İşçi, bayramda çalışmak zorunda mı?

İşçinin bayramda çalışması

Bizlerin genel olarak bayram tatili diye adlandırdığı günler İş Kanununda ulusal bayram ve genel tatil günleri diye tanımlanır. Bu günlerin neler olduğunu daha önceki bir yazımızda anlatmıştık. İş Kanunu bu günlerde dinlenmeyi esas kabul etmiştir. Peki bu günlerde çalışılamaz mı?

Dinlenmenin esas olması gereken bu zamanlarda çalışmak da elbette mümkündür. İş Kanununun 47 inci maddesinde de yer aldığı gibi; işçilere, çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmadan o güne ait ücretleri tam olarak, tatil yapmadan çalışırlarsa ayrıca çalıştıkları her gün için bir günlük ücret daha ödenir.

Buna göre; örneğin 4,5 gün süren kurban bayramı süresince işçi çalıştırılmazsa, çalışmadığı halde bu günlere ilişkin yevmiyesini tam olarak alacaktır. Çalışırsa da çalışmış olduğu her gün için bir yevmiye fazladan alacaktır.

Bütün bunlara rağmen mesela ramazan bayramında çalışmak istemeyen işçinin durumu nedir? Bu sorunun cevabını vermek için aşağıdaki hususlara bakmak gerekir.

  • İşyerinde toplu iş sözleşmesi varsa ve bu metinde de işverenin talep etmesi halinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacağına dair bir hüküm varsa işçi çalışmak ZORUNDADIR.
  • İşçinin imzaladığı iş sözleşmesinde işverenin talep etmesi halinde işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacağına dair bir hüküm varsa , işçi çalışmak ZORUNDADIR.
  • Yukarıdaki iki durum da mevcut değilse ama işveren işçinin bu konudaki yazılı onayını ayrıca almışsa, işçi çalışmak ZORUNDADIR.
  • Toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde hüküm yoksa ve işveren işçinin onayını da ayrıca almamışsa işçi çalışmak ZORUNDA DEĞİLDİR.

  • Uygulamaya bakıldığında, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasına dair onaylarının yukarıda belirtilen üç durumdan biriyle muhakkak alındığı unutulmamalıdır. Bayramda çalışmak istemeyen işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarından olmaması için yukarıdaki hususları iyi araştırması gerekir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir