İşçi süt izni dilekçesi örneği

Yazıyı sizin için güncelledik:

Süt izni ya da emzirme izni, İş Kanununun kadın işçilere tanıdığı haklardan birisidir. Yazımızda sizin için hazırladığımız ve kadın işçinin süt iznini hangi saatlerde kullanacağına dair işvereni bilgilendirdiği süt izni dilekçesi örneğini bulabilirsiniz.

Süt izni nedir?

İş Kanununun 74 üncü maddesine göre, doğum yapan kadın işçinin, bebeği bir yaşına gelene kadar günde bir buçuk saat süt izni alma hakkı vardır. O halde süt izni; doğum yapan kadın işçinin bir sene boyunca günde 1,5 saat sahip olduğu ve bebeğini emzirmek için kullandığı bir izindir.

Süt izni kaç saat?

Süt izni için İş Kanununda belirlenen süre günde 1,5 saat olup bu süre asgari miktarı ifade eder. İşçi ve işveren anlaşırsa ya da işveren isterse daha uzun süre süt izni de verilebilir.

Süt izni ücreti

Süt izni, İş Kanununda öngörülen ücretli izin türlerinden birisidir. Yani işçinin bebeğini emzirmek için kullandığı 1,5 saatlik süt izninde ücret kesilmez ve işçi ücret almaya devam eder.

Süt izninde çalışma

Ayrıca işçiye süt izni verilmez ve işçi çalıştırılırsa, Yargıtay’a göre bu sürelere ait çalışması karşılığında işçi fazla mesai ücreti hak eder. Aşağıdaki Yargıtay kararı buna bir örnektir:

İşçi ücretsiz izin dilekçesi örneği

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

“… Süt izni ile ilgili olarak Dairemizin 13.06.2016 tarih 2015/12878 Esas 2016/17527 Karar sayılı kararıyla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69/3. fıkrasında “İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez”, hükmüne göre gece çalışmasının zamlı ücret üzerinden ödeneceği hususunda bir kanuni düzenleme bulunmamakla birlikte, Dairemizin yerleşik içtihatları ile bu durum açıklığa kavuşturulmuş ve gece yapılan fazla çalışmaların zamlı ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kabul olunmuştur. Süt izni konusunda da benzer yorum yapılmasının hakkaniyete ve Anayasa ve Kanun koyucunun amacına daha uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Zikredilen kararda, aynen;

“Yasa uyarınca kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için günde birbuçuk saat (aksi yönde ve fakat işçi lehine olmak üzere taraflar arasında süre düzenlemesi yapılabileceği gibi) süt izni verilmesi hususu işverenin insiyatifinde olan bir durum olmayıp, 4857 sayılı İş Kanunun 74/7. fıkrası uyarınca da bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağının işçi tarafından belirleneceği hüküm altına alınmış olup, işçinin süt izni kullanması gerektiği halde bu iznin kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan sürenin tespiti ile % 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin kabulünün Anayasanın 50/2. maddesine ve amaçsal yorum benimsemek suretiyle 4857 sayılı kanunun ruhuna daha uygun düşeceği ” gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Somut uyuşmazlıkta da davacının süt iznini kullanamadığı süre tespit edilip % 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekirken yazılı gerekçe ile talebin reddi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir…” (22 Hukuk, 2017/19628 E. ve 2019/2718 K.)

iş kanunu süt izni

Süt iznini kim belirler?

Bu süreyi hangi saatler arasında kullanacağını ya da kaça böleceğini işçinin kendisi belirler. Bu konuda işçiye tanınmış çok geniş bir hak söz konusudur. Öyle ki; işçi iyi niyetli olduğu müddetçe ve bebeğinin ihtiyacı ölçüsünde dilediği kadar bölerek bu süreyi kullanabilir.

İşçi örneğin sabah, öğlen ve mesai bitimi öncesi olmak üzere yarımşar saat süt izni alabileceği gibi, işe bir buçuk saat geç de gelebilir ya da işten bir buçuk saat erken de çıkabilir.

süt izni dilekçesi örneği

Yarım gün çalışmada süt izni

İş Kanununun kadın işçilere tanıdığı bir başka hak da kadının doğumdan sonra yarım çalışma hakkıdır. Şu yazıda doğum sonrası yarım çalışmayı detaylıca açıklamıştık: iscidunyasi.com/dogum-sonrasi-yari-zamanli-calisma-nasil-olur

Kanunun 74’üncü maddesindeki açık hüküm gereği, doğum sonrası yarı çalışma yapan işçinin süt izninden faydalanması mümkün değildir. Yani yarım çalışma yapan kadın işçi süt izni kullanamayacaktır.

Süt izni dilekçesi örneği

İşte bu süt izninin kullanılmasına dair süt izni dilekçesini aşağıdan indirebilirsiniz. Bu dilekçeyi alan işverenin, dilekçede talep edilen saatleri kabul etmesi gerekir. Kanunen bu hak işçiye verilmiştir ve işverenlerin, bu hususta takdir yetkileri olmadığını unutmamaları gerekir.

drive.google.com/open?id=1Zbwjf1DZirEa16JoTrozvShWnNG5azpg


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

4 Yorum

 1. süt izni dilekçesini indirince içinden istifa dilekçesi örneği çıkıyor. bu süt izninden yarım gün görev yapan okul öncesi öğretmeni de faydalabiliyor mu acaba?

  1. Sultan hanım uyarınız için teşekkür ederim. Yanlış bağlantı verilmiş, doğru dilekçe örneğini ekledim. Yarım gün çalışmadan kastınız, işçiye, doğum sayısına göre ve çalışma süresinin yarısına kadar olan ücretsiz izin ise, ne yazık ki ayrıca süt izni verilmesi gerekmez.

   1. Rica ederim. Doğru dilekçe örneğini yüklediğiniz için teşekkür ederim.
    Köy okulunda anasınıfı öğretmenim. sabah gidiyorum 13.00 de dersim bitiyor. öğleden sonra için eğitim öğrenim yok. ben anasınıfı olarak süt izninden faydalanabilir miyim.

    1. Sultan hanım, anladığım kadarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışıyorsunuz. Verdiğimiz bilgiler ve dilekçe İş Kanununa tabi çalışanlar içindir. En doğru bilgiyi yine kurumunuzdan alabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.