İşçiden zorla alınan istifa dilekçesinin geçerliliği

İşçiden zorla alınan istifa dilekçesi

İstifa dilekçesi, normal şartlar altında işçinin işten ayrıldığı tarihte ya da bu tarihten kısa bir süre önce işverenine verdiği bir dilekçedir. Ancak ülkemiz uygulamasında ne yazık ki 2 tür istifa dilekçesiyle karşılaşmaktayız. Bunlardan birinci yukarıda belirtilen ve olması gerektiği gibi olan istifa dilekçesidir. İkincisi ise işçi işe başlarken ya da hâlen çalışmaktayken, çeşitli nedenlerle işveren tarafından peşinen alınan istifa dilekçesidir.

İstifa dilekçesinin sonuçları

İş Kanunu bakımında istifa dilekçesinin bir takım sonuçları bulunmaktadır. Özellikle bu yazıya da konu edilen ve işçinin ortada bir neden yokken işten ayrıldığına dair beyanını da içeren istifa dilekçelerinin en temel sonucu, kıdem tazminatı hakkının yitirilmesidir. Bunun dışında işe iade davası açma şansı kaybedilmekte, ihbar tazminatı alınamadığı gibi ödemekle bile karşı karşıya kalınabilmektedir. Aynı zamanda kendisi istifa eden işçi, işsizlik maaşı da alamamaktadır.

Peşinen istifa dilekçesi imzalayan işçi ne yapmalı?

Hangi nedenle olursa olsun istifa dilekçesini imzalayan ve bu dilekçesi işverenin elinde bulunan bir işçi, işten ayrıldığında haklarını alamayacak mıdır? İşte bu durumda Yargıtay kararlarını dikkatle incelememizde yarar olacaktır. Şimdi, Yargıtay’a göre böyle bir dilekçenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine bakalım. (Yargıtay 7 Hukuk, 2014/6797)

İşçi alacaklarında faiz başlangıcı ve oranları

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

İşverenin baskı uygulayarak aldığı istifa dilekçesine değer addedilmez

işçi istifa sonuçları

Eğer işçi, istifa dilekçesini zorla ve baskı altında imzaladığını tanık ya da başka yazılı ve görsel delillerle ispat edebilirse, istifa dilekçesinin hükmü kalmayacaktır.

İstifa dilekçesinin tarihsiz olması

İstifa dilekçesinde tarih olmaması, bu dilekçenin hukuki yeterliliğine şüphe düşüren bir durumdur. O nedenle, tarihsiz istifa dilekçeleri mahkemeye konu olduklarında, işçi lehine sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

SONUÇ

İşçinin işe girerken ya da çalışmaktayken imzaladığı bir istifa dilekçesinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı başta olmak üzere birçok hakkın yitirilmesine sebep olduğu unutulmamalıdır. Ancak her şeye rağmen imzalanan böyle bir istifa dilekçesi mahkeme tarafından incelendiğinde, dilekçenin tarihsiz olması ya da baskı altında imzalandığına dair tanık beyanları veya yazılı / görsel bir takım delillerle bu istifa dilekçesinin geçersizliğine hükmedilebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Sitemizin en üstünde yer alan KİRACILARA MÜJDE başlıklı REKLAMI tıklayan ve ziyaret ettikleri sitede FORM dolduran okuyucularımızın yorumları ÖNCELİKLE cevaplanmaktadır.