İş sözleşmesi örneği

İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin ayrıntılarını ve tabi olduğu kuralları gösterdiği için önemlidir. Sizin için detaylı, farklı ve gereksiz bilgilerden arındırılmış belirsiz süreli bir iş sözleşmesi örneği hazırladık.

İş sözleşmesi nedir?

İş sözleşmesi; bir tarafın işçi ve diğer tarafın işveren olduğu, işçinin görevinden ücretine kadar birçok konunun düzenlendiği, hem işçinin hem de işverenin yetkilerinin ve sorumluluklarının gösterildiği bir belgedir.

İş sözleşmesi türleri

İş Kanununda yer alan iş sözleşmesi türleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri
 • Kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmeleri
 • Çağrı üzerine çalışma şeklinde iş sözleşmeleri
 • Uzaktan çalışma iş sözleşmeleri
 • Deneme süreli iş sözleşmeleri
 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

Bütün bu iş sözleşmeleri arasında en sık kullanılanı ve özellikle bir başkasına gerek duyulmadıkça düzenleneni belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Bu yazıda örneği verilecek olan sözleşme de belirsiz süreli iş sözleşmesi olacaktır. İş sözleşmesi türleriyle ilgili genel bilgi almak istiyorsanız, şu yazıya göz atabilirsiniz: iscidunyasi.com/is-sozlesmesi-turleri-nelerdir

Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Bu öyle bir iş sözleşmesidir ki; işçi ile işveren bilinen anlamda genel bir iş ilişkisi içine girecekse, belirsiz süreli iş sözleşmesi düzenlenir. Bir iş sözleşmesi elbette hem kısmi süreli ve belirsiz süreli hem de tam süreli ve belirsiz süreli olabilir.

Ya da bir belirsiz süreli iş sözleşmesi deneme süreli de olabilir, deneme süresiz de olabilir. O halde; işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin önceden belirlenmiş bir süreyle kısıtlanmadığı durumlarda belirsiz süreli iş sözleşmesi düzenlenmelidir.

İşçi ücretsiz izin dilekçesi örneği

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

İş sözleşmesinde yer alması gerekenler

Bir iş sözleşmesinde nelerin yer alması gerektiğine dair amir bir kanun hükmü yoktur. Ancak işin doğası gereği, bazı asgari bilgilerin yer alması beklenir. Her iş sözleşmesinde yer alması gereken temel bilgiler şunlardır:

 • İşçinin adı soyadı ve işverenin unvanı
 • Tarafların adresleri ve iletişim bilgileri
 • Sözleşmenin düzenlenme tarihi

Yukarıdaki bilgiler elbette yeterli değildir; ancak bu temel bilgilere ek olarak şunlar da iş sözleşmesinde yer alabilir:

 • İşçinin yapacağı görev
 • İşçinin alacağı ücret
 • Ücretin ne zaman ödeneceği
 • Varsa deneme süresi
 • İşçini haftalık çalışma süresi

Bütün bu bilgiler dışında; adeta sınırsız şekilde başkaca bilgilerin de iş sözleşmesine eklenmesi mümkündür.

belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

İş sözleşmesi örnekleri

İnternette birçok yerde iş sözleşmesi örnekleri mevcut. Bunları incelediğinizde neredeyse tamamının birbirinin aynısı olduğunu görürsünüz. Daha da ilginci, bu iş sözleşmelerinin gereksiz laf kalabalıklarıyla doldurulmuş olmasıdır.

Örneğin fazla çalışma ücretinin normal çalışma ücretinden %50 zamlı olarak ödeneceği ya da genel tatil günlerinde çalışan işçiye bir yevmiye fazla ücret ödeneceği ya da işçinin yıllık izin sürelerinin kaç gün olduğu, günlük azami çalışma süreleri, yıllık fazla çalışma üst sınırı olan 270 saat gibi birçok bilgi bu sözleşmelerde yer alır.

Aslında bu bilgilerin hiçbirinin iş sözleşmesinde yer alması gerekmez. Çünkü bu bilgiler zaten ana mevzuat olan İş Kanununda vardır ve yazılmasalar da uygulanmaları mecburidir.

O halde nelerin is sözleşmesinde özellikle yer alması gerekir? Temel bilgilerin dışında sadece “alınması gereken” bazı onayların yer alması yeterlidir. Fazla çalışma onayı, genel tatil çalışması onayı veya yer değişikliği onayı gibi…

Diğer hususlarda ise, eğer İş Kanununun öngördüğü şartlardan daha iyisi işçiye verilecekse, bu durumda bunların iş sözleşmesine yazılması gerekir.

iş sözleşmesi örneği

İş sözleşmesi örneği

Sizlere en kullanışlı ve sade haliyle belirsiz süreli iş sözleşmesini burada sunuyoruz. İnceleyebilir, indirebilir ve tekrar düzenleyebilirsiniz. Unutmayın ki; bu iş sözleşmesi son derece ideal ve yeterli bir sözleşme örneğidir. Gereksiz laf kalabalığı yapan iş sözleşmelerinden uzak durmanızı tavsiye ederiz.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneğidrive.google.com/open?id=0B3IQOb5JnsdQS2Y4NVlWWmhQWlk

İhtiyacınız olan, belirli süreli iş sözleşmesi ise şu yazımızda da bu sözleşme örneğini bulabilirsiniz: iscidunyasi.com/belirli-sureli-is-sozlesmesi


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

 1. İşçi 10 tane kabul etmesi için madde , işverene 1 madde oda maaşını ödemeyi kabul edermiş, bunca olaydan sonra maaşı ödesin bir zahmet.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.