İş sözleşmesi yazılı olmak zorunda mıdır?

Yazıyı sizin için güncelledik:

İş sözleşmeleri yazılı yapılmak zorunda mı?

İş sözleşmesinin önemi herkesçe bilinmektedir. Çalışma hayatına dair genel kurallar İş Kanunu ile belirlenmiş olsa da, kanun hükümlerine aykırı olmamak şartıyla özel düzenlemeler iş sözleşmesiyle yapılmaktadır. Peki ama her iş ilişkisinde iş sözleşmesi düzenlenmesi gerekir mi? Bir başka deyişle, iş sözleşmesi yazılı olmak zorunda mıdır?

İş sözleşmesi nedir?

İş sözleşmesi, işçi ile işveren arasında düzenlenen ve özel çalışma koşullarını belirleyen bir belgedir. Temel olarak; işçinin görevi, ücreti, çalışma süresi, hafta tatili ve benzeri hususlar düzenlenir. Ayrıca taraflar, İş Kanununa aykırı olmamak kaydıyla, diledikleri hükümleri de sözleşmeye koyabilirler.

Yazılı yapılması zorunlu olan iş sözleşmeleri

Bu konuda İş Kanunu bazı kurallar koymuştur. Buna göre bir takım iş sözleşmeleri yazılı olmak zorundayken, bazılarının yazılı olması gerekmemektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki iş sözleşmelerinin yazılı yapılması kanuni bir zorunluluktur:

Yazılı yapılması zorunlu olmayan iş sözleşmeleri

hangi iş sözleşmeleri yazılı olmak zorundadır

Yine İş Kanununa göre; yazılı sözleşme yapılması zorunlu olmayan hallerde iş sözleşmesi düzenlenmeyebilir. Ancak böyle bir durumda kanun koyucu, işçiye bir belge verilmesini şart koşmuştur. İşçi işe başladıktan sonra en geç 2 ay içinde verilecek olan belgede aşağıdaki hususların yer alması gerekir:

  • Genel ve özel çalışma koşulları
  • Günlük ya da haftalık çalışma süresi
  • Temel ücret ve varsa ücret ekleri
  • Ücret ödeme dönemi
  • Süresi belirli bir iş ilişkisi ise işin süresi
  • Fesih halinde tarafların uymakla mükellef olduğu hükümler

SONUÇ

İş kanunu, yukarıda belirttiğim sözleşmelerin yazılı yapılmasını şart koşmuştur. Diğer iş ilişkilerinde ise yazılı iş sözleşmesi düzenlenmesi zorunlu değildir. Ancak bu durumda bile işçiye, çalışma şartlarını gösteren bir belgenin düzenlenerek iki ay içinde verilmesi zorunludur.

İş sözleşmesi düzenlenmemişse, işçiye 2 ay içinde belge verilmesinin de bir istisnası vardır. Buna göre; süresi 1 ayı geçmeyen belirli süreli iş ilişkisi söz konusuysa bu belgenin bile verilmesine gerek yoktur. Dolayısıyla durumu şöylece özetleyebiliriz:

  • Süresi 1 yıl ve daha uzun olan iş sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma sözleşmesi, takım sözleşmesi yazılı olarak düzenlenmek zorundadır.
  • Diğer iş ilişkilerinde işçiye çalışma koşullarını gösterir bir belge verilmesi yeterlidir.
  • İş ilişkisi bir ayı geçmeyen bir süre için kurulacaksa, ne iş sözleşmesine ne de belgeye gerek yoktur.

 

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.