İşçi istifa ederse, işsizlik maaşı alabilir mi?

İstifa eden işçi işsizlik maaşı alabilir mi?

Ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılan işçi, istifa etmiş sayılır. İstifanın ise önemli sonuçları vardır. İşçi bazı haklarını yitirdiği gibi işveren tazminat ödemek zorunda bile kalabilir. O halde, istifa ederek işten ayrılan bir işçi işsizlik maaşı alabilir mi?

İstifanın sonuçları

Öncelikle kısaca, istifanın sonuçlarından bahsetmem gerekir. Burada istifadan kastedilen, İş Kanununda belirtilen ve 24üncü maddede yer alan haklı nedenlerden birine sahip olmadan işten ayrılmış olunmasıdır. Bunun ilk sonucu, kıdem tazminatı hakkının yitirilmesidir. Bu işçi ihbar tazminatı hakkını da kaybedeceği gibi; ihbar sürelerine uymazsa ihbar tazminatı ödemek zorunda da kalabilir. Yine aynı işçi işe iade davası da açamaz.

İşsizlik maaşı alma şartları

İşsiz kalan işçiyi belli bir süre desteklemeyi amaçlayan işsizlik ödeneği sistemi, ne yazık ki, her durumda devreye girmemektedir. Suistimâlin önlenmesi amacıyla, işsizlik maaşı alınması bazı şartlara bağlanmıştır. Bu konuda daha önce yazdığım bir yazından geniş bilgi edinebilirsiniz. Ama kısaca;

  • İşten işveren tarafından ve bir kusuru yokken çıkarılan
  • Haklı bir nedene dayanarak işten ayrılan
  • İşten ayrıldığı günden geriye doğru son 120 günün tamamında sigortalı olan
  • İşten ayrıldığı günden geriye doğru son 3 yılda en az 600 günlük sigortası olan

İşçi işsizlik maaşı alabilmektedir. Görüleceği üzere işsizlik maaşının ağır şartları vardır. Bu şartları taşıyan işçiye işsizlik maaşı bağlanmaktadır.

İstifa eden işçinin işsizlik maaşı

işçi istifa işsizlik maaşı

Bu konudaki mevzuat hükmü çok açıktır. Ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmamaktadır. İşçi âdeta işten isteyerek ayrıldığı için cezalandırılmakta ve bu destekten mahrum bırakılmaktadır. İşkur işsizlik maaşı başvurusunu değerlendirirken, işverenin SGK’ya bildirildiği çıkış kodunu esas almakta ve eğer buradaki kod, işçinin istifa ettiğine ilişkinse ona maaş bağlamamaktadır.

SONUÇ

İstifa eden işçi işsizlik maaşı alamaz. Ancak buradaki istifanın, haklı bir nedene dayanarak işten ayrılmaktan farklı olduğunu söylemem gerekir. İşçinin İş Kanununun 24üncü maddesinde sayılan sebeplerle ve haklı bir nedenle istifa etmesi halinde işsizlik maaşı alma hakkı vardır.

Haklı bir neden dayanmayan, âdeta “durup dururken” işten ayrılan bir işçinin bu ayrılışı istifa olarak kabul edilecek ve işçi yukarıda da belirttiğim gibi başka birçok haktan da mahrum olacaktır.

, ,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir