İş Kanununun 25. maddesi nedir ve ne anlama gelir?

İş Kanununun 25. maddesi nedir?

İşçiler bu maddeyle genelde fesih bildiriminde tanışırlar. İşten çıkarılan işçiye yapılan bildirimde bazen İş Kanununun 25inci maddesinden bahsedilir ve işçinin bu madde gereğince işten çıkarıldığı belirtilir. Peki 4857 sayılı İş Kanununun 25inci maddesi nedir ve işçi için ne anlama gelir?

İşverenin haklı nedenle feshi

İş kanunu işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemiştir. İşçilerin işe alınmalarından çalışma koşullarına kadar birçok hususu düzenleyen İş Kanunu elbette iş akdinin sona ermesi hallerine de yer vermiştir. Bu hallerden birisi de işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkıdır.

İşçiyi koruyan İş Kanunu, mutlak bir koruma getirmemiş; bunun yerine iki tarafın da hakkını gözetmeyi tercih etmiştir. İşçi, işveren karşısında zayıf taraf da olsa, bazı durumlarda onun da hakkının korunması gerekebilir. Tam da bu nedenle, işverene haklı nedenle iş akdini feshetme imkanı tanınmıştır.

İş Kanununun 25. maddesi

Bu maddeyi, hatırlamak için buraya yazalım.

“Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması , işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.”

25. maddeden çıkarılan işçinin hakları

4857 25 2

Yukarıda gördüğünüz 25inci madde 4 alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, zorlayıcı sebepler ve göz altı/tutukluluk halleridir. İşçi bu dört sebepten I, III ya da IV. fıkralar gereği işten çıkarılmışsa, bu işçiye kıdem tazminatının da ödenmesi gerekir.

İşçiler açısından asıl sorun, işten çıkarmanın 25/II fıkrası gereğince ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir fiil nedeniyle yapılmış olmasıdır. Böyle bir durumda işçi kıdem tazminatı hakkını yitirmektedir. Ayrıca bu işçiye işsizlik maaşı da bağlanmamaktadır.

25. maddeden çıkarılan işçinin itiraz hakkı

İşverenin kendisine yönelttiği suçlamayı işçi kabul etmiyor olabilir. Örneğin devamsızlık yaptığı için işten çıkarılan bir işçi, aslında o günlerde raporlu ya da izinli olduğunu iddia edebilir. Buna benzer hallerde, işçi dava açarak hakkını aramak zorundadır.

İşçi şartları varsa işe iade davası açabileceği gibi, bunun yerine kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etme yoluna da gidebilir. Ancak davayı kazanana kadar kendisine işsizlik maaşı ne yazık ki bağlanmayacaktır.

SONUÇ

İşten çıkarılmışsanız ve çıkış nedeni olarak size 25inci madde gösteriliyorsa, bu sizin için en kötü senaryo demektir. Hele bir de çıkış gerekçeniz 25inci maddenin II. fıkrasındaki ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık halleri olarak belirtilmişse, daha kötü bir durum söz konusudur.

Çünkü böyle bir durumda size kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyeceği gibi, işsizlik maaşı bağlanmayacaktır. Ama hemen umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok. Önemli olan işverenin sizi hangi maddeye göre işten çıkardığı değil, bu konuda haklı olup olmadığıdır.

Böyle bir fesih karşısında, işverenin gerekçesinin doğru olmadığını düşünüyorsanız dava açabilir ve davayı kazanmanız halinde hem kıdem tazminatınızı ve ihbar tazminatınızı alabilirsiniz hem de işsizlik maaşınızın geriye dönük ödenmesini sağlayabilirsiniz.

