar arasında işçinin en az 11 saat dinlendirilmesi gerekmektedir.

Konuyu bir örnekle daha anlaşılır hale getirebiliriz. Örneğin bir işçin gece 24:00-08:00 vardiyasında çalışmış olsun. Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu işçi bir sonraki vardiyaya en erken, işten çıktığı gün saat 19:00’da çağrılabilir. İşyerinde ona ihtiyaç duyulsa bile, bu işçi mesela 16:00 vardiyasında çalıştırılamaz.

SONUÇ

İşyerinde vardiya usulü çalışma varsa, işçi zaten büyük ihtimalle bir sonraki vardiyaya ortalama 16 saat sonra gelmektedir. Bu süre bazen daha uzun da olmaktadır. Ancak işçinin her hangi bir nedenle daha erken çalıştırılması gerektiğinde, bunun belli şartları olduğu unutulmamalıdır.

Vardiyasından çıkan işçinin, bir sonraki vardiyasına kadar EN AZ 11 saat dinlenmesi gerekmektedir. Bu süre geçmeden işçinin çalıştırılması yasal değildir. Dolayısıyla, iki vardiya arasındaki dinlenme süresinin en az 11 saat olduğunu söyleyebiliriz.

 

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.