İşçinin görevden uzaklaştırılması mümkün mü?

İşçinin görevden uzaklaştırılması

Görevden uzaklaştırma genel olarak bir tedbir uygulaması olmakla beraber, ceza olarak da uygulanabilmektedir. Bilindiği üzere devlet memurları için görevden uzaklaştırma tedbiri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Peki işçi de görevinden uzaklaştırılabilir mi?

İş Kanununda görevden uzaklaştırma

4857 sayılı İş Kanununu incelediğimizde, görevden uzaklaştırma tedbirine rastlamamaktayız. İş Kanunu işçinin uygunsuz fiilleri karşısında işverene onun iş akdini feshetme yetkisi vermiştir. Bunun dışında, şartların oluşması halinde, işçi ücretlerinden kesinti yapılması da mümkündür. Ancak ne İş Kanununda ne de onun alt mevzuatında görevden uzaklaştırma tedbirine rastlamamaktayız.

Görevden uzaklaştırma neden uygulanır?

Yazının girişinde de belirttiğim gibi bunun iki temel nedeni olabilir. İlk olarak; işçi hakkında yürütülmekte olan bir soruşturma neticesinde, soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi açısından böyle bir tedbir öngörülmek istenebilir. İkinci olarak ise, işyerindeki disiplin hükümlerine aykırı bir fiil işleyen işçi cezalandırılmak istenebilir.

İşçilerin hakları neler?

Bu yazı da ilginizi çekebilir

İşyeri disiplin yönetmeliği ve toplu iş sözleşmesi

İş Kanununda böyle bir uygulama öngörülmemiş olması, bunun mümkün olmadığı anlamına gelmez. Bu tip düzenlemeler, İş Kanununun temel ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla işyeri uygulama yönetmelikleriyle de yapılabilir. Aynı şekilde işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi ekinde yer alan ceza cetvellerine de buna ilişkin hükümler koyulabilir.

işçi görevden uzaklaşma

Önemli olan, görevden uzaklaştırma tedbirinin işyeri disiplin yönetmeliğinde ya da toplu iş sözleşmesi eki ceza cetvellerinde açık bir şekilde öngörülmüş olmasıdır. Hangi hallerde işçiye görevden uzaklaştırma cezası verilebileceği, bu yaptırımın uygulama esasları, bu süre zarfında işçiye ödenecek ücretin tutarı ve benzeri bilgiler de düzenlemeler içinde yer almalıdır.

İş Kanununun açıkça öngörmediği görevden uzaklaştırma tedbiri; aynı zamanda ne işyeri disiplin yönetmeliklerinde kendine yer bulmamış ne de toplu iş sözleşmesi eki ceza cetvellerinde yer almamışsa, işçiye görevden uzaklaştırma cezası verilemez. Çünkü niteliği itibariyle böyle bir ceza, işçiler bakımından kanunlarda öngörülmemiştir. İşçiyi önceden bu konuda bilgilendirme ve ona göre tedbirini alma amacı güden işyeri disiplin yönetmelikleri ya da toplu iş sözleşmesi eki ceza cetvelleri olmadan işçiye görevden uzaklaştırma cezası verilemez.

SONUÇ

İş Kanunu, işçiler için bir görevden uzaklaştırma tedbiri ya da cezası öngörmemiştir. Hal böyle iken; bu tip bir cezanın ya da tedbirin uygulanabilmesi ancak bu cezanın varlığının işçiye daha önce tebliğ edilmiş olmasıyla mümkün hale gelebilir.

İş sözleşmesinde, işyeri uygulama ve disiplin yönetmeliklerinde ya da toplu iş sözleşmesi eki ceza cetvellerinde açıkça öngörülmüşse işçiye görevden uzaklaştırma cezası verilebilir. Aksi takdirde, işçi hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanması mümkün olmayacaktır.

 

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. Benim eşim sosyal HİZMETLERDE çalışıyor kasıtlı olarak 5ay UZAKLAŞTIRMA verdiler maaş falan vermediler sonra bilinçli bir şekilde cebren sendika işveren suçlu değil demesine rağmen il müş yazıyla atın talimatı vermiştir. Mahkemeye dönüş davası açtık 5ay uzaklaşmaya kaldı bunun maaşınız alabilirmiyiz

    1. Yunus bey, ayrıntıları bilmediğim için yorum yapamam; ancak işe iade davasını kazanmanız halinde uzaklaştırıldığı süreler için eşiniz hakkını tekrar arayabilir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.