İş Kanunu İdari Para Cezaları

Piyasadaki idari para cezası tablolarının tamamı yanlış!

4857 sayılı İş Kanununa göre uygulanan idari para cezalarını yıllar itibariyle tablo halinde sizlere sunuyoruz. Bu tablonun benzerleri internette yer almakla beraber, ne yazık ki hemen hemen tamamı hatalıdır.

Şöyle ki; internette yer alan diğer 4857 idari para cezaları tablolarını incelerseniz, burada yer alan ceza miktarlarının tamamının yeniden değerlemeye tabi tutulduğunu; yani cezaların her yıl için güncellendiğini görürsünüz.

Oysa bu yanlıştır. Bu idari para cezalarından MAKTU nitelikte olanların yeniden değerlemeye tabi tutulması, NİSPİ nitelikte olanların ise yeniden değerlemeye tabi TUTULMAMASI gerekir.

Çünkü 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17/7 maddesinde açıkça ‘sadece maktu idari para cezalarının yeniden değerlemeye tabi tutulacağı’ yazmaktadır.

Madde şu şekildedir: “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve -213- sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında 1 Türk Lirasının küsuratı dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.”

Sigortasız işçi ihbar dilekçesi örneği

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Nispi nitelikteki para cezalarını ise şöyle tanımlayabiliriz: “Nispi para cezaları, failin sorumlu olacağı ceza miktarı önceden belli olmayıp, miktarı neden olunan zarara, ihlal süresine, kişi sayısına göre değişen para cezalarıdır. İş Kanununda yer alan idari para cezalarının bir bölümü işyerindeki her işçi için (-İK 98/1, 100, 101, 103-) veya her ay için (-İK 98/2, 101, 105/1-) uygulandığından nispi niteliktedir (-SÜZEK Sarper, 2010:866).”

Uygulamada ne yazık ki İş Müfettişleri ile İŞKUR da bu hususu yanlış yorumlamakta ya da dikkate almamakta ve nispi nitelikteki para cezalarını olması gerekenden fazla uygulamaktadır.

İşte aşağıda yer alan tabloda, doğru idari para cezaları yer almakta olup bunların üzerindeki miktarlarda para cezası uygulanması halinde mutlaka yetkili mahkemelere itiraz edilmesi gerekir.

Aşağıda aynı zamanda 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca uygulanacak olan idari para cezaları da tablo halinde verilmiştir.

İPC tablosu indir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.