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

56 Yorum

 1. Kucuk taseron firmalarda isveren kendi adamlarindan olusan bir disiplin heyeti kuruyor ve sizi isten cikarmak istedigi zaman size tazminat vermemek icin hic ummadiginiz bir durumu sorun yaparak bu disiplin heyetini topluyor ve bizi bu 25.maddenin2.fikrasinin h bendini koz olarak kullanip isten atiyor.Ben

 2. Kurum 25 ci maddeye gore cikariyo is veren çıkarmiyo rapor aldim raporun sonunda 29cu maddeye gore cikarck ne yapmam gerekiyo magduru

 3. Apartma görevlisiyim yönetici ile bir iş hakkında konuştuk yok sen anlamazsın dedi suratıma kapattı ben de mesaj yazdım ben anlamam gel sen bak dedim bu yüzden bana 25 ci maddeye göre ihtar yazdı ne yapabilirim

  1. Sinan bey şu anda yapabileceğiniz bir şey yok. Güzelce savunma yazıp daha dikkatli olmanız gerekir.

 4. bir markette çalışmaktayım.kasadan geçerek tanıdık şahısa verdiğim (müdürümün talimatı üzerine) ürünlerin parasını alamadım.işten çıkarıldım ve haklarımı öğrenmek istiyorum. işsizlik maaşımı ve tazminatımı alabilir miyim?teşekkürler.

 5. Öncelikle merhaba 25 madde ahlâk ve iyi niyet maddesinde işten çıkarıldım fakat çalışan arkadaşlarla bir mesajlaşma grubumuz vardı burada yazdıklarımızı arkadaşlardan birisi dokümanları çıkarmış ve müdürümüze vermiş benim iznim ve bilgim olmadan burada Bizim haklarımız yok mu kişisel verileri korunması söz konusu değildir bu sebeple işten çıkarta bilirler mi

 6. Kolay gelsin benim bir sorucam olucak cevaplarsanız sevinirim ben 18.12.2015 yılında ağır sanayi diye geçen ve 350_400 kişinin çalıştığı bir fabrikada işe başladım maaşlarımız net 2750 TL idi ve kıl dönmesinden ameliyat oldum 63 gün rapor verdi doktor kesinsitiz değil tabi parça parça bir kaç kez de iş kazası geçirdim ordan rapor aldım fabrikada rahatsızlandım hastaneye kaldırdılar rapor verdi doktor ve son 1 yıl için toplam 113 gün rapor almışım almış olduğum raporlarımın hiçbiri de keyfi değil gerçekten hasta olduğum için aldım zaten ameliyat’ım ve gecirmiş olduğum iş kazalarının toplamı 85 gün 28 günde arada belim ağrısını için rapor aldım çünkü çalıştığım bölüm fabrikanın en zor bölümü idi ve sonrasında 06.04.2018 tarihinden fabrika beni 25.maddenin II bendinde ve çıkış verdi tazminat ve ihbar’ımı hiçbirini vermedi artı 29.koddan çıkış vermiş SGK ‘ya bu durumda ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz

  1. Vedat bey, durumunuz özel tetkik gerektirir. Bu nedenle bir avukata danışmanızı öneririm.

 7. Iyi günler 25.2 maddeden işten çıkarıldım haklarımı almak için de mahkemeye verdim fakat mahkeme tarihi 02 .10.2018 ben bu süreç içinde kurumsal firmada iş bulabilirmiyim bulursam da insan kaynakları neleri araştırmakta oluyor

 8. İyi günler ben bir iş yerinde 2016 haziran 13 tarihinden işe başladım 2018 nisan 24 iş hakkım fes edildi iş veren tarafından ayrıca tazminat ihbar tazminatı işsizlik maaşım ödenmedi 25 ci haktan çıkartıldığımı söylediler yasal hakkımı nasıl kullanabilirim acaba bana yardımcı olabilirmisiniz

 9. Bugün işyerinden çağrıldım ve 25maddeden çıkarılacağı söylediler suçum bı firmaya gönderilen iç parçasına Tayyip yazdığım için 25maddeden cikaracaklarmiş müşteriye giden parçalarda isim dahil yazı bilen yazılması yasak dedi bende kalite konturolcülerin kalemle yazdığı isimleri ve içe takılan parçalara yazılı kelimeleri çektim ve insan kaynakları müdürü gösterdim çıldırdı nasıl öyle birşey olur diye budurmda elimdeki delillerle mahkemeye versem kazanirmiyim.teşekkürler

 10. bir iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışırken.Dışardan iş yerimize hırsızlık olayı oldu bizde bu olayı göremediğimizden dolayı iş kanunun 25/2-h göre tazminatsız işten çıkarıldık.Mahmeye versek dava kazanma ihtimalimiz olurmu

 11. 25. Maddeden işten çıkarıldım ama tüm özlü haklarım gizli kalmak şartıyla yazarak imzaladım işten çıkış sebebimde elektrikçiyi çalışmayan kamerayı onarıp çalıştırdım ve ertesi sabah ıslandığı icin üzerimi değiştirmek icin kamera üstüne bez attım ve is yoğunluğu yüzünden unuttum iki saat sonra farkına varılıp mudale edilmiş ve çıkışımı verdiler

  1. Ahmet bey, detayları bilmeden bir şey diyemem. Ama en kısa sürede arabulucuya başvurarak yasal süreci başlatmalısınız.

 12. Merhabalar.Mazeretsiz 1 iş günü (aslında mazeretliyim) fakat işyeri yönetimi bana bir işgünü devamsızlık yaptığım için bana tutanak tutabilir mi ?

 13. MERHABA, bir devlet kurumunda 2 nisan 2018 taşerondan kadroya geçirilen teknik personel olarak görev almaktayım . 10.07.2018 , belirsiz iş sözleşmem , 25.maddenin II. bendi esas alınarak , cimer ve bimer şikayetlerimin kurumun kimliğini ve kurum başkanlarının kimliğini zedelediği düşüncesiyle ve aynı zamanda şikayetlerde belirtilenlerin asılsız oldugu iddeasıyla işime son verildi .

  1. Cimer bimer şikayetlerimden dolayı çıkarılabilir miyim , böyle bir hakları var mıdır?

  2. İşsizlik ödeneği alabilir miyim .

  3. İşe iade davası şartlarında en az 6 ay kıdemi olması gerekir diye yazılmış , ben 2016 hazirandan beri çalışıyorum , fakat burdaki 6 ay ibaresi belirsiz süreli 6 ay mıdır , yoksa 6 ay çalışmış olmam mıdır , belirsiz süreli 6 ay olması şartı değil midir .

  4. Şikayetlerimde belirttiğim her kelime doğrudur Fakat elle tutulur delilim yok . Lakin çalışan personel arkadaslarım kendilerini şahit yazmamı mahkemeye gelebileceklerini söylediler, bu şahitlikler geçerli veya olumlu bir etkisi olurmu ?

  1. Merhaba. Açıkçası dava sonucunu şimdiden öngörmemiz mümkün olmaz. Ama neticede yasal hakkınızı arayabilirsiniz. İşyerinde kıdeminiz 6 ayı aşıyorsa ve en az 30 işçi çalışıyorsa işe iade davası açabilirsiniz. Ama bunun için 1 aylık süreniz olduğunu unutmayın.

   1. Bu kadar çabuk dönüşünüz için size minnettarım . İşyerinden 30dan fazla çalışan var 2 yılım doldu burada ama 2 nisanda sürekli işçi kadrosuna geçtik

    1. Rica ederim. Bu durumda işe iade hakkınız var gibi duruyor. Bir an önce bir avukatla görüşerek karar vermenizi öneririm.

 14. Zeynel Abidin Bey, Teşekkür Ederim .

  Birşey daha sorabilir miyim .

  1. Nisan ayına kadar bizler taşeron idik . taşeronda iken benim maaşımı performan düşüklüğü bahanesi ile , cimere şikayet ettiğim için düşürdüler 600 lira , çok peşine düştüm ama maalesef düzeltilmedi, daha sonra kadroya geçişte düzelecek denildi . Biz kadroya gecerken Tüm haklardan feragat ediyorm yazılı bir dilekçe imzalatıldı . Ben şuan hâlâ düşük olan maaşım için dava açabilir miyim .

  2. Aynı şekilde 1 yıl boyunca meslek kodumu TEKNİKER iken BÜRO İŞÇİSİ yaptılar . Bunu sgkya şikayet etmemin faydası olurmu

  1. Merhaba. Meslek kodunu şikayet etseniz bile bunun size bir faydası olmaz. Ücretin düşürülmesi için ise açabileceğiniz bir dava türü açıkçası yoktur.

   1. ZEYNEL ABİDİN BEY BENİM OKUDUĞUM BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA MAAŞIM DÜŞÜRÜLÜRSE 6 GÜN İÇİNDE BANA KAPIT İMZALATILMASI LAZIMMIŞ FAKAT KAĞIT İMZALATILMADI ? BU NASIL İŞTİR

    1. Doğrudur ama sizin de 6 iş günü içinde haklı fesih hakkınızı kullanmanız gerekirdi. Bu saatten sonra bir avukatla görüşmeniz daha doğru olacaktır.

     1. maaşımızın düştüğünden ay sonunda maaş aldıktan sonra haberimiz oldu . Nasipse pzartesi avukata randevu aldım görüşeceğim inşallah . sizden dua beklerim . İnsan haksız bir şeye maruz kalması ne de zormuş hele adalet bekleyip kesin çözülür dediğinizde önünüze olumsuz tam tersi duvarlar çıkınca insan ümidini yitiriyor

 15. ZEYNEL ABİDİN BEY İNCELİĞİNİZ İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ANKARADAYSANIZ SİZİNLE ÇALIŞMAK İSTERİM.

  BUGÜN BİR ŞEY DUYDUM , BİZ 2 NİSANA KADAR TAŞERON İDİK. 2 NİSANDA KADROYA GEÇTİK , YANİ 3 AY OLDU . DENİLİYOR Kİ İŞE İADE DAVASI İÇİN 6 AY KIDEM OLMAK ZORUNDA, BEN 2 YILDIR BU KURUMDAYIM . AMA 3 AYDIR KADROLUYUM . İŞE İADE DAVASI AÇAMAMMI?

  1. Bu tartışılabilir bir durum ama kıdem ve izin gibi haklarınız devam ettiğine göre, 6 aylık kıdeminizin olduğu kanaatindeyim.

   1. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALARKEN GEÇMİŞ TÜM HAKLARIMDAN FERAGAT EDİYORUM DİYE BİR MADDE VARDI İMZALATTILAR . BUNUN OLUMSUZ ETKİSİ OLURMU ACABA : ( ?

 16. CİMER VE BİMERE YAZDIĞIM ŞİKAYETLERİMİN ASLI YOK DENİLEREK, KURUM VE YÖNETİCİLERİN İTİBARINI ZEDELİYOR BAHANESİYLE İŞTEN ÇIKARILDIM . HALBUKİ ŞİKAYETLERİMİN HER HARFİNİN ARKASINDAYIM KURUMDAKİ ARKADAŞLARIMDA ŞAHİD OLDUKLARINI HALA SÖYLÜYORLAR . HAKSIZLIĞA UĞRADIM . SIRF CİMER BİMER ŞİKAYETLERİM SEBEB GÖSTERİLEREK 25.MADDENİN II. BENDİNCE İŞTEN ÇIKARILDIM, BU KİŞİLER MAHKEMEDE , CİMER BİMER DIŞINDA BAŞKA BİR SEBEP SUNMA HAKLARI VARMIDIR, ?

  25.MADDENİN II.BENDINİ OKUDUM BİRAZ TEHLİKELİ MADDE DOLAYISIYLA İFTİRAYA HAKSIZLIĞA İKİNCİ KEZ MARUZ KALMAK İSTEMİYORUM . ?

  1. Eyyüp bey, işçinin yasal hakkı olan şikayet hakkını kullanması hiçbir şekilde fesih gerekçesi olmaz. Bir an önce bir avukatla görüşerek yasal süreci başlatmalısınız.

 17. 25.MADDENİM 2. BENDİMDEN DOLAYI İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ , HEMEN BAŞKA DEVLET DAİRESİNDE İŞE BAŞLAMASINDA ENGEL OLURMU ?

 18. Hocam, 25.maddenin II bendinden dolayı işten çıkarıldım . Sebeb olarak yukarıda da belirtmiştim cimer ve bimere yazdığım için, 6 adet şikayetimi sebeb gösterip , ” Kurumun imajını ve Kurum başkanı ve yöneciler hakkında şeref ve haysiyet kırıcı, asılsız ihbar ve isnadlarda” bulunmuşum sözüm onlara. Bu yüzden işten çıkarıldım .

  1. Bu sebeblerin dışında bu adamlar mahkemede başka sebep gösterebilirlermi , bunu sorma sebebim bunlardan herşey beklediğim içindir , iftira atarlarda isbat edemezsem, sonuçta 25.madde II bendi geniş her konu var .
  Yoksa sadece Tebliğatta yazan 6 şikayet ve 1 whatsapp ekran resmi atmamın dışında başka sebep göstemezler mi ?

  2. Whatspptan Yöneticilerimden birinin bana mobbing uygulamasının delili olsun diye onunla olan konuşmamı Bimere yazıp paylaştım, bu işten çıkarılma sebebi olabilir mi ? Yada yaptırımı ne olabilir . çünkü tebliğatta şikayetçiyim demiş bu yüzden .

  3. Bu maddeden işten çıkarıldığım için , işsizlik ödeneğine tüm şartlarım uysa bile , ödenek alamammı , bilginiz var mı . Çok teşekkür ederim

  1. Çıkışınız bu gerekçeyle verilmişse işsizlik maaşı bağlanmaz. Ancak dava açar ve kazanırsanız ve kesin kararı İşkura götürürseniz geriye dönük işsizlik maaşı ödenir. Diğer konularda ise söyleyeceklerim yorumdan öteye gitmeyecektir.

 19. Merhaba iyi günler bende isten çıkarıldım.ostifa nedeni ile çıkışım verilmiş noterden ihtar çektim ben istfa etmedim hicbir belgeye imza atmadim.mahkeme açmak istedim ama arabulucu kuruma yönlendirdiler.ve orda içerde kalan maaşım ve prim yatırılacağı işten çıkış kodumun değiştirileceği söylendi.ama 10 günü geçti düzeltme şansları var mi? Beni işyerine çağırdılar bi kaç evrak imzalamam gerektiğini ve daha sonra verecekleri dilekçe ile işkur a başvurabileceğim söylendi.boyle birşey mümkün mü bana yol gösterir mısınız lütfen.ve şunu da ekleyim arabulucu da kısmı olarak anlaştık.

  1. Zehra hanım yardımcı olmak istesem de, hiçbir evrakı görmeden ve içeriğini bilmeden yorum yaparsam yanlış olacaktır.

 20. 25. Maddenin 2. Bendi gereği işten çıkarıldım. Bu gelecekte bana iş hayatında sorun yaratır mı? Davayı hangi koşullarda ne kadar sürede açabilirim?

 21. Hocam merhaba .
  25.maddenin 2.bendinden işten çıkarılmıştım.
  Dün arabulucuda görüşme sağlandı.
  Kurum başkanının şöyle bir izlediği yol varmış ; daha önce çıkarılıp işe iade almadıkları işçilerden dolayı hakkaniyet gereği, ben mahkemeyi kazansam dahi beni işe iade almayacaklarını belirttiler . Bu yüzden, mahkeme ile zaman kaybetmememi belirttiler . Kıdem ihbar vs hepsini verip mahkeme hakkımdan vazgeçmemi söylediler . Devlet dairedi olduğu için müdür başkan 2 gün sonra bile değişebilir ne olacağı belli olmadığından, ben kabul etmedim işe iade istedim . İkinci randevu tarihi belirlendi, kurum başkanına işe iade talebi yapılacak, çok büyük ihtimal ile kabul edilmeyecek .

