İş kazası sonucunda rapor parası alınabilir mi?

İş kazası geçiren işçi rapor parası alır mı?

Halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, doktor raporuyla istirahat eden sigortalılara ödenmektedir. İş kazası geçiren bir işçiye rapor parası ödenir mi? Ödenirse hangi sürelerle ve koşullarda ödenmektedir?

İş kazası nedir?

İş kazasının tanımını daha önce yapmıştım. Kısaca bahsetmem gerekirse iş kazası, belirli şartlar altında gerçekleşen ve işçiyi ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay olarak tanımlanmaktadır.

Rapor parası nedir?

Sigortalının rapor alarak istirahat ettiği günler için, SGK tarafından ona ödenen paradır. Ancak alınması için bazı şartların sağlanması gerekir. Temelde dört ana neden dolayısıyla rapor parası ödenmektedir. Bunlar; iş kazası, meslek hastalığı, analık hali ve hastalık halidir.

İş kazası nedeniyle işten ayrılma

Bu yazı da ilginizi çekebilir

İş kazası durumunda rapor parası

Yukarıda da belirttiğim gibi, geçici iş göremezlik ödeneği almanın ilk şartı, doktor raporuyla istirahat halinde olmaktır. Normal şartlar altında, bir işçiye rapor parası ödenebilmesi için bunun dışında, son bir yıl içinde en az 90 gün priminin olması şartı da aranmaktadır.

Ancak eğer işçi iş kazası geçirmiş ve bu nedenle rapor almışsa, bu 90 günlük süre artık aranmamaktadır. Bunun anlamı, son bir yıldır işsiz olan ve işe giren bir işçinin ilk gün bile iş kazası geçirse, rapor parasının ödenecek olmasıdır.

İş kazası halinde rapor parası eksiksiz ödenir

iş kazası geçici iş göremezlik

Bir başka ayrıntı da buradadır. Normalde hastalanan ve rapor alan bir işçiye, geçici iş göremezlik parası raporunun 3. gününden itibaren ödenmeye başlanır. Ama iş kazası geçirdiği için rapor alan bir işçiye geçici iş göremezlik parası, raporunun ilk gününden itibaren ödenecektir.

Kaç gün boyunca rapor parası alınabilir?

Bunun da bir sınırı yoktur. Heyet raporu söz konusu olduktan sonra, işçi iyileşene kadar rapor parası alacaktır. Ama tek hekimden rapor alınmışsa, bir yılda tek hekimden alınan raporların en çok 40 günlük kısmı ödenmektedir.

Rapor parası kaç lira?

Rapor parasının miktarı her işçi için farklılık gösterecektir. İşçinin son 3 aylık primlerinin günlük ortalaması alınarak bir rakam bulunmaktadır. İşte iş kazası geçiren işçi, hastanede yatarak tedavi gördüğü günler için bu günlük rakamın yarısını, ayakta istirahat ettiği günlerde de üçte ikisini alacaktır.

SONUÇ

İş kazası geçiren bir işçi için rapor parasına ilişkin esasları şöyle sıralayabiliriz:

  • Bu işçi için, son bir yılda en az 90 gün sigorta priminin bulunması şartı aranmaz. İşçinin bir gün bile sigortası olsa, rapor parası almaya hakkı vardır.
  • Rapor parası, sağlık raporunun ilk gününden itibaren ödenir.
  • Tek hekimden alınan raporların 40 güne kadar olan kısmı ödenir. Heyet raporu alınırsa, raporlar bitene kadar sınırsız süreyle ödenir.
  • Hastanede yatılan dönem için günlük kazancın yarısı, hastaneden çıkıldıktan sonra ise üçte ikisi oranında ödenir.

 

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.