İşçi istifa dilekçesi

Yazıyı sizin için güncelledik:

İstifa etmek bir işçinin tercih edeceği son şeylerden birisidir. Buna rağmen, nedeni ne olursa olsun, işçi istifa etmek isteyebilir. Sizin için bir istifa dilekçesi örneği hazırladık ve istifa dilekçesinin nasıl olması gerektiğini açıkladık.

İstifa nedir?

İstifa işçinin işi bırakması olarak tanımlansa da İş Kanunu açısından özel bir anlama gelir. Çünkü işçi birçok sebeple işi bırakabilir; fakat bazen bunu isteyerek yaparken bazen yapmak zorunda kalır.

İş Kanunu bakımından istifa bir Yargıtay kararında şöyle tanımlanmıştır: İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmelidir (22 Hukuk, 2013/13559 E. ve 2014/15834 K.).

O halde istifa denince anlamamız gereken, işçinin ortada 24’ünci madde kapsamında bir haklı nedeni yokken; yani öylesine işi bırakmasıdır.

İstifanın sonuçları

4857 sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesini feshetmenin yollarından biri de istifa olsa da bu yol işçiler tarafından genelde tercih edilmez. Çünkü kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi önemli ödemeler işçi istifa ettiğinde işçiye yapılmaz.

İşçi ücretsiz izin dilekçesi örneği

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

İstifanın ilk ve en önemli sonucu, kıdem tazminatı hakkının yitirilmesidir. İşçinin istifa etmesine rağmen kıdem tazminatı alması ancak askerlik, evlilik ve emeklilik hallerinde olur; fakat bu haller yazımızın konusu olan istifa kavramından farklıdır: iscidunyasi.com/istifa-eden-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi

Ayrıca istifa eden işçi hem ihbar tazminatı alamaz hem de iş güvencesini yitirir, bir başka deyişle işe iade davası açamaz.

Haklı nedenle istifa dilekçesi

Yazının konusu dışında olsa da haklı nedenle istifa dilekçesi diye bir kavram uygulamada olduğundan, bu konuda da kısaca bilgi vermek gerekebilir. Aslında bir tür istifa olmayan ve haklı nedenle derhal fesih olarak adlandırılan bu durum, işçinin istifa etmesinden çok farklıdır. Derhal fesih bildirimini görmek ve indirmek için şu yazımıza göz atabilirsiniz: iscidunyasi.com/fesih-bildirimi-ornegi/

istifa dilekçesi örneği

İstifa nasıl yazılır?

Aslında istifa bir tür irade beyanı olduğundan, yazılı yapılması yeterlidir. Hatta bazı durumlarda sözlü istifa bile mümkün olabilir: iscidunyasi.com/sozlu-istifa-olur-mu

İstifa elle ya da bilgisayarda yazılabilir; fakat nasıl yazılırsa yazılsın işçinin imzasını içermelidir. Ayrıca istifa dilekçesinin olmazsa olmazı, istifa beyanıdır. Yani istifa dilekçesi okunduğunda, işçinin istifa ettiği şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılmalıdır.

Şarta bağlı istifa olmaz

Bir istifa mektubunda yapılacak hatalardan birisi de şarta bağlı istifa etmektir. Yargıtay’a göre işçinin örneğin kıdem tazminatı ödenmesi şartıyla istifa ettiğini beyan etmesi istifa olarak değil; olsa olsa ikale sözleşmesi olarak kabul edilebilir. İkale sözleşmesi ve sonuçları hakkında şu yazımızdan bilgi alabilirsiniz: iscidunyasi.com/ikale-sozlesmesi-nedir-sonuclari-nelerdir/

özel sektör istifa dilekçesi

Baskı altında verilen istifa dilekçesi

İşverenin baskısı altında verilen istifa dilekçelerine de değer verilmez. İşçi bu şekilde, iradesi dışında bir istifa dilekçesi imzalamışsa, aksini ispat ederek hakkını her zaman arayabilir: iscidunyasi.com/zorla-istifa-dilekcesi-imzalatilan-iscinin-haklari

Özellikle işçinin haklı fesih nedenlerinin var olduğu açıkça görüldüğü halde istifa dilekçesi imzalaması, istifa beyanının zorla alındığına önemli bir delil olacaktır.

İstifa dilekçesi örneği

Öncelikle şunu hatırlatmak isterim ki; istifa etmek için özel bir şablona ihtiyacınız yoktur. İstifa ettiğinizi ifade ettiğiniz herhangi bir yazı işinizi görür. Yine de hazır bir şablon kullanmak isterseniz, aşağıdaki istifa dilekçesi örneğini kullanabilirsiniz.

drive.google.com/open?id=0B3IQOb5JnsdQSVRHRm5aeHpPZkk

Unutmayın ki bu yazının konusu olan ve hemen yukarıda örneği verilen istifa dilekçesi, işçinin işi kendi rızasıyla derhal bıraktığı bir dilekçedir. Fakat siz ihbar süresini kullanarak istifa etmek istiyorsanız; yani bildirimli fesih yapacaksanız, bu durumda şu yazıdaki dilekçeyi kullanmalısınız: iscidunyasi.com/fesih-bildirimi-ornegi/


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.