İşçi ücretsiz izindeyken sigortası yatar mı?

Ücretsiz izinde işçinin sigortası yatar mı?

Ücretsiz izin; işçinin çalışmadan geçirdiği ancak işten de ayrılmadığı bir süreci ifade eder. Bu sürecin en belirgin özelliği ise, işçinin ücret alamamasıdır. Ücretsiz izinde olan bir işçi ücret almasa da sigorta primleri işveren tarafından yatırılır mı?

Ücretsiz izin halleri

Çalışma hayatında uygulamada üç tür ücretsiz izne rastlamaktayız. Bunlardan ilki doğum sonrası ücretsiz izindir. Analık iznini tamamlayan kadın işçi isterse, bu sürenin ardından 6 ay daha ücretsiz izne ayrılabilmektedir.

Bir diğer ücretsiz izin türü ise yol iznidir. İş Kanununa göre; yıllık izne ayrılacak olan işçiye gerektiğinde 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilmesi mümkündür.

Son ücretsiz izin türü ise, genel amaçlı ücretsiz izindir. Yukarıda belirtilen hallerin dışında, bazen işveren istediği için ve bazen de işçi talep ettiği için ücretsiz izin kullanılabilmektedir.

Ücretsiz izinde sigorta

ücretsiz izinde işçi sigortası devam eder mi?

Ücretsiz iznin iki ana sonucu vardır. Bunlardan ilki işçinin çalışmaması ve ikincisi işçiye ücret ödenmemesidir. Böylece ücretsiz izin süresi boyunca, prim matrahına esas bir kazanç olmadığı gibi ortada fiilen yapılan bir çalışma bile yoktur. Böyle olduğu için de, ücretsiz izne ayrılan işçinin sigorta primleri işveren tarafından yatırılmamaktadır.

SONUÇ

Ücretsiz izne ayrılmanın bazı sonuçları vardır. Ücretsiz izne ayrılan bir işçi ücret alamaz, bu süreler işyerindeki kıdeminden sayılmayacağı için yıllık izin ya da kıdem tazminatı ve benzeri hesaplamalarda dikkate alınmaz. Benzer şekilde; ücretsiz izne ayrılan bir işçi için işveren sigorta primi de yatırmayacaktır.

NOT: Ücretsiz izindeyken sigortası yatırılmayan işçinin GSS bakımından durumu ve sağlık yardımından faydalanıp faydalanmayacağı hususunda yazdığım makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir