İşçinin çalışma yerinin değiştirilmesi

İşçi, işyerinde çalışmaktadır ve halinden de memnundur. Bir süredir burada çalışan işçiye patronu başka bir yere geçmesini söylemiştir. Başka yer; aynı yer sınırları içerisinde başka bir şube olabilir, ya da tamamen farklı bir yerleşim yerinde olabilir. İşçi ne diyecektir?

Bu sorunun cevabını iki ihtimale göre verelim.

 • İşçinin çalıştığı şube değiştirilir ve işçi aynı yerleşim yerinde başka bir yere gönderilmek istenirse ne olur?

Örneğin Adana ili Kozan ilçesinde XYZ marketlerinin Tufanpaşa mahallesinde çalışan işçiye, aynı marketin Şevkiye Mahallesine geçmesi söylenmiştir.

 • İşçinin çalıştığı şube değiştirilir ve işçi farklı bir yerleşim yerine gönderilmek istenirse ne olur?

Örneğin Adana ili Kozan ilçesinde XYZ marketinde çalışmakta olan işçiden Osmaniye ili Kadirli ilçesindeki markete geçmesi istenmiştir.

Önce birkaç bilgi verelim. İşçinin çalışma şartları iş sözleşmesi ile düzenlenir. İmzalanmış bir iş sözleşmesi yoksa bu durumda genel kurallar geçerli olur. O zaman, önce iş sözleşmesine bakmak gerekir.

İş sözleşmesinde, işverenin işçinin çalışma yerini gerek duyduğunda ve tek taraflı olarak değiştirebileceğine dair bir hüküm varsa bu durumda işçi, işverenin gitmesini istediği yere gidip orada çalışmak zorundadır. Bu durumda işçinin aynı yerleşim yeri içinde yerinin değiştirilmesinin ya da başka bir ile-ilçeye gönderilmesinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü işçi, işverenin uygun göreceği başka bir yerde gerektiğinde çalışacağını en başta kabul etmiştir.

İşçilerin hakları neler?

Bu yazı da ilginizi çekebilir

İş sözleşmesi yoksa ya da sözleşmede bu konuda bir hüküm yoksa ne olacaktır? Dediğimiz gibi bu durumda genel kurallara bakılır. 4857 sayılı İş Kanununun 22 nci maddesine göre işçinin çalışma koşullarında yapılacak esaslı bir değişikliğin ancak durumun işçiye yazılı olarak bildirilmesi halinde yapılabileceği belirtilmektedir. İşçi değişiklik önerisini kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli sebebin bulunduğunu yazılı şekilde açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

SONUÇ

 • İşveren işçinin yerini değiştirmek istemiştir.
 • İş sözleşmesinde işçi bu değişikliğe peşinen onay vermiştir ya da işyeri uygulama yönetmeliğinde buna dair açık hüküm vardır.
 • İşçi, işverence gösterilen yeni yere gitmek zorundadır.
 • İşveren işçinin yerini değiştirmek istemiştir.
 • İş sözleşmesi yoktur ya da sözleşmede bu duruma dair hüküm yoktur ya da işyeri yönetmeliğinde bu konuda bir hüküm yoktur.
 • Yapılmak istenen değişiklik esaslı bir değişiklik ise işçi bu talebi kabul etmek zorunda değildir.
 • Yapılmak istenen değişiklik esaslı bir değişiklik DEĞİLSE işçi kabul etmekle mükelleftir.

 

 • Burada esas olan iyi niyettir. İşverenin esaslı olmadığını iddia ettiği bir değişikliğin esaslı değişiklik olduğu düşünülüyorsa, işçi hakkını mahkemede arayabilir.
 • Uygulamada, çok uzak mesafeler olmamak kaydıyla aynı yerleşim yeri içinde ve benzer unvanlarla yapılan değişiklikler esaslı değişiklik kabul edilmez.
 • Her bir olay kendi içinde değerlendirilmelidir. İşçinin nereye gönderildiği, bu yeni yerin eski yere uzaklığı, yeni işyerindeki çalışma koşulları göz önüne alınmalıdır.

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.