İş Kanununda tazminat hakları neler?

İş Kanununda tazminatlar

İş Kanunu; işçi işveren ilişkisini düzenlerken genel kuralları koymuş ve bu kurallara uymamayı da çeşitli şekillerde yaptırımlara bağlamıştır. Bu yaptırım bazen bir idari para cezası, bazen bir hakkın yitirilmesi bazen de tazminat şeklinde kendini göstermektedir.

Yukarıda belirtilen ve kurallara uymama sonucunda gündeme gelen tazminatlar dışında bir de işçinin kanuni haklarından olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi hakları da vardır.

Bu yazımızda başlıklar halinde İş Kanunundaki tazminatları sıralayalım ve kısaca tanımlarını yapalım. Zaten bu tazminatların çoğunun ayrıntılı açıklaması sitemizde daha önce de yapılmıştı.

1- Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı; işyerinde en az 1 yıldır çalışmakta olan işçinin, iş sözleşmesi belirli şartlarda sona erdiğinde, almaya hak kazandığı ve işyerinde çalışmış olduğu her bir sene için bir aylık brüt ücreti tutarında aldığı bir ödemedir.

2- İhbar tazminatı

İhbar tazminatı; İşçinin işten ayrılırken bildirim sürelerini beklemeyip işten ayrılması ya da işçisini işten çıkarmak isteyen işverenin bildirim sürelerini beklemeksizin işçisini çıkarması halinde karşı taraf ödemekle yükümlü olduğu tazminat türüdür.

3- Askerlik tazminatı

Askere giden işçi askerden döndüğünde, iki ay içinde eski işverenine işe girmek için başvurursa, işvereni işçiyi işe almak zorundadır. Ama işe almak istemezse bu durumda ona 3 aylık ücreti tutarından askerlik tazminatı ödemesi gerekir.

isci tazminatlar iscidunyasi

4- Eşit davranma tazminatı

İşveren işçileri arasında objektif bir neden olmaksızın İş Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen şekilde bir ayrım yaparsa işçisine 4 aylık ücretine kadar eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatı ödemek zorunda kalabilir.

5- İşe başlatmama tazminatı

İş güvencesi kapsamında işe iade davası açarak davayı kazanan işçiyi, işveren işe başlatmak durumundadır. Ama başlatmak istemezse işçinin 8 aylık ücreti tutarına kadar belirlenen işe başlatmama tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

6- Malullukten doğan tazminat

Bir iş yerinden malulen ayrılmak zorunda kalan ve sonradan maluliyeti ortadan kalkan bir işçi eski işyerine işe alınmak için başvurursa, işveren bu işçiyi eski işi veya benzeri işte boş yer varsa hemen, yoksa boşalacak ilk işe, o anki şartlarla işe almak mecburiyetindedir. İşte bu durumda yine de malulluğu ortadan kalkan işçisini işe almayan işveren altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

1 Yorum

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir