İş Kanununda zamanaşımı süreleri

Zamanaşımı nedir?

Zaman aşımı, gerçekleşmesiyle birlikte bir hakkın talep edilebilmesini ortadan kaldıran bir durumdur. Kanunlarda belirlenmiş süreler geçince, artık ilgili haklar mahkeme nezdinde talep edilemez hale gelmektedir.

İş Mahkemelerinde zamanaşımı süreleri

İş Kanunu bakımında zamanaşımı sürelerini çeşitli konularda ve farklı başlıklarda daha önce inceledik. Ancak bu kez iş mahkemeleri açısından geçerli olan tüm zaman aşımı sürelerini bir arada sunmak istiyoruz. Genel bilgi olması açısından bunun faydalı olacağı kanaatindeyiz. Buna göre işçiler açısından baktığımızda;

  • Maaş, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi ücretlerde 5 yıl
  • Sendikal tazminat, işe başlatmama tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşit işlem borcuna aykırılık nedeniyle tazminat, maddi ve manevi tazminat, çalışma belgesinin zamanında verilmemesinden kaynaklanan tazminat, askerlik sonrası işe almama nedeniyle öngörülen tazminat gibi tazminatlar 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
  • İşe iade davası 1 aylık zamanaşımına tabidir.

Zamanaşımı sürelerinin başlangıcı

  • İşe iade davalarında, işçinin fesih bildirimini almasından itibaren başlar.
  • Tazminatlarda sözleşmenin feshedildiği tarih ya da ilgili fiilin gerçekleştiği tarihtir.
  • Ücretlerde ise durum farklıdır. Eğer ücret alacağı sözleşmenin sona ermesine bağlıysa (yıllık izin ücreti gibi) zamanaşımı fesih tarihinde başlar. Ama maaş, fazla çalışma, genel tatil, hafta tatili gibi çalışmaya dayalı ücretler için, hak edildikleri ayı takip eden ilk maaş ödeme gününden itibaren başlar.

SONUÇ

is mahkemesi zamanasimi iscidunyasi

İş mahkemesine dava açmak isteyen işçi tazminatlar için 10 yıl, ücretler için 5 yıl zamanaşımı süresi olduğunu ve işe iade davasını açmak için de 1 ayı olduğunu unutmamalıdır.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir