İş Sözleşmesi İmzalamadan Çalışılır Mı?

İş sözleşmesi imzalamadan çalışma

Bazı işyerlerinde, işe alınan işçilere iş sözleşmesi imzalatılmadığı görülmektedir. Bazen unutkanlıktan ama çoğu zaman önemsenmemesinden kaynaklanan bu durumun ne gibi sonuçları olacaktır?

İş sözleşmesi, İş Kanununa göre; bir tarafın (işçinin) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın ise (işverenin) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesinin iki tarafı bulunmaktadır: İşçi ve işveren. Burada işçi iş görmeyi taahhüt ederken, işveren de ona bunun karşılığında ücret ödemeyi kabul etmektedir. O halde bir iş sözleşmesiyle, işçinin ve işverenin genel olarak hak ve sorumlulukları belirlenecek, çalışma koşulları netleştirilecek ve ücret tespit edilecektir. Bu nedenle iş sözleşmesinin imzalanmış olması önemlidir.

İş sözleşmesi, kanunda aksi belirtilmemişse, özel şekle tabi değildir. Bu da demektir ki; içeriği, kanuna aykırı olmaması kaydıyla, taraflarca serbest olarak ve dilendiği gibi belirlenebilir.

Burada en önemli kısıtlama, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmak zorunda olmasıdır. Bu hükme göre de, bu kapsamdaki işçilerin iş sözleşmesi imzalayarak çalışması gerektiği açıktır.

Yazılı sözleşme yapılmayan durumlarda ise, işveren işçisine en geç 2 ay içinde özel ve genel çalışma koşullarını, haftalık ya da günlük çalışma sürelerini, temel ücretini ve mevcutsa ücret eklerini, ücretini ödeme dönemini, süresi belirli olması halinde sözleşmenin süresini, fesih durumunda tarafların uymak mecburiyetinde oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle mükelleftir. Süresi 1 ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde ise böyle bir zorunluluk yoktur. İş sözleşmesi 2 aylık süre bitmeden sona ererse, bu bilgilerin işçiye en geç işten ayrılış tarihinde ve yazılı olarak verilmesi mecburidir.

SONUÇ

1- İşçi işe alındığında işverenle işçi arasında iş sözleşmesi düzenlenmesi gerekmektedir.,

2- İş sözleşmesi düzenlenmemişse, işçiye en geç 2 ay içinde özel ve genel çalışma koşullarını, haftalık ya da günlük çalışma süresini, temel ücretini ve varsa ücret eklerini, ücretini ödeme dönemini, süresinin belirli olması halinde sözleşmenin süresini, fesih durumunda tarafların uymakla mükellef oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge verilmesi gerekir.

hangi iş sözleşmeleri yazılı olmak zorundadır

3- İş sözleşmesi düzenlenmez, diğer belge de iki ay içinde verilmezse, bu durumun tespiti halinde işveren hakkında idari para cezası uygulanır.

4- İşçinin iş sözleşmesi düzenlenerek çalışması esas olup buna rağmen bu sözleşme ya da bahsedilen belge yoksa işveren-işçi ilişkisi genel hükümlere tabidir.

5- Sonuç olarak; işçinin iş sözleşmesi imzalaması esas olsa da, işçi iş sözleşmesi imzalamadan da çalışabilir. Bu durumda, bir uyuşmazlık olması halinde İş Kanunu ve ilgili mevzuattaki genel hükümler esas alınır.

Not: Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneğini buradan indirebilirsiniz.

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

8 Yorum

  1. iki yıldır çalıştığım işyerinde başladığım günden beri gündüz vardiyasında çalışmaktayım. 5 ay önce iş yeri tüm özlük haklarımızla devredildi.şu an isteğim dışında çalışma saatlerim değiştirilmek isteniyor. ve bunu kabul etmiyorum. haklarımı talep edebilirmiyim.ayrıca istenilen saatler içerisinde çalışmak istemediğm takdirde tutanak tutulacağını söylediler ne yapmalıyım saygılar

    1. Ulaş bey, işyeri devri haklı fesih sebebi değildir. Ancak çalışma saatlerinizin nasıl değiştirildiği önemlidir. Yasal sınırlar içinde yapılan bir değişiklik ise, bu durum işverenin takdirindedir.

  2. evet belirli süreli iş ilişkisi. 01.03.2017 giriş, 15.10.2017 çıkış. çalışma dönemsel olarak gerçekleşmekte ve çalışan daha önce de bu şekilde çalışmış durumda.

  3. merhaba, 8 aylık süreli bir işte çalışana iş sözleşmesi imzalatılmaması sonucunda, çalışanın işinin sona ermesi nedeniyle talep edeceği haklar nelerdir. bildirim süresi uygulanması gibi unsurlar söz konusu olabilirmi.

    1. Yunus bey, belirli süreli iş sözleşmesinden mi bahsediyorsunuz? Yani iş sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli miydi?

  4. Merhaba, ben.bir yazilim firmasina yazilim proje lideri olarak, bilgisayar muhendisi diplomasiyla girdim ve calismaktayim. Ancak sigorta dokumumde yazilim destek uzmani olarak gorevim yazilmis. Herhangi bir sozlesme imzalanmadi, ayrica baska bir belgede imzalanmadi. Bu durumdan rahatsizim ama rahatsiz olmami gerektirecek bir sey var mi bilmiyorum.

    1. Merhaba. İsmail bey, bu durumun size bir zararının olacağını zannetmiyorum. Hele ki, gördüğüm kadarıyla, en azından yaptığınız işle alakalı bir meslek girişi yapılmış gibi görünüyor. Yine de meslek kodlarını araştırabilirsiniz. Size daha uygun olanı varsa, işyeriyle iletişime geçerek düzeltme talep edebilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.