İşçi vardiyalarının ÇSGB’ye bildirimi zorunlu mu?

Vardiyaların İŞKUR’a bildirimi

Günümüz çalışma hayatında işyerlerinde 24 saat esasına göre çalışma oldukça yaygınlaştı. Birçok işyerinde faaliyetler gün boyunca ya da günün büyük kısmında devam etmekte ve işçiler de postalar halinde çalıştırılmaktadır. Peki bu vardiyaların eski adıyla Bölge Çalışma Müdürlüğü, yeni ismiyle İŞKUR’a bildirilmesi gerekir mi?

Vardiya ya da posta nedir?

İşçilerin durmaksızın ve birbiri ardına çalıştırılması gereken işçilerde, her bir çalışma periyoduna vardiya ya da posta denmektedir. Bu tip bir çalışma da postalar halinde çalışma olarak adlandırılmaktadır.

Temel olarak, 24 saat kesintisiz çalışılan bir işyerinde 3 posta halinde çalışılması gerekmektedir. Bunun dışında eğer işyerindeki çalışma 24 saatin altındaysa duruma göre 2 vardiya da tercih edilebilir.

Postalar neden İŞKUR’a bildirilmelidir?

Bunun nedeni, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Yönetmeliğin 12nci maddesidir. Bu maddeye göre; işveren, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülmekte olan işlerinde, her bir postada çalışan işçilerin isim ve soy isimlerini kapsayan listelerle bu işçiler işe başlamadan önce alınmış olan periyodik sağlık raporlarının bir suretini ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

Vardiyaların bildirilmemesini cezası var mı?

posta vardiya bildirim iskur

Postalar halinde işçi çalıştırılan bir işyerinde vardiyaların İŞKUR İl Müdürlüğüne bildirilmemesi halinde, işveren hakkında İş Kanununun 104üncü maddesi gereğince 2016 yılı için 1.560,00 TL idari para cezası uygulanabilecektir.

SONUÇ

İşyerinde vardiyalı çalışma sisteminin mevcut olması durumunda, her bir vardiyadaki işçilere ait listenin ve işçilerin periyodik sağlık raporlarının bir suretinin İŞKUR’a bildirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, işyerinde vardiya sisteminin değişmesi durumunda da yeni vardiya listelerinin bildirilmesi şarttır. Aksi takdirde idari para cezasıyla karşılaşılması mümkündür.

ÖNEMLİ NOT: Söz konusu yönetmeli maddesi 19/08/2017 tarihli resmi gazete ile değiştirilmiş olup yeni madde şu şekildedir:

“İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.”

Buna göre; artık vardiya listelerinin işyerinde hazır bulundurulması yeterli olup; ayrıca İşkur’a bildirilmesi GEREKMEMEKTEDİR.

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.