  1.) KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARIMI ALMAMI TAVSİYE EDER MİSİNİZ. SADECE TAVSİYENİZİ SORUYORUM. YÖNLENDİRMEYİ SEVMEDİĞİNİZİ BİLİYORUM.
  2.) KIDEM VE TAZMİNAT ALIRSAM BENİM 25.MADDENİN 2.BENDİNDEN HAKSIZ YERE ÇIKARILDIĞIM ANLAŞILMAZ MI ?
  3.) BEN 2 NİSANDA KADROYA GEÇTİM . 2016DA TAŞERON OLARAK BAŞLADIM . MAHKEMEYE DAVA AÇMAK İSTERSEM , 6 AYLIK KIDEM ŞARTI VAR , 2016DAN BUGÜNE Mİ KIDEM HESAPLANACAK YOKSA NİSANDAN BUGÜNE Mİ ? EĞER NİSANDAN OLURSA MAHKEME HAKKIM OLMAYACAK , Bİ MAĞDURİYET DAHA YAŞAYACAĞIM. O ZAMAN KIDEM VE İHBARI KABUL EDERİM.

  SİZDEN SADECE TAVSİYE İSTİYORUM .

  HIZLI VE ÖZENLİ CEVABLAR İÇİN AYRICA ÇOK VAROLUN . ALLAH RAZI OLSUN. VALLA BAŞKA BİR SİTEYE 9 GÜN ÖNCE SORDUGUM SORUYA HALA CEVAB VERİLMEDİ .

  1. Ramazan bey size yardımcı olmak isteriz, siz de bu beklentidesiniz; ancak bir kez daha vurgulamak isterim ki; böyle önemli bir konuda vakit kaybetmeyin ve bir avukata bir an önce vekalet verin. Emin olun böylesi sizin için çok daha iyi olacaktır.

 22. Selam avukat bey ben tasören yasasiyla kadroya gectim gorev yeri talimati tarafimiza imzalatilmadiği halde bizi kurum otoparkta guvenlik olarak kulaniyor vatandaş kartini verdi para aldim diye kurum videomu cekmiş disiplin kuruluna sevk etti sizce işten çıkarırlarmı kiymetli fikirlerinizden oturu cok tesekur ederim

  1. Mesut bey keşke yardımcı olabilsek; ancak birçok bilgiye ve duruma göre değişecek böyle bir olayda yorum yapan bir kişi sizi ancak yanıltabilir.

 23. Selam ben bir bayana gel çarşıda çay içelim dedim ve benim savunmanın yaz cikarmi az deyip bende yazdım imzslidim beni işten çıkardılar bu soz 25. Maddeye girermi

  1. Şenol bey olayın ayrıntılarını ve birçok başka şeyi bilmeden yorum yapamayız. Durumu bir avukatla detaylıca görüşerek karar vermeniz daha doğru olacaktır.

 24. Merhaba hocam,

  Devlet dairesinde 2 nisanda kadroya geçtik geçerken sulh sözleşmesi yaptık.

  Ben şimdi eski taşeron firmaya 10 aydır maaşımı düşürdüler diye maaş farkı için dava açacağım .

  Imzalanan sulh sözleşmesinde haklarımdan feragat ediyorum diyor . Taşeron firmadaki haklarımdan feragat ediyorum demiyor sonuçta yani kurumdaki haklarımdan feragat ediyorum gibi oluyor .

  Bu davayı açmayı düşünüyorum sizce açmalımıyım?

  1. Merhaba. Bence açabilirsiniz. Ama davayı alt işverene açın ve idareyi hasım göstermeyin. Bir avukata da danışmanız çok iyi olur.

 25. Merhaba bende 25/2 fıkrasından öıkarıldım ve 3 gündür üzerime çok geldikşeri için kağıdada imza attım bununla ilgili ne yapmalıyım o kağıdın kopyasını almayı unuttum

  1. Soner bey nasıl bir evraka imza attığınızı bilemiyorum. Ama haklı olduğunuzu düşünüyorsanız bir an önce arabulucu başvurusu yapmalısınız.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

YouTube kanalımıza üye olan ziyaretçilerimizin yorumları öncelikle cevaplanmaktadır. Yorum yaptığınız kullanıcı adıyla YouTube kullanıcı adınızın aynı olması yeterlidir.