İş kazası bildirim süresi kaç gündür ve idari para cezası kaç liradır?

İş kazası bildirim süreleri kaç gündür?

İş kazaları ülkemizde ne yazık ki yaygın şekilde meydana gelmektedir. Bunlardan bazıları ufak sıyrıklarla sonuçlansa da bazıları ölüm gibi ağır sonuçları doğurabilmektedir. Bir işçisi iş kazası geçiren bir işveren hangi kurumlara ve ne kadar süre içinde bilgi vermek zorundadır?

İş kazası nedir?

Bununla ilgili daha önce bir makale yazmıştım. Kısaca hatırlatmam gerekirse; meydana gelmesiyle birlikte işçiyi bedenen ya da ruhen engelli hale getiren vakalar iş kazası olarak adlandırılmaktadır. İşçinin kaza geçirdiği sırada, işyerinde olması ya da işyerinde değilse bile işveren tarafından verilen bir işi yerine getiriyor olması veya işveren tarafından sağlanan servis aracıyla işe gelip gidiyor olması da gerekir.

İş kazası kaç gün içinde bildirilmelidir?

Gerçekleşen kazanın niteliğine ve yerine göre bu sorunun cevabı değişecektir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

  • İşçi olarak çalışan, yani eski deyimle SSK’lı iş kazası geçirdiğinde derhal kolluk kuvvetlerine haber vermek ve kazadan sonraki 3 iş günü içinde de SGK’ya bildirimde bulunmak gerekir.
  • Eğer kaza işyeri dışında olmuş ve işveren de sonradan haberdar olmuşsa, kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK’ya bildirimde bulunulması gerekir.
  • Kara, hava veya deniz araçlarında çalışan işçiler, yurtdışında iken araç içerisinde kaza geçirmeleri halinde; araçların ülkeye döndüğü tarihi takip eden ilk iş gününden itibaren 3 iş günü içinde (Araçlar ülkeye giremezse, kaza geçirenin gümrükten girdiği tarihi takip eden gün süre başlar)
  • Bağkurlunun ya da muhtarların iş kazası geçirmeleri halinde; bunların, bildirimde yapabilecek duruma geldikleri günden sonra kendilerinin 3 iş günü içinde bildirimde bulunmaları gerekir. Ancak bu süre hiçbir şekilde, kazadan itibaren 1 ayı aşamaz. Bunların bildirim yapacak hale gelmeleri demek, kaza sonrası aldıkları raporun sona ermesi demektir.

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

Öncelikle, zamanında bildirimde bulunmayan yükümlülülerin, mücbir sebep bildirebileceğini söylemem gerekir. Mücbir sebeplerini belgelendirenler, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten sonraki 3 iş günü içinde bildirimde bulunmak durumundadır.

iş kazası zamanında bildirmeme cezası

İşçilerin bildirimi işverenlerince yapılmalı, bağkurlular ile muhtarlar ise bildirimi bizzat kendileri yapmalıdır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile yapılacak olan bildirim, internet üzerinden SGK’ya yapılabileceği gibi posta yoluyla ya da elden SGK birimlerine de verilebilmektedir.

Posta ile gönderilen bildirimler mümkünse iadeli taahhütlü gönderilmelidir. Çünkü adi posta gönderimlerinde SGK’ya geliş tarihi bildirim tarihi kabul edilirken, iadeli taahhütlü ya da acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınmaktadır.

İş kazası zamanında bildirilmezse para cezası uygulanır

İşçisi iş kazası geçiren işveren bunu zamanında SGK’ya bildirmezse, geç bildirdiği tarihe kadar işçiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, işverenden geri tahsil edilecektir.

İş kazası geçiren bağkurlu ya da muhtar ise, bunların bizzat kendileri bildirim yapmakla yükümlü olduğundan, bildirimde bulunana kadar bunlara rapor parası ödenmeyecektir.

Ayrıca iş kazasının işveren tarafından süresi içinde SGK’ya bildirilmemesi halinde, işverene 2017 yılı için 2.702,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

SONUÇ

Genel kural; iş kazasının işveren tarafından, kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmesi gerektiğidir. Mücbir sebebi olmaksızın süresinde bildirimde bulunmayan işverenden hem işçiye ödenen rapor parası tahsil edilecek hem de işverene idari para cezası uygulanacaktır.

, , ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir