İşçinin eğitim izni

Eğitim almak her bireyin hakkı olduğu gibi, işçilerin de hakkıdır. Ancak çocuklar için öngörülen zorunlu eğitimle herhangi bir bireyin kişisel gelişimi için alacağı eğitimi bir tutmak da mümkün olmaz. O halde işçinin eğitim izni var mı? İşveren eğitimi için işçiye izin vermek zorunda mı?

Anayasada kendine yer bulmuş bir hak: Eğitim hakkı

Eğitim hakkı Anayasa’da kendine yer bulmuş temel hak ve özgürlüklerden bir tanesidir. Anayasamızın 42. Maddesine göre hiç kimse, eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim hakkı bu kadar net bir şekilde Anayasa’da ifade edilmişken, örneğin üniversitede okuyan ya da orta öğretimini devam ettirmek isteyen bir işçiye izin verilmesi zorunlu değil midir?

İş Kanununda izin kavramı

İş Kanununda izin kavramı, ikiye ayrılarak incelenebilir. Ücretli izin ve ücretsiz izi olarak yapılabilecek bu ayrımla ilgili tüm bilgilere şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: iscidunyasi.com/izin/

Konumuz açısında izin kavramının ücretli izin ve ücretsiz izin olarak ikiye ayrıldığını bilmeniz şimdilik sizin için yeterli olacaktır. Yıllık ücretli izin zaten başlı başına ayrı bir izin türü olup işyerinde en az bir yıl kıdemi olan işçiye duruma göre 14, 20 veya 26 iş günü olarak verilen bir izindir.

Ücretsiz izin ise doğum yapan işçiye doğumdan önce ve sonra, gebe işçiye periyodik muayeneleri için verilen ve yıllık izne gidecek işçiye verilen yolda geçecek süreleri için verilen yol iznini kapsar. Bunlarda başka kanunda öngörülmüş bir ücretsiz izin türü yoktur.

İş Kanununda eğitim izni var mı?

Yukarıda belirtilen izinler dışında eğitim izni diye bir kavramımız yoktur. O halde işverenin işçiye eğitim izni vermesinin mümkün olmadığını söyleyebilir miyiz? Elbette hayır. İşveren işçisine ücretli ya da ücretsiz olmak üzere istediği gibi eğitim izni verebilir. Ama asıl mesele bu değildir?

İşçilerin refakat izni hakkı

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

İşveren, ücretli eğitim izni isteyen işçiye izin vermek zorunda mıdır?

Böyle bir durumda ücretli izin yani yıllık izin verip vermemek tamamen işverenin takdirindedir. Aksini söyleyebilmemiz için, iş kanununda ve ilgili mevzuatta kesinlikle net bir hüküm olması gerekir. Oysa İş Kanununda hangi hallerde ücretli izin verileceği yazılmış olup “eğitim” bu durumlardan birisi değildir.

işçi eğitim izni

İşçi ücretsiz izin isterse ne olacak?

Buraya kadar işverenin takdirinden, kanunda açıkça bir zorunluluk öngörülmediğinden bahsettik. Peki ama ya işçi buna rağmen, günün belli saatlerinde ücretsiz izin almak isterse işveren ne yapabilir? İşçi, mesela haftada iki gün 5 saat ücretsiz izin isterse, işveren yine de hayır diyebilir mi?

Bu soruya ilk bakışta, işçi ücretsiz izin istediğine göre verilmesi gerektiği şeklinde cevap verebilirsiniz. Ama gerçekten de öyle mi?

İşverenin işçiyi çalıştırma hakkı

İş sözleşmesi; işçinin işverene bağlı olarak iş yapmayı, işçinin de ücret ödemeyi taahhüt ettiği bir sözleşme türüdür. O halde, işçinin en temel borcu iş görmektir. İşverenin de işçisinden çalışmasını isteme hakkı vardır. Bu sözleşmede tarafların üzerine düşen yükümlülükler bellidir. İşçinin ücret istemediğini söylemesi bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü önemli olan ücret değil, işçinin işini tam olarak yapmasıdır.

Anayasanın eğitimle ilgili âmir hükmü ne olacak?

Evet anayasa vatandaşların eğitim hakkını düzenlemiştir ama aynı zamanda çalışma hürriyetini de düzenlemiştir. Anayasa’nın 48. Maddesine göre herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Bu ise bizi sözleşme serbestisine götürür.

işçi eğitim hakkı

Sözleşme serbestisi

Sözleşme serbestisi, işçi ile işverenin iş sözleşmesini oluştururken içeriği diledikleri gibi belirleyebileceklerini ifade eder. Buradaki tek sınırlama, içeriğin kanunlar aykırı olmamasıdır. Yani, kanunlara aykırı olmadıkça sözleşmenin içeriği taraflarca istedikleri gibi belirlenebilir. İşte, “bir işçiye işveren eğitim izni vermek zorunda mı” sorusunu cevaplayabilmemiz için bu iş sözleşmesine bakmamız gerekir.

İş sözleşmesi ne diyorsa o!

İş kanununda işçiye eğitimi için izin verilmesi zorunlu tutulmadığına göre iş sözleşmesinde yazan hüküm bizim için geçerli olacaktır. İş sözleşmesinde bu konuda hüküm yoksa işveren işçiye eğitim izni vermek zorunda değildir. İş sözleşmesine eğitim izninin verileceğine dair hüküm konulmuşsa, bu durumda da sözleşmedeki şartlara göre eğitim izni verilmesi zorunludur.

Toplu sözleşmede eğitim iznine dair hüküm var mı?

Son olarak da varsa, toplu iş sözleşmesine bakmak gerekecektir. Kanunda yer almayan eğitim hakkı ile ilgili iş sözleşmesinde de hüküm yoksa toplu iş sözleşmesine bakılmalıdır. Toplu iş sözleşmesinde bu konuda hüküm yoksa işveren işçiye eğitim izni vermek zorunda değildir. Toplu iş sözleşmesine eğitim izninin verileceğine dair hüküm konulmuşsa, bu durumda da toplu iş sözleşmedeki şartlara göre eğitim izni verilmesi zorunludur.

 

sınav nedeniyle işçi izin hakkı

Sınav nedeniyle izin kullanımı

Eğitim hakkıyla benzer bir durum da işçinin sınav sebebiyle izin kullanmak istemesidir. Bu durumda işçi uzun süreli bir eğitim için izin istememekte; belki de bir veya iki günlük biz izin talep etmektedir.

İş mevzuatı bakımından, işverenin böyle bir izin vermek zorunda olmadığını peşinen söylememiz gerekir. Yine de, işçinin böyle bir durumda ücretli yıllık izin talep etmesi halinde, kanaatimizce bunun verilmesi uygun olur. Çünkü işçinin kullanabileceği yıllık izni vardır ve sınavın türü ne olursa olsun, işçinin sınavı kaçırması onun için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Nitekim Yargıtay bir kararında, açıköğretim sınavına girmek için yıllık izin istediği halde izin verilmeyen; fakat buna rağmen sınava giden işçinin işten çıkarılmasını geçerli fesih kabule etmemiştir:

“… Dosya kapsamında davacı işçinin açık öğretim sınavına girmek üzere işverenden sözlü olarak izin talep ettiği, işçinin kullanılmamış yıllık izin hakkı bulunmasına rağmen bu talebinin kabul edilmediği anlaşılmıştır. Kaldı ki, sınavdan bir gün önce, aynı gün için işçi hakkında; fırından çıkarılan tabakaların üst üste koyularak çiziklere sebep olma, yemek zamanında değişim elemanı gelmeden görev yerini terk etme ve amirine saygısızlık konularında ayrı ayrı tutanaklar tutulmak suretiyle dokuz yıllık kıdemi olan işçinin iş sözleşmesinin feshine dayanak oluşturma çabası içerisine girildiği ve disiplin işlemlerinin başlatıldığı anlaşılmaktadır.

Tüm bu anlatımlar göz önünde bulundurulduğunda davacının izin talebi ve akabinde sınav sebebiyle işe devamsızlığının artık geçerli bir mazerete dayandığının kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla işveren açısından iş sözleşmesinin haklı sebeple derhal feshedilme şartları gerçekleşmediğinden kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir…” (22 Hukuk, 2014/25058 E. ve 2015/35296 K.)

işçi sınav izni

SONUÇ

İşçinin eğitim izni olup olmadığı sorusunun cevabını her işçi için aynı anda vermek mümkün değildir. Aşağıdaki senaryolara göre sonuç değişecektir:

 • İş sözleşmesinde eğitim izni verileceğine dair hüküm varsa, iş sözleşmesindeki şartlara göre bu izin verilmek zorundadır.
 • Toplu iş sözleşmesinde eğitim izni verileceğine dair hüküm varsa, toplu iş sözleşmesindeki şartlara göre bu izin verilmek zorundadır.
 • Hem iş sözleşmesinde hem de toplu iş sözleşmesinde eğitim hakkına dair bir hüküm yoksa işveren işçisine ücretli ya da ücretsiz her hangi bir eğitim izni vermek zorunda değildir.

Bütün bunları dışında işveren uygun görür ve işçi de talep ederse, işveren takdir hakkını kullanarak işçiye her zaman ücretli ya da ücretsiz eğitim izni verebilir. Bunun için karşılıklı olarak anlaşma yeterlidir.

Görüleceği üzere; işverenin işçisine eğitimi için izin vermek zorunda olması ise ancak ve ancak iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde buna dair hüküm olmasıyla mümkündür.

İşçinin gerek gireceği bir sınav ve gerekse eğitimi için ücretli yıllık izin istemesi halinde; yukarıdaki tüm anlatımlara rağmen, işçiye izin vermenin doğru olacağına inanıyorum. Öyle ki; işverenin, kullanmadığı yıllık izni olan işçisine talep ettiği bu izni vermemesi için, gerçekten de çok ciddi gerekçelerinin olması gerekir. Aksi takdirde, izin verilmemesine rağmen sınava giren ya da kısa eğitimlere katılan işçi haklı bile olabilecektir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

48 Yorum

 1. Merhaba,
  Ben amerikada dil eğitimi almak istiyorum eğer imkanim olursa belki bi sertifika programı, çalıştığım kurumsal firma makul süre icin izin verileceğini söyledi ancak bu makul sürenin ne kadar olduğunu söylemiyorlar. Bende kendi yasal hakkim var mi varsa bu süre ne kadar bunu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkürler

  1. Mustafa bey, size dil eğitimi için izin vermek, tamamen çalıştığınız kurumun takdirindedir. Şöyle ki; İş Kanunu bakımından işvereninizin size vermekle yükümlü olduğu bir eğitim izni yok. Dolayısıyla belirli bir süreden bahsetmek de mümkün değil.

 2. Merhaba, ben de şunu sormak istiyorum. Vardiyalı bir şirkette 9 yıldır çalışıyorum ve bu senenin başında kendilerinden ingilizce kursuna gitmek için izin istedim sabit vardiyama geçmek için kurs haftasonları olacağından ve bana yaklaşık 1.5 yıl yani kurs süresince izin verdiler ve sabit vardiyaya aldılar. İzin verilince bende kursa Yazıldım fakat daha kursun yarısı bitmeden yönetim değişti deyip şimdi beni tekrar vardiyaya geciriyorlar. Kursumu da ona gore ayarlamami istiyorlar fakat kurs un böyle bir işleyişi yok.Yani sorum şu ki bana verdikleri izni, süresi dolmadan geri alabilirler mi ve bu durumda benim magduriyetimi yani kurs ücretimi karşılamalari gerekir mi? Sonuçta ben onların bana verdiği izin ile Yazıldım o izne guvendim. Teşekkürler

  1. Normalde size böyle bir izin vermeleri gerekmiyorken vermişlerse ve daha sonra bu izinden vazgeçmişlerse, meydana gelen mağduriyet nedeniyle haklı gerekçeyle işi bırakabilirsiniz. Ama bunun için her şeyden önce bu iznin yazılı olarak verilmiş olması gerekir. Bunun dışında işvereninizin kurs ücretinizi karşılama yükümlülüğü olduğunu düşünmüyorum.

  2. Eğitim hakkı engellenemez diye birşey yok kardeşim laf bunlar.. herşey işverenin lehine senin okuyup okumanan kimsenin umrunda değil.. kısacası işverenin işçiyi sırf bu sebepten işten çıkarabilir.. bi yasa bile yok.. millet için yapılan hiçbirşey yok .. ? Eğitim hakkı diye birşey yok yaşasın işveren kahrolsun işçi olay bu.. ve malesef bizde buna uyup ezilmeye mahkumuz kardeş.. yasayla net bir hüküm olmadıkça bi anlamı yok.. sınav dilekçeni verdikten sonra kimseye bi açıklama yapmak zorunda kalmaman gerekir.. ??
   boş kanun boş yasa ?????

 3. Ben şok deposunda çalışıyorum cumartesi iş vardır. Bende hafta sonu ege Üniversitesinde formasiyon alıyorum, formasiyon saatleri hafta sonuna denk geliyor.ben eğitim hakim için cumartesi izin isteyebilir miyim onlar bana bu hakkı tanırlar mi

  1. Bu, tamamen işverenin takdirindedir. Böyle bir zorunluluklarının olmadığını söyleyebilirim.

 4. Merhaba.. 6 yıldır özel bir şirkette üretim işçisi olarak çalışıyorum. Bu sene üniversite okumaya karar verip başladım. Sorum, üniversiteyi bitirdiğimde beni aynı şartlar altında çalıştırmaya devam edebilir mi? Yoksa uygun bir kadroya alma zorunluluğu var mı?

 5. merhaba TCDD ye işçi olarak atandim 6 ay oldu ve üniversite son sinifa geçtim hemsirelim okuyorum okulun gündüz staji var işinde gece mesaisi yok cakisyorlar 2 3 ay idare ettiler ama yenideden okullar acilacak kadroluyum nasi cikarim işin içinden en azindan lisans diplomam olur ilerde lazim olur diye 3 yil emek vermişim bi çıkar yol var mi? Teşekkürler.

  1. İsa bey, ikisini bir arada yürütmeyi deneyin. Böylece hem işinizden olmazsınız hem de mesleğiniz olur. İşyerinden ücretsiz izin talep edebilirsiniz, ama bu işverenin takdirindedir. Ne yazık ki başkaca bir yolu yok.

 6. Merhabalar ben bir kurumda hizmet alımı mühendis olarak çalışmaktayım. Yüksek Lisans dersine gitmek için gecen ay izin istedim amirim verdi o iki gün bana ücretli idari izin yazdı imzaladım. Bugün aynı tarihteki evraklar yıllık izin olarak değiştirilerek tarafıma tekrar sunuldu. Ve şirketi aradım bilgim dışında bana imzalatılan evrak puantaja yıllık izin olarak girilmiş. Şimdi de evrakı değiştirmek izin sorun çıkmasın diye yenisi imzalatılıyor. Haklı olarak imzaladım, bana göre evrakta sahtecilik.Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba?

  1. Ebru hanım, evrakta sahtecilik olarak nitelendirilmez. Yapılan şey yanlış da olsa, iş hukukunu ilgilediren bir konu olarak kabul edilmelidir.

 7. Mustafa Bey, ben 4 yıldır özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyorum. Çalıştığım işyeri, mühendisinin yüksek lisans yapmasına, çalışanın tez konusu şirketin teknik çalışma alanını tam olarak ilgilendirdiği sürece ücretli izin veriyor. Ben de halihazırda öğrencisi olduğum üniversitedeki alanımı ve danışman hocamı değiştirerek çalıştığım şirketin konusunu ilgilendiren bir alanda yüksek lisansıma devam ederek derslere katıldım.
  Bunun yanında, işe girdikten yaklaşık iki buçuk ay sonra yüksek lisans yapanlara bir sözleşme getirdiler. Bu sözleşmeye göre, yüksek lisansınızı tamamladıktan sonra iki yıl boyunca şirkette çalışmaya devam etmez iseniz, aldığınız ücretli izinleri şirkete ödemek durumunda oluyorsunuz. Ben ise, bu şirketin Ar-Ge Merkezi’nde çalışırken ve yüksek lisansımı henüz bitirmemiş iken bir başka şirketle anlaştım. Şu anda da ihbar süremi çalışıyorum. Şirket, işe yeni başladığım dönemde bana imzalatmış olduğu sözleşmeye göre benden öğrenim izninin ücretini talep ediyor. Bu talebe istinaden, ödemeyi yapmış olacağıma dair de herhangi bir belge vermeyeceğini söylüyor. Yani ben, bu ücret ne maaşımdan ne yıllık iznimden kesildiğinde, ne de kalan miktarı nakit olarak verdiğimde bana yaptığım ödemeyi ispatlayabileceğim herhangi açıklamalı imzalı bir belge vermeyeceğini söylüyor. Bir detay olarak belirtmek isterim; Ar-Ge Merkezi çalışanlarının maaşlarının bir kısmı için devlet işvereni destekliyor. Bunun yanında bir sözleşme ile işverenin bana ait personel gideri üzerinden aldığı bir oransal destek daha var.
  Sözü çok uzattım, bir detay daha, aynı durumdaki bir kaç kişinin hiç bir ödeme yapmadan şirketten ayrılması ve bir kaçının ödeme yaparak gitmiş olması durumunu kişilerden bizzat öğrendim.
  Sonuç itibari ile, şirketin imzalattığı bu öğrenim sözleşmesinin maddelerini herkese eşit şekilde uygulamaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine de bir ödeme yapmam gerekirse; bu ödemenin, benim şirkete maliyetimden oransal olarak şirkete yapılan devlet desteği çıkarıldıktan sonra hesaplanarak aldığım ücretli izinlerin de buna göre ortaya koyulması gerekmez mi?
  Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba. İş sözleşmesindeki hükmü görmeden ne yorum yapsam yanıltıcı olacaktır. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Bu tür sözleşme hükümleri geçerlidir. Bir avukata bizzat danışmanız yararınıza olur.

 8. hocam kardeşim lise son sınıf kendisine işyeri açacak kendi üzerinde vergi falan olacak, peki üniveersite okuyabilir mi

 9. Merhaba, havacılık sektöründe 4 yıldır çalışıyorum. Eşimde aynı şirkette 8. Yılında. Biz kızımız ile birlikte avrupa ya 6 aylık dil kursuna gitmek istiyoruz. Bu durumda şirketten 6 ay ücretsiz izin kullanma hakkımız var mıdır? Ya da tazminatlarımızı talep edebilir miyiz? Yardımcı olabilir misiniz& teşekkürler

  1. Defne hanım, ikisine de cevabım hayır olacaktır. Dil kursuna gidecek olmak, işçiye kıdem tazminatı alma hakkı vermez.

 10. Merhabalar, yüksek lisans sebebiyle iş akdimi noter aracılığıyla fesh ettim. Daha öncesinde firmaya istifamı vermiştim. Firma manevi tazminat davası açacakmış bu durumu nasıl çözebilirim yardımcı olur musunuz?

 11. İyi günler
  Ben özel sektörde fabrika işçisi olarak çalışıyorum. Ayni zamanda da açıköğretim lisesi okuyorum fakat vardiyalı çalıştıgımdan dolayı gece çalışıp gündüz uykulu sınava girmek sorun oluyo masada uyuyorum resmen. İşyeri bana izin vermeli mi? Yasal bi hakkım varmı? Verirse ücretli mi ücretsiz mi olur bu izin?

 12. Merhabalar, yarın lc Waikiki’de işe başlayacağım ancak şöyle bir sorunum var. Bu ayın 13’ünde yaz okulu sebebiyle final sınavlarına Eskişehir’e gitmem gerek. Malum sınavlara girmezsem kalacağım. Yani bir hafta işte çalıştıktan sonra izin talep etme hakkım var mı? (Sınavlarımın olduğu günler, bayramdan önceye denk geliyor ve yoğun olacak galiba) Yıllık izin 1 senelik idi ama böyle eğitim durumu için geçici birkaç gün izin alınabilir mi?

  1. Faruk bey bu durumda işverenin size izin verme zorunluluğu bulunmaz. Bir başka deyişle, sınav için izin verme durumu tamamen işverenin takdirindedir.

 13. Merhaba! Kamu hastanesınde daimi işçiyim uzaktan egıtım sıstemıyle çocuk gelişimi[4yıl] okuyorum okulum bıttıgınde hastanede kadro ya da unvan degısıklığı hakkım var mı

  1. Eylem hanım, bu tamamen işverenin takdirindedir. Yani size böyle bir hakkınızın mutlak olduğunu söyleyemeyiz.

 14. Merhaba kamu kurumunda ögg siyim 07.10 tarihinde ki kpss sınavı için mazeret izni istedim önce tamm dediler sonra istemediğim halde zorla 2 gün senelik izinimi kullandirmaya calışıyorlar halbuki sınav bulunduğum il içinde sadece 1 gün yetiyor zorla 2 günlük senelik izini kullandirma hakları varmı itiraz edip şikayette bulunsam ne olur acaba

  1. Merhaba. Elbette yoktur; ama size 1 gün ücretsiz izin verme zorunlulukları da yoktur. Yapılması gereken, 1 gün yıllık izin kullandırmak olsa gerek.

 15. ben sabit olarak 07/15 vardiyasında çalışıyorum ayrıca üniversite iö okuyorum ama mesaiye bıraktıkları zaman derslerime giremiyorum bunun için işi bırakmam gerekiyor işi bırakırsamda okul masraflarımı karşılıyamıyorum okulumuda bırakmak istemiyorum bu konuda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba. Keşke istediğiniz gibi olsa, ama işverenin böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yani bu hususta işverenin takdir yetkisi vardır.

 16. Merhaba bir mağazada müşteri danışmanı olarak çalışıyorum kurumdal bir firma açıkogretim sınavlarım var haftasonu 2 gün izin istediğimde müdürüm yıllız izinden verebilceğini söylüyor sınav izni yasal iznim değilmidir? Senelik izindenmi düşülmesi gerekir doğruluğunu merak ediyorum.

  1. Merhaba. İşveren size, açıköğretim ya da başka bir sınav için izin vermekle yükümlü değildir. Ancak yıllık izin alabilirsiniz.

 17. Merhabalar ben ozel bir egitim kurumunda ogretmenlik yapmaktayim ve acikogretimden ikinci universiteye basladm is yeri sahibi olan okul müdürü vizelerime girmem icin cumartesi izin vermiyor boyle bir durumda nasil bir hakkim bulunabilir isverenin izin vermesi gerekmezmi kanun acisindan nasil bi hakkim bulunmaktadir cumartesi yarim gun bizim calsma saatlerimiz icinde ancak sinava gtmeme izin verilmiyor ne yapabilirim

  1. Merhaba. İnsani olarak izin verilmesi gerektiğini düşünsem de, yasal olarak işverenin böyle bir izin verme zorunluluğu yoktur Esra hanım.

 18. Merhabalar ben güvenlik görevlisi olarak kamuda çalışmaktayım hani şu toplu olarak yapılan sonradan kadroya geçiş yapanlardanım iş yerinin düzenlediği ve katılım zorunluluğu olan bir seminere hafta tatilimde çağırdılar katıldım ve o gün 1 gün izin vereceklerini söylediler hafta tatilinde gelenler için ama şimdi yarım gün vereceklerini söylüyorlar haklarım ne zorunlu olduğu için o gün halletmem gereken tüm işleri iptal etmek zorunda kaldım yerine 1 gün izin istemeye hakkım yok mu veya hafta tatilimde zorunlu deseler de katılmama gibi bir hakkım yok mu yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba. Aslında doğru olan, hafta tatilinde işçinin hiçbir nedenle çalıştırılmamasıdır: iscidunyasi.com/isci-haftanin-yedi-gunu-calisabilir-mi
   Derslere katılmama hakkınız konusunda bir şey söylemek istemiyorum; çünkü sonuçları olabilir ve bunun sorumluluğunu almak istemem. Mevzuat belli,kamu kurumları bir şekilde buna uyum sağlamak zorundadır.

 19. Merhaba. Ben ağız ve diş sağlığı merkezinde çalışmaktayim 1.5 aydır yeni başladım 4-D olarak.Aynı şekilde üniversite okuyorum gündüz öğretim ikinci sınıfım. Çalışma saatlerim 8-5. Kurum müdürümle ve başhekimimle sendika başkanı aracılığı ile beraber 1 ay iletişim içindeydik eğitimime devam etmek istiyordum ama bizi her gün ertelendiler ve en sonunda gidemezsin dediler bana. Eğitim hakkımi elimden aldilar. Oysaki ben ne işimi bırakmak istedim nede okulumu. Hafta içi akşamları 4-12 arasında çalışmak istedim 45 saatimi doldurmak için hayır dediler. Cumartesi pazar geleyim sabah 8 akşam 12 diye yine hayır dediler. Bu şekilde eğitimime engel oldular ve okuluma gidemedim. Ne yapmam lazim. Kısa bir not Olarak ise ben başhekimi bide müdürü Cimer’e şikayet etsem işimden kovulur muyum ?

  1. Merhaba. Şikayet ederseniz, bunun sonucunun ne olacağını bilemeyiz. Ancak yazıda da açıkladığımız üzere, işverenin işçisinin çalışma şartlarını eğitimine göre ayarlaması yasal bir zorunluluk değildir ve tamamen işverenin takdirindedir.

 20. Merhabalar kamu kurumu olan belediyede taşerondan kadroya geçen 4D li KHK lı bir işçiyim cumartesi günü açık öğretim sınavım nediniyle izin talebin de bulundum fakat yıllık iznimden düşüldü sizce bu yasal bi durummu

  1. Merhaba. İşveren, iş sözleşmesi vb. bir evrakta özel olarak belirtilmemişse, açık öğretim sınavı için işçisine izin vermek zorunda değildir.

 21. Merhaba ben yaklaşık 1,5 -2 yıldır özel sağlık sektöründe çalışıyorum. Üniversite kazandım ve iş yerimden erken çıkış saatlerimi güne tamamlayıp maaşımdan kesilmesini taleb ettim. Maalesef yardımcı olamıcaklarını ve ya okul ya da iş gibi bi tabirde bulundular. Ama aynı iş yerinde 2 arkadaş benim gibi ama biri için ilk sözleşmede anlaşmalı olarak yapılmış ama diğer arkadaşımız benim durumum gibi sormak istediğim şu ki ben netice de bir olurla yaklaştım kendilerine uymuyorsa burda benim mi istifa etmen gerekiyor yoksa onların çıkartması mı ? Yardımcı olabilir misiniz ve bu şekilde ben tazminat alma hakkı kazabiliyor muyum ?

  1. Merhaba. Onlar sizi bu gerekçeyle çıkarmaz. Ama devamsızlık vs. yaparsanız tazminatsız çıkarma hakkına sahip olurlar. Size gelince, ne yazık ki bu gerekçe sizin için bir haklı fesih gerekçesi değildir ve okula devam etmek için işten ayrılırsanız, kıdem tazminatı da alamazsınız.

 22. Merhaba, ben özel sektörde çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl doktora eğitimi için işverene başvuruda bulundum işveren de sözlü olarak bana gidebileceğimi söyledi ve bunu belli bir şarta bağlamadı. Önümüzdeki dönem haftada 9 saat dersim olduğundan dolayı buna itiraz ederek benim okula gitmeme artık müsaade edilmeyeceğini söyledi bunun yönetimsel bir karar olduğunu ifade etti. Eğer dinlemeyip okula devam etsem ve işveren de beni tazminatsız olarak işten çıkarma hakkı var mıdır?

 23. Merhaba ben üniversite 2. Sınıf öğrenciyim ve üniversiteyi özel bir şirkette çalışırken kazandım ve çalıştığım şirket hem okuyup hemde çalışmama izin verdi. Şu an ise şefim tarafından haftasonu mesaiye zorlanmakta ve haftalık vardiya listesinde vardiyalarım okul saatine denk getirilmektedir. Bu konu da şefimle sözlü olarak anlaşmazlık yaşamaktan rahatsızlık duymaya başladım. Bu yapılanlar yasalmıdır ?

  1. Merhaba, yazımızda da vurgu yapıldığı üzere, iş ilişkisinde (Özel sektörde) bu hakkı tanımak işverenin takdirindedir. Yine de işyerine dilekçe ile yazılı bir müracaat yapmanızda fayda var.